cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Dwór | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Dwór’ Category

Zarzyca – dwór

Posted in Dwór, Powiat strzeliński  by robertsulik on październik 6th, 2016

Zarzyca (niem. Reichau)

LOKALIZACJA
50°42’44.2″N 16°56’31.4″E

Stachów – dwór

Posted in Dwór, Powiat strzeliński  by robertsulik on październik 6th, 2016

Stachów (niem. Stachau)

Pałac z przełomu XIX i XX w. to murowana budowla przykryta dwuspadowym dachem zdobionym naczółkami. Elewację zdobią gzymsy.

(za http://wrotaregionu.pl)

LOKALIZACJA
50°43’30.1″N 16°58’15.7″E

wczoraj

obecnie

Karszów – dwór

Posted in Dwór, Powiat strzeliński  by robertsulik on październik 6th, 2016

Karszów (niem. Karschau)

LOKALIZACJA
50°45’49.2″N 16°59’32.5″E

wczoraj

obecnie

Jakubowo Lubińskie – dwór

Posted in Dwór, Powiat polkowicki  by robertsulik on lipiec 26th, 2016

Jakubowo Lubińskie (niem. Jakobsdorf)

LOKALIZACJA
51°27’46.4″N 15°52’49.4″E

wczoraj

obecnie

Owczary – dwór

Posted in Dwór, Powiat lubiński  by robertsulik on lipiec 26th, 2016

Owczary (niem. Böckey)

Pałac, czy raczej okazały dom zarządcy dóbr, otoczony parkiem, znajduje się w zachodniej części założenia. Jest to budowla o zwartej bryle, jednokondygnacyjna z mieszkalnym poddaszem, kryta dwuspadowym dachem, o bogatym późnoklasycystycznym wystroju elewacji. Do głównego wejścia znajdującego się w elewacji północnej prowadzi podjazd, poprzedzony owalnym gazonem z sadzawką. Budowę domu zarządcy oraz założenie przy nim parku i folwarku łączyć należy z rodziną właścicieli dóbr – Raabe. Okres budowy rządcówki oraz budynków folwarku przypada na 2 ćwierć XIX w. (1836 r.?). Ogród ozdobny wraz z niewielkim parkiem naturalistycznym założony został również ok. poł. XIX w. Od południa do pałacu przylegał parter ogrodowy. Teren na zachód od pałacu został zaadaptowany na park naturalistyczny. Obecnie założenie jest zaniedbane, na terenie parku obecny liczny samosiew, zatarty został układ ścieżek i kompozycji parkowej. Budynki gospodarcze, noszące ślady licznych późniejszych przebudów, skupione są wokół majdanu założonego na planie trapezu z wjazdem od północy.

za (Studium Środowiska
Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna
Oszczanowska, Beata Sebzda – historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata
Wiśniewska – archeologia oraz Emilia Dymarska – plansze. Studium powstało w
Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003
Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.))

LOKALIZACJA
51°26’29.0″N 16°06’54.5″E

wczoraj

obecnie

Kazanów – dwór

Posted in Dwór, Powiat strzeliński  by robertsulik on czerwiec 30th, 2016

Kazanów (niem. Schildberg)

LOKALIZACJA
50°41’56.8″N 17°01’31.5″E

Siedlakowice – dwór

Posted in Dwór, Powiat wrocławski  by robertsulik on czerwiec 24th, 2016

Siedlakowice (niem. Siedlingen, Schiedlagwitz)

Dwór wzniesiony na przełomie XIX i XX w. Eklektyczny, murowany, na planie rozbudowanego czworoboku z wieżą od zachodu, trzytraktowy, dwupiętrowy, nakryty dachem dwuspadowym z powiekami.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°57’51.8″N 16°47’39.1″E

wczoraj

obecnie

Górzyce – dwór

Posted in Dwór, Powiat wrocławski  by robertsulik on czerwiec 24th, 2016

Górzyce (niem. Guhrwitz)

Pierwotnie renesansowy dwór, pochodzący z przełomu XVI i XVII w., był rozbudowany w stylu barokowym ok. 1700 o dwie części boczne, restaurowany w XIX w., remontowany w latach 1973-74. Murowany, na planie prostokąta, z silnie wysuniętym ryzalitem wejściowym zwieńczonym szczytem o wolutowych spływach, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°57’57.3″N 16°49’49.5″E

Borzygniew – dwór

Posted in Dwór, Powiat wrocławski  by robertsulik on czerwiec 24th, 2016

Borzygniew (niem. Borganie)

Dwór pierwotnie późnorenesansowy, był wzniesiony wg. zachowanej daty w 1613, przebudowany w XVIII i XIX wieku. Murowany, założony na planie prostokąta, trzytraktowy, nakryty dwoma dachami dwuspadowymi. Elewacje, ozdobione geometryczną dekoracją sgraffitową, wieńczyły po dwa bliźnie, trójkątne szczyty o skromnych podziałach architektonicznych.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°58’23.9″N 16°37’55.1″E

wczoraj

obecnie

Brochocin – dwór

Posted in Dwór, Powiat złotoryjski  by robertsulik on czerwiec 20th, 2016

Brochocin (niem. Brockendorf)

Dwór wzniesiony wg daty w 1773, przebudowany w poł. XIX w. łącznie ze zniszczeniem pierwotnych elewacji. Murowany, na rzucie prostokąta, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami. We wnętrzu zachowało się kilka sal ze sklepieniami krzyżowymi.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
51°12’34.3″N 15°56’00.5″E

wczoraj

obecnie