cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Kłodzki | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 2

Archive for the ‘Powiat kłodzki’ Category

Żelazno – pałac

Posted in Pałac, Powiat kłodzki  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Żelazno (niem. Eisersdorf)

Barokowy pałac w Żelaznie Dolnym wybudowany został dla radcy cesarskiego Johanna Carla Pelcke w końcu XVIII wieku na zrębach jezuickiego dworu. W latach 60-tych XIX wieku przebudowany został w neobarokowej formie przez Karla Schmita. Kolejne rozbudowy w końcu XIX i początkach XX stulecia rozrzeźbiły pierwotną, zwarta bryłę o malownicze przybudówki. Obecnie jest to założenie trzyskrzydłowe, dwukondygnacyjne z cylindryczna wieżą w narożniku południowo-zachodnim, przekryte dachem mansardowym z lukarnami. Wnętrza rozplanowano w układzie dwutraktowym z wewnętrznym korytarzem i przejazdową sienią na osi o sklepieniach kolebkowych z dekoracją stiukową. Zachowały się bogato zdobione pomieszczenia m.in. sala balowa, biblioteka, klatki schodowe a także pałacowa oranżeria. Do głównego wejścia prowadzi czterokolumnowy, balkonowy portyk na którego osi pomiędzy przerwanym naczółkiem umieszczono kartusz herbowy.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°23’16.5″N 16°39’27.4″E

wczoraj…

obecnie

Wilkanów – pałac

Posted in Pałac, Powiat kłodzki  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Wilkanów (niem. Wölfelsdorf)

Pierwotne założenie w Wilkanowie powstało w drugiej połowie XVI wieku jako nawodny, obronny kasztel z dwoma osiowymi ryzalitami w całości otoczony fosą. Trzykondygnacyjna bryła dekorowana była na elewacjach diamentowym sgraffitem i manierystyczną kamieniarką. Pałac dość znacznie przebudowano w latach 1681-86 według projektu Jacobo Carove dla Michaela Wentzla II Althana, który był przyjacielem Jana III Sobieskiego. W latach 30-tych XVIII wieku założenie rozbudowano wznosząc m.in. symetrycznie rozmieszczone oficyny przez co powstał wewnętrzny dziedziniec honorowy. W tym też czasie utworzono rozległe ogrody francuskie. Pałac rozplanowano na rzucie prostokąta z trójtraktowym układem wnętrz i dwuczęściowa, przelotowa sienią. Artykulacja zewnętrzna trójkondygnacyjnej bryły z mezaninem dekorowana była podwojonymi jońskimi pilastrami w wielkim porządku, wspierającym belkowanie. Pałac przekryty został dachem mansardowym z facjatami. Bogato dekorowany portal główny, flankowany zdwojonymi pilastrami, zamknięty został przerwanym naczółkiem ponad którym pierwotnie umieszczony bvł kartusz herbowy. Wnętrza wszystkich kondygnacji zdobione były dekoracja stiukatorska i iluzjonistycznymi malowidłami (m.in.autorstwa F.Bartscha). Obecnie całkowita ruina.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°14’48.8″N 16°41’32.8″E

wczoraj…

obecnie

Trzebieszowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat kłodzki  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Trzebieszowice (niem. Kunzendorf)

Pałac w Trzebieszowicach należy do najlepiej zachowanych tego typu obiektów na Ziemi Kłodzkiej, a położenie nad zakolem rzeki czyni z niego niezwykle malowniczo usytuowaną budowlę. Przez cały okres swej historii pałac był użytkowany, co uchroniło go przed dewastacją. Zbudowano go w wieku XVI, na miejscu starszego, XV-wiecznego dworu obronnego, położonego na wysokiej skale. Liczne późniejsze przebudowy, a zwłaszcza rozbudowy, zatarły pierwotne cechy architektoniczne, ale można z łatwością rozpoznać elementy XV-wiecznej budowli, zwłaszcza w przyziemiu. Pierwotnie wewnątrz murów znajdował się dziedziniec, obecnie jest to sala nakryta dachem, położonym w wieku XIX.
Wnętrza pałacu zadziwiają przepychem i nietrudno sobie wyobrazić, jakie musiały być bogate w czasach świetności. W wieku XIX, na fali popularności uzdrowiska w Lądku Zdroju, zyskały również Trzebieszowice, głównie z powodu pałacu, który był częściowo udostępniony do zwiedzania. Niezwykle popularne były także znajdujące się w zadbanym parku oranżeria i mały zwierzyniec. Z opisów wiemy, że na trawnikach wokół rezydencji ustawiane były w wielkich donicach egzotyczne rośliny, chowane w czasie zimy do ogrodu zimowego. Dzięki bliskości rzeki w parku zbudowano także wiele urządzeń wykorzystujących wodę, a więc kaskady, sztuczny wodospad, czy wreszcie fontanny. Wszystko to stanowiło wielką atrakcję dla kuracjuszy z pobliskiego Lądka Zdroju.
Pałac nie jest udostępniony do regularnego zwiedzania, ale warto podejść do hotelu, by spróbować zobaczyć przedsionek, klatkę schodową, czy udekorowaną olbrzymimi trofeami łowieckimi salę, będącą dawniej dziedzińcem pałacu. Najciekawsze pomieszczenia znajdują się jednak na piętrze. Reprezentacyjne pokoje, romantyczne, pełne uroku zakątki, zapewniające ciszę i intymność, pięknie zdobione drzwi, kominki – to tylko niektóre z elementów dawnego bogactwa.

(za http://dolnyslask.poland.com)

LOKALIZACJA
50°20’53.5″N 16°46’46.8″E

wczoraj…

obecnie

Szczytna – zamek

Posted in Powiat kłodzki, Zamek  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Szczytna (niem. Rückers)

Masyw Szczytnika wznosi się ponad 100 m nad otaczającym go terenem. Nic więc dziwnego, że podczas budowy systemu pruskich umocnień, major Banaventura von Rauch zwrócił na niego uwagę i kazał na wierzchołku wybudować niewielki fort, który obsadzony był przez kilkunastu żołnierzy. O znaczeniu fortu w obronności Prus mogą świadczyć plany zwiększenia jego obsady, na wypadek wojny, do 120 ludzi. Nigdy jednak nie odegrał żadnej militarnej roli, a w czasie kampanii napoleońskiej w 1807 roku został częściowo rozebrany.
W latach 1832-38 ówczesny właściciel Szczytnej, Leopold von Hochberg, na ruinach fortu zbudował neogotycki zamek, wykorzystując zachowane fragmenty piwnic. Niektóre opracowania przypisują projekt budowli znanemu architektowi Karolowi Fryderykowi Schinklowi, ale jest to bezpodstawne. W 1843 roku zmarł bezpotomnie von Hochberg i od tego czasu zamek przechodził dość często z rąk do rąk. W 1929 roku otrzymali go zakonnicy – Misjonarze św. Rodziny. Dzisiaj mieści się w nim zakład opiekuńczy dla dzieci upośledzonych i zamek nie jest udostępniony do zwiedzania, poza kaplicą, pełniącą rolę kościoła parafialnego.

(za http://dolnyslask.poland.com)

LOKALIZACJA
50°24’43.2″N 16°27’27.2″E

wczoraj…

obecnie

Szalejów Dolny – pałac

Posted in Pałac, Powiat kłodzki  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Szalejów Dolny (niem. Nieder Schwedeldorf)

Dwór w Szalejowie Dolnym pierwotnie należał do kłodzkich jezuitów, którzy go wznieśli w XVII wieku. Z tych czasów pochodzi środkowa część obecnej budowli oraz kartusz z datą 1694 i herbem jezuitów wmurowany w oficynę mieszkalną. Po kasacie zgromadzenia w 1773 roku dobra w Szalejowie Dolnym wraz z pałacem przejął Królewski Instytut Szkolny. W wyniku licytacji właścicielem został hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden. Po jego bezpotomnym zejściu pałac dziedziczy siostra hrabiego – Wilhelmina, żona Ottona Fryderyka Juliusza von Muenchhausena. Jego syn Ernest przebudowuje pałac w 1844 roku. Ówczesny wygląd zbliżony był do zamku w Kamieńcu Ząbkowickim. Kolejne przebudowy’ z końca XVIII i XIX wieku nadały mu ostateczny wygląd zachowany do dzisiaj.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°25’37.6″N 16°35’58.0″E

wczoraj…

obecnie

Stara Łomnica – dwór i wieża rycerska

Posted in Dwór, Powiat kłodzki, Zamek  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Stara Łomnica (niem. Alt Lomnitz)

Wieża rycerska w Starej Łomnicy wzniesiona została w początkach XV wieku przez rodzinę von Pannwitz. Swe funkcje mieszkalne straciła w połowie XVI wieku, kiedy to obok niej wybudowano renesansowe założenie dworskie. Jest to budowla rozplanowana na rzucie prostokąta o pięciokondygnacyjnym podziale wnętrz,pierwotnie, prawdopodobnie zwieńczona blankami i obiegającym ją w szczycie drewnianym gankiem. W elewacji południowej zachował się pierwotny ostrołukowy portal, zaś na pozostałych widoczne są szczelinowe okienka i kroksztyny wykusza latrynowego.
Dwór wzniesiony obok wieży rozbudowano około 1670 roku, przyz co uzyskał ostateczny rozrys na rzucie prostokąta. Ponad portalem głównym, pochodzącym z połowy XVI wieku, umieszczono tablicę z ośmioma herbami hrabiów Pannwitzów i rodzin z nimi skoligaconych.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°21’07.2″N 16°34’53.2″E

wczoraj…

obecnie

Ścinawka Średnia – dwór

Posted in Dwór, Powiat kłodzki  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Ścinawka Średnia (niem. Mittelsteine)

Obecne założenie w Ścinawce Średniej – Kapitanowo jest efektem wieloetapowych przebudów wokół pierwotnej wieżv rycerskiej, którą wzniesiono w formie obronnego donżonu z wysuniętym gankiem strażniczym w początkach XIV wieku. Pierwszym właścicielem był Tarnino II von Czechau, po którym w wieku XV nastał Georg Stillfried von Rattonitz. Dobudowanie drugiego, renesansowego skrzydła o formie trapezu wiążącego się z wielkim stołpem datowane jest na początek XVI wieku. W tym też czasie, na styku obu budowli, powstaje zabiegowa klatka schodowa, zamknięta półkolistym murem. Kolejne przebudowy w końcu wieku XVII i w początkach XVIII stulecia wzbogacają portal bramny manierystyczną dekoracją, a budynki barokowym kostiumem architektonicznym. Założenie rozplanowane jest jako dwuskrzydłowe, trzykondygnacyjne przekryte dwuspadowymi dachami z wolutowymi szczytami. Wnętrza zachowały się jako dwu- i trzytraktowy układ. Pomieszczenia w przyziemiu i pierwszej kondygnacji częściowo zasklepione, dekorowane polichromią w formie wici roślinnych, niektóre ościeża drzwiowe we wnętrzach obramione kamiennymi portalami o proweniencji włoskiej.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°31’30.7″N 16°29’00.8″E

wczoraj…

obecnie

Ścinawka Górna – zamek

Posted in Powiat kłodzki, Zamek  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Ścinawka Górna (niem. Obersteine)

Sarny są obecnie częścią Ścinawki Górnej, ale w przeszłości były samodzielną osadą, pojawiającą się w źródłach od XIV wieku. Pierwszy dwór zbudowano tu w 1590 roku. Jego właściciele mieli nieszczęście w czasie wojny 30-letniej stanąć po niewłaściwej stronie konfliktu i majątek został im przez cesarza skonfiskowany. Po wojnie dobra kupił hrabia von Götzen i przebudował go na miarę swego bogactwa i znaczenia. W ten sposób powstała okazała rezydencja, która później była jeszcze kilkakrotnie przebudowywana, jednak nie zmieniło to w znaczący sposób jej pierwotnej bryły. Największej przebudowy dokonano w latach 30-tych XVIII wieku, kiedy to nadbudowano klatkę schodową, postawiono obecną ośmioboczną wieżę oraz dodano kilka ozdobnych elementów architektonicznych.
Zespół składa się z renesansowego zamku, zabudowań gospodarczych oraz kaplicy św. Jana Nepomucena, postawionej w 1 poł. XVIII wieku. Wewnątrz znajdują się piękne malowidła przedstawiające sceny z życia św. Jana Nepomucena i głoszące chwałę dokonań rodziny von Götzen. Namalował je Johann Franz Hoffmann. Warto także zwrócić uwagę na stojący w pobliżu spichlerz z dwoma szczytami renesansowymi.

(za http://dolnyslask.poland.com)

LOKALIZACJA
50°32’46.4″N 16°27’44.6″E

wczoraj…

obecnie

Ścinawka Górna – pałac (dom wdowy)

Posted in Pałac, Powiat kłodzki  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Ścinawka Górna (niem. Obersteine)

Barokowy pałac, zwany Letnim, wzniesiono na wschód od zamku w Ścinawce Górnej-Sarny prawdopodobnie w latach 40-tych XVIII stulecia. Budynek rozplanowano na rzucie prostokąta jako dwukondygnacyjny i ośmioosiowy w fasadzie. Elewacje dekorują lizeny w wielkim porządku i zróżnicowane płyciny na osiach okiennych. Kamieniarka pałacu jednorodna stylistycznie o uproszczonych uszakowych obramieniach okiennych i portalu głównym zwieńczonvm przerywanym naczółkiem. Okazała sień przelotowa na osi, zwana modrzewiową, przekryta stropem wspartym na centralnie rozmieszczonych słupach. Reprezentacyjny salon dekorowany jest na stropie iluzjonistycziną polichromią wykonaną prawdopodobnie przez J.F. Hoffmanna przedstawiającą antyczny ogród z alegoriami pór roku. Obecny park jest wynikiem przekształceń krajobrazowych dokonanych w 1880 roku przez E. Petzolda.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°32’43.2″N 16°27’46.9″E

Ratno Dolne – pałac

Posted in Pałac, Powiat kłodzki  by robertsulik on Wrzesień 11th, 2008

Ratno Dolne (niem. Niederrathen)

Zamek rycerski w Ratnie Dolnym w 1347 roku należał do Heinricha von Muschzin (von Mosch). Od końca XIV wieku staje się siedzibą panów von Pannwitz, którzy rozbudowywują go w formie regularnego prostokąta z wieżą w narożniku północno-zachodnim. Dobra w Ratnie zostają odebrane tej rodzinie na skutek niełaski w jaką popadli u króla Czech Przemysła II. W początkach XVI wieku dość znaczną rozbudowę przeprowadza Ulrich von Hardegg. Kolejny właściciel Baltazar von Reichenbach kontynuuje rozbudowę i kończy wznoszenie umocnień. Po zniszczeniach w czasie wojny trzydziestoletniej majątek zakupił Daniel Paschasius von Osterberg, który przeprowadził odbudowę zamku nadając mu charakter renesansowo-barokowej rezydencji pałacowej. Przebudowa XIX-wieczna prowadzona przez Woldemara von Johnstona zatarła XVII-wieczną stylistykę, w konsekwencji wprowadzając malowniczą wielostylowość. Ostatnim właścicielem zamku była Izabela von Blanckart, która rozbudowała m.in. przypałacowe oranżerie.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°30’22.0″N 16°27’17.8″E

wczoraj…

obecnie