cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Kamiennogórski | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Powiat kamiennogórski’ Category

Szarocin – pałac

Posted in Pałac, Powiat kamiennogórski  by robertsulik on wrzesień 10th, 2008

Szarocin (niem. Pfaffendorf)

Pałac w Szarocinie jest jednym z najpiękniejszych oraz najcenniejszych w regionie. Leży u podnóża góry Łysunia. Zbudowany został prawdopodobnie na początku XVII wieku jako pierwotnie renesansowy dwór a następnie przebudowany (ok. 1720 r.) na barokowy i w końcu rozbudowany w połowie XIX wieku. Pierwotnymi włodarzami dworu byli bracia von Horn. Po 1626 roku dobra przeszłu na własność znanego śląskiego rodu von Czettritz. W latach 1700 – 40 majątek należał do hrabiego M. von Wallenberg. kolejnym włodarzem Szarocina był hrabia von Zedlitz, któremu przypisuje się przebudowę pałacu. W 1765 roku właścicielem jest już baron von Hochberg. Następne lata przynosiły częste zmiany właścicieli : von Leckow, J.C. Alberti, hrabia von Mülinen, szambelan von Heinen. Do 1945 roku w pałacu mieściła się znana i szanowana pensja dla dziewcząt.

LOKALIZACJA
50°46’06.7″N 15°56’15.7″E

wczoraj…

obecnie

Raszów – dwór

Posted in Dwór, Powiat kamiennogórski  by robertsulik on wrzesień 10th, 2008

Raszów (niem. Reussendorf)

Trudno w to uwierzyć lecz jest to późnobarokowy pałac zbudowany w 1766 roku. Przebudowy w XIX i XX wiekach zatarły większość cech stylowych. Budynek służył jako szkoła, schronisko młodzieżowe, a dziś jest domem mieszkalnym. Skromny, kamienny portal ma wykutą w kluczu datę co sugeruje rok jego powstania. Właścicielami Raszowa były same znamienitości śląskie : von Schaffgotsch’owie (zbudowali w Raszowie mauzoleum dla kamiennogórskiej linii rodu), hrabiowie von Tschernin, von Czettritz, von Zedlitz.

LOKALIZACJA
50°48’29.1″N 15°58’41.3″E

wczoraj…

obecnie

Kochanów – dwór

Posted in Dwór, Powiat kamiennogórski  by robertsulik on wrzesień 10th, 2008

Kochanów (niem. Trautliebersdorf)

Niewielka wieś łańcuchowa  położona u podnóża północno zachodniej części pasma Zaworów, nad potokiem Kochanówka, wzmiankowana w 1292 r. jako miejscowość przekazana Cystersom z Krzeszowa, która należała do zakonu do czasu kasacji zakonu w 1810 r. W dolnej części wsi znajduje się zespół dworski złożony z murowanego dworu zbudowanego na przełomie XVIII-XIX wieku o nieregularnym, urozmaiconym rzucie, dwukondygnacyjny nakryty wysokim dachem łamanym z facjatkami.

LOKALIZACJA
50°42’09.6″N 16°08’07.6″E

Kamienna Góra – zamek Grodztwo

Posted in Powiat kamiennogórski, Zamek  by robertsulik on wrzesień 10th, 2008

Kamienna Góra (niem. Landeshut)

Nie jest pewne kiedy i kto zbudował pierwszą budowlę w miejscu obecnego pałacu lecz przyjmuje się, że dwór założył przed 1508 r. Hans Schaffgotsch z Chojnika. W latach 1565 – 1588 w wyniku przebudowy istniejącego kompleksu dworskiego powstał okazały pałac w stylu renesansowym, zbudowany na planie czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem otoczonym arkadami i potężną wieżą w południowo-zachodnim narożniku. Przed niespodziewanym napadem zamku strzegła fosa i mur zaopatrzony w blanki i baszty. Zamek został przebudowany w końcu XIX wieku. Spłonął w 1964 roku. Zachował sie do dziś zarys czworobocznej wieży z końca XIX wieku i wewnętrzny dziedziniec otoczony arkadami. Widoczne są także liczne otwory okienne w renesansowych opaskach oraz renesansowe portale i fasada ozdobiona kolumnami. Zamek otacza częściowo zarośnięta fosa oraz pozostałości parku z ponad stuletnią aleją lipowo-dębową. Kolejnymi, historycznie udokumentowanymi, właścicielami zamku byli ród Schaffgotsch’ów (od XVI wieku), rodzina von Schindel, a następnie von Dyhrn, skoligacona z Schaffgotsch’ami rodzina Promnitz’ów (od XVII wieku) oraz spokrewnieni z Promnitza’mi członkowie rodziny Stolberg-Wernigerode (od połowy XVIII wieku).

LOKALIZACJA
50°47’26.2″N 16°02’10.1″E

wczoraj…

obecnie

Ciechanowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat kamiennogórski  by robertsulik on wrzesień 10th, 2008

Ciechanowice (niem. Rudelstadt)

Wieś położona w górnej części przełomowej doliny Bobru, na wysokości 400-450 m, u podnóża Gór Ołowianych. W 1278 roku posiadłość tę nadano rycerzowi Albertowi von Hayn. Majątek wielkości 10 włók ziemi czynił z Hayna wasala klasztoru. Jeszcze przez dwa stulecia przeor z Lubiąża, jako suweren tych ziem, potwierdzał akt sprzedaży Ciechanowic przy każdej zmianie właściciela. W początkach XV w. posiadłość związana była ze starym rodem Gzirnausów, dopiero pod koniec tego stulecia przeszła w ręce Reichenbachów. W roku 1618 jako właściciel Ciechanowic wymieniany jest Heinrich von Reichenbach. W 1630 roku posiadłość przechodzi jako dziedzictwo na własność Georga von Poisnitz. Od roku 1660 gospodarzy w Ciechanowicach stary i możny ród Schweinitzów (Świnków). W roku 1763 majątek przeszedł w ręce Ferdynanda Seher und Thoss, a następnie drogą dziedzictwa stał się własnością jego córki, zamężnej z Bernardem von Pritwitz. Rodzina Pritwitzów gospodarzyła tu do lat siedemdziesiątych XIX w. Później Ciechanowice, stale tracąc na znaczeniu, przechodziły w ręce różnych właścicieli. Pałac w Ciechanowicach – obecnie siedziba szkoły – pierwotnie był renesansowym zamkiem otoczonym fosą, przez którą przerzucono kamienny most. W początkach XVIII w. zamek wodny gruntownie przebudowano. Kolejnej rozbudowy dokonał Fryderyk Bernard von Pritwitz w roku 1846. Zgodnie z panującą wówczas modą założył tu park krajobrazowy.Pałac jest budowlą jednopiętrową, blokową, kryty dachem dwuspadowym z facjatą w osi głównej. Od pn.-zach. oszklona weranda. Siedmioosiowa fasada główna ozdobiona jest pilastrami kompozytowymi. Zachował się portal ozdobny z I poł. XVIII w. wspierający balkon o fantazyjnej linii. Okna w obramowaniach z piaskowca. Boczne elewacje 4-osiowe, zaś tylną zdobią płaskie lizeny w narożach. We wnętrzu zachowały się stiukowe sklepienia, plafony fasetowe, boazerie. Powstały w I poł. XIXw. park krajobrazowy założony był na rzucie trójkąta. Otaczał go kamienny mur wsparty na cokołach, z których kilka zachowało się. Fosę i pobliski staw włączono,do zespołu ogrodu paradnego.

(informacja za – Bohdan W. Szarek „Rudawy Janowickie”, 1990)

LOKALIZACJA
50°52’05.3″N 15°58’36.7″E

wczoraj…

obecnie