cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Jaworski | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 2

Archive for the ‘Powiat jaworski’ Category

Chełmiec – pałac

Posted in Pałac, Powiat jaworski  by robertsulik on Lipiec 26th, 2015

Chełmiec (niem. Kolbnitz)

Założenie pałacowe znajduje się w centralnej części wsi, z lewej strony drogi z Jawora. Po pałacu pozostało miejsce w którym stał i bardzo nikłe ślady paradnego podjazdu.

LOKALIZACJA
51°02’31.6″N 16°06’43.2″E

wczoraj…

obecnie

Budziszów Wielki – pałac

Posted in Pałac, Powiat jaworski  by robertsulik on Październik 17th, 2009

Budziszów Wielki (niem. Groβ Baudiβ)

Dwukondygnacyjny pałac zbudowany na wzniesieniu na planie litery „U” zwieńczony jest dachem czterospadowym z lukarnami. Prawdopodobnie zbudowany na wcześniejszym, średniowiecznym założeniu obronnym. W XVI wieku dobudowano skrzydło centralne w którym umieszczone jest główne wejście do pałacu. W 1806 r. rozbudowano obiekt przez dodanie skrzydła wschodniego.

LOKALIZACJA
51°05’18.8″N 16°25’37.7″E

wczoraj…

obecnie

Jawor – zamek

Posted in Powiat jaworski, Zamek  by robertsulik on Październik 17th, 2009

Jawor (niem. Jauer)

Zamek znajduje się w zachodniej części miasta. Był pierwotnie siedzibą Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego i jego następców. Po włączeniu księstwa do Czech w latach 1368-1741 była tu siedziba starostów królewskich. Zamek został gruntownie przebudowany w latach 1663-1665, a w 1705, odnowiono wieżę zegarową. Fryderyk II Pruski w 1746 roku przekształcił zamek w więzienie, które pełniło tę funkcję do 1956 roku. Obecnie jest to właściwie bezstylowy kompleks budynków, posiadający jednak wiele reliktów poprzednich epok aż do piastowskiego założenia.

LOKALIZACJA
51°02’59.5″N 16°11’26.8″E

wczoraj…

 

obecnie

Bolków – zamek

Posted in Powiat jaworski, Zamek  by robertsulik on Październik 17th, 2009

Bolków (niem. Bolkoburg)

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku kiedy to książę legnicki Bolesław II Łysy zwany Rogatką stwierdza „…castro nostro…”. Jednak samo powstanie zamku gotyckiego wiąże się z panowaniem Bolka I. W tym okresie powstaje prawdopodobnie wieża dziobowa albo klinowa. Jest ona jedynym przykładem tego typu budowli w Polsce. Jej pierwowzorów należy szukać we Francji i Czechach gdzie pojawiają się w XIII wieku. Wysokość wiży wynosi dziś 25 m. Pierwotne wejście do niej znajdowało się na poziomie pierwszego piętra, dziś prowadzi do niego drewniany krużganek. W przyziemiu znajduje się tzw. loch głodowy, do którego można było dostać się jedynie z góry.Natomiast wejście na wyższe kondygnacje umożliwiają schody umieszczone wewnątrz grubego na 4,5 m. muru. Do zamku prowadził system bram. Zewnętrzna murowana połączona szyją bramną z drugą wewnętrzną, znajdującą się przy dzisiejszej cysternie. Dalsza gotycka rozbudowa przypada na okres panowania dwóch książąt Bernarda oraz Bolka II. Prowadzona najprawdopodobniej etapami, doprowadziła do połączenia istniejących skrzydeł zabudowy w jeden budynek mieszkalno-gospodarczy. Komunikacja odbywała się przy pomocy schodów i ganków zewnętrznych. W tym też czasie następuje dalsza rozbudowa umocnień bram oraz murów zewnętrznych zamku gotyckiego. Z tego okresu zachowało się niewiele elementów wystroju architektonicznego. Są to portale na parterze, dwudzielne okno wychodzące na dziedziniec na wysokości trzeciej kondygnacji, czy też wewnątrz okienko w kształcie koniczyny. Ostateczny kształt zamek uzyskuje w XVI wieku. Rozbudowę rozpoczęto w 1540 roku, a kierował nią znany architekt Jakub Parr. Powstaje wówczas nowy budynek mieszkalny zwany dziś Domem Niewiast, połączony nowo wzniesionym krużgankiem z istniejącymi zabudowaniami. Następuje również przebudowa dawnego budynku mieszkalnego nadająca mu renesansowy charakter. W tym czasie ma miejsce rozbudowa zewnętrznych linii fortyfikacji przystosowanych już do broni palnej. Powstają dziedzińce zewnętrzne wraz z systemem murów obronnych i bastei. W sumie w wyniku przebudowy zamek zajmował powierzchnię 7.600 m2 i należy go zaliczyć do największych. W swojej historii zamek bolkowski był wielokrotnie oblegany. W 1245 roku wojska czeskie pod dowództwem rycerzy z Czernej na próżno czterokrotnie szturmowały jego potężne mury. Nie został również zdobyty w czasie wojen husyckich przewalających się przez Śląsk. Dopiero w 1463 roku zostaje wzięty szturmem przez króla czeskiego Jerzego z Podjebradu, który osadza na nim rycerza Jana z Czernej.Zasłynął on wkrótce z rozbojów i grabieży, co spowodowało, iż zamek został oblegany, a następnie zdobyty przez mieszczan wrocławskich i świdnickich w 1468 roku, a sam rycerz został powieszony. Po przebudowie wielokroć oblegany, w czasie wojny trzydziestoletniej zostaje zdobyty przez Szwedów w 1646 roku po uszczupleniu załogi do 40 knechtów.Zamek wówczas znacznie ucierpiał. W 1703 roku zostaje zakupiony przez Cystersów z Krzeszowa. Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku przechodzi na własność skarbu państwa. Opuszczony powoli staje się ruiną. W 1885 roku rada miasta zezwala na częściową rozbiórkę murów. Odbudowę zamku rozpoczęto w pierwszej połowie XX wieku. Przerwana wstrząsami dziejowymi została wznowiona w 1994 roku.

(za www.zamek-bolkow.info.pl)

LOKALIZACJA
50°55’17.2″N 16°05’52.1″E

wczoraj…

obecnie

Lipa – dwór

Posted in Dwór, Powiat jaworski  by robertsulik on Marzec 14th, 2009

Lipa (niem. Leipe)

Zdewastowany i opuszczony dwór znajduje się w zachodnim krańcu wsi. Powstał w końcu XVI w. W pierwszej połowie XIX w. został przebudowany i przekształcony w prosty w formie budynek. Podczas przebudowy zachowano stary, renesansowy portal.
Dostęp do otoczenia obiektu jest niczym nie ograniczony. Wnętrza zawalone i praktycznie nieistniejące.

LOKALIZACJA
50°58’32.8″N 16°02’05.3″E

Wiadrów – pałac

Posted in Pałac, Powiat jaworski  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2008

Wiadrów (niem. Wederau)

Pałac z XVI wieku. Położony w parku w centrum wsi.
Pałac z zewnątrz dostępny.

LOKALIZACJA
50°58’47.1″N 16°10’56.4″E

wczoraj…

obecnie

Targoszyn – pałac

Posted in Pałac, Powiat jaworski  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2008

Targoszyn (niem. Bersdorf)

Wzniesiony w 1897, remontowany w latach 1962-1964. Neorenesansowy, murowany na planie zbliżonym do kwadratu z ryzalitem w narożniku północno-zachodnim, nakryty dachem czterospadowym. W elewacji frontowej znajduje się ryzalit środkowy z wejściem, zwieńczony podwyższonym pseudorenesansowym szczytem z wolutami i sterczynami.
Pałac znajduje się w parku położonym z centrum wsi. Park jest ogólnodostępny.
(za opracowaniem Z. Kraski)

LOKALIZACJA
51°01’42.2″N 16°18’19.4″E

wczoraj…

obecnie

Świny – zamek

Posted in Powiat jaworski, Zamek  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2008

Świny (niem. Schweinhaus)

Bryła zamku Świny, wznosząca się na wysokim skalnym cyplu o wysokości 351 m n.p.m. niedaleko Bolkowa, mocno wyróżnia się w krajobrazie. Stojący w tym miejscu gród, strzegący traktu prowadzącego z Jawora przez bramę Lubawską do Czech, wymieniony był pod datą 1108 w kronice Kosmasa. W XII i XIII w. był siedzibą kasztelana, a po przeniesieniu miejscowego ośrodka władzy książęcej do Bolkowa w latach 70. XIII w., zamek nabyła rodzina Świnków, znana też jako de Swyn, Swin, i w końcu zniemczona na von Schweinichen. W ich władaniu Świny pozostawały do roku 1713. Ten znaczny i rozgałęziony ród rycerski posiadał swych przedstawicieli w Polsce, Czechach i na Śląsku. Z jego wielkopolskiej linii pochodził m.in. arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka.
W połowie XIV w. Henricus de Swyn wzniósł na Świnach potężną wieżę mieszkalną otoczoną murem obronnym. Zamek był kilkakrotnie rozbudowywany i unowocześniany. Największa przebudowa, przeprowadzona w I połowie XVII w. przez Johanna Sigmunda von Schweinichen, nadała zamkowi charakter renesansowej rezydencji. Powstał wtedy pałac (zamek dolny) z basztami, ozdobiony renesansowym detalem i dekoracją sgraffitową. Przebudowano też umocnienia zamku, przystosowując je do użycia broni palnej. Po wygaśnięciu rodu von Schweinichen i jego spadkobierców w 1769 r. zamek został opuszczony. Wojna, wichury i pożary oraz brak remontów obróciły go w ruinę. Dopiero w latach 30. XX w. przeprowadzono konserwacje, utrzymując obiekt w stanie trwałej ruiny.

(za http://www.naszesudety.pl)

LOKALIZACJA
50°56’19.6″N 16°06’44.6″E

wczoraj…

obecnie

Snowidza – pałac

Posted in Pałac, Powiat jaworski  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2008

Snowidza (niem. Hertwigswaldau)

Pałac powstał około poł. XVII wieku, przebudowany został około 1800 i 1889 roku. Pierwotnie pałac otaczała fosa, którą zlikwidowano w latach siedemdziesiątych naszego stulecia zamieniając przy tym mostek prowadzący do pałacu na podjazd i schody, likwidując drewnianą werandę. Wszystko wskazuje na to, że był to dwór 3-skrzydłowy na planie podkowy, skrzydłami zwrócony na zachód. Podczas przebudowy w XIX wieku połączono skrzydła ścianą kurtynową, dobudowując do niej kilka pomieszczeń. Powstały w ten sposób wirydarz był przeszklony, o czym świadczą resztki konstrukcji metalowej. Obecnie jest to dwukondygnacyjny, wysoko podpiwniczony budynek z dziedzińcem po środku. Wewnątrz do dnia dzisiejszego zachowała się stolarka empirowa a także w partii piwnic sklepienia kolebkowe, kolebkowe z lunetami i odcinkowe. Liczne przebudowy wewnątrz obiektu zatraciły jego dawne walory zabytkowe, pozostała tylko charakterystyczna sylwetka.
(źródło : http://www.msciwojow.pl/dla-turysty/zabytki/palac-w-snowidzy/)

LOKALIZACJA
51°05’05.2″N 16°15’21.2″E

wczoraj…

obecnie

Sichów – pałac

Posted in Pałac, Powiat jaworski  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2008

Sichów (niem. Seichau)

Pierwotny, renesansowy dwór obronny (otoczony fosą) wzniósł tu pod koniec XVI w. na d. grodzisku ówczesny właściciel – v. Gersdorf. Dwór ten przebudowano w XVIII w. na barokowy pałac, a w XIX w. na neorenesansowy. Ostatnim właścicielem zespołu pałacowo-parkowego, z którego zachowała się część budynków gospodarczych oraz park krajobrazowy był baron v. Richthofen.
Zarówno ruiny jak i park nie są udostępnione zwiedzającym.

LOKALIZACJA
51°05’42.7″N 16°03’10.1″E

wczoraj…

obecnie