cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Lubański | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Powiat lubański’ Category

Zaręba Górna – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Zaręba Górna (niem. Ober Lichtenau)

Neogotyckie założenie pałacowe z Zaręby Górnej pochodzi z połowy XIX w. Do złudzenia przypomina ono istniejące po dziś dzień koszary wiedeńskie. Pałac w górnej części wsi powstał na planie wydłużonego prostokąta jako budowla dwukondygnacyjna. Dach obiektu jest niewidoczny, gdyż zakrywają go blanki z narożnymi wieżyczkami. Pałacowy portyk wejściowy został zwieńczony ażurową balustradą balkonową. Do obiektu prowadzi droga przez oblankowaną bramę, którą ozdobiono ceramicznymi medalionami z głowami lwów. Przedwojenne opracowania podawały, że w parku przy jednym z pałaców (prawdopodobnie w Zarębie Górnej) stały rzeźby Baltazara Permosera, znanego drezdeńskiego artysty okresu baroku.

(za W. Bena, A. Paczos, „Dolina rzeki Kwisy”)

LOKALIZACJA
51°06’15.7″N 15°14’14.2″E

wczoraj…

obecnie

Zaręba Dolna – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Zaręba Dolna (niem. Nieder Lichtenau)

Zaręba jest długą wsią łańcuchową położoną w dolinie Siekierki (lewobrzeżny dopływ Kwisy) u podnóża Wzgórz Zalipiańskich. W roku 1419 znana była pod nazwą Lichtenaw. W późniejszych wiekach powstała forma Lichtenau, które przetrwała do 1945 r. Zaręba była jedną z pierwszych wsi nabytych przez miasto Lubań a sprzedana została rodzinie von Salza w roku 1419. Zaręba obok Pisarzowic i Kościelnik jest również jednym z najstarszych we wschodnich Łużycach majątków tego rodu. Pierwszym udokumentowanym właścicielem miejscowości jest Henryk von Salza, któremu w 1422 r. wójt krajowy zatwierdził posiadane lenno. Salzowie siedzieli na Zarębie bardzo długo. Wprawdzie jej górną część w 1582 r. sprzedali von Eberhardtom, ale Zaręba Dolna była nieprzerwanie w ich posiadaniu jeszcze w roku 1783.
W XVI i XVII w. do Salzów z linii zarębskiej należała czasowo także Wyręba, fragment Pisarzowic, dobra ziemskie w księstwie brzeskim. Herman von Salza w 1561 r. stał się również współwłaścicielem Bolkowa.
Spośród innych rodów ziemiańskich związanych z opisywaną miejscowością można wymienić von Loebenów, hrabiów von Roedern czy też von Doebschitz’ów. W latach 1802-1817 majątek Zaręba Dolna należał do jednej z najbogatszych familii na Śląsku – hrabiów von Hochberg z Książa.

(za W. Bena, A. Paczos, „Dolina rzeki Kwisy”)

LOKALIZACJA
51°06’25.8″N 15°15’24.9″E

wczoraj…

obecnie

Włosień – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Włosień (niem. Heidersdorf)

W północnej części wsi, w sąsiedztwie starego parku wznoszą się ruiny barokowego pałacu. Powstał on w latach 1715-1720 z polecenia marszałka ziemi zgorzeleckiej Jana Gotlloba von Gablenza. W 1887 r. dokonano przebudowy mającej nadać obiektowi „staroniemiecki” styl. W tym celu sprowadzony został architekt Hulsenbeck, który zaprojektował m.in. wygodny dojazd pod okazałe, liczące 30 stopni zewnętrzne schody pałacu. W latach 1931-1945, tj. w okresie przynależności tutejszych dóbr do Maksymiliana hrabiego von Sponeck, we włosieńskim pałacu kwitło życie towarzyskie. Zjeżdżali się tu ludzie z wyższych sfer ze wszystkich zakątków Niemiec. Goszczono też zagranicznych dyplomatów (m.in. irlandzkiego ambasadora Wornoca i brytyjskiego attache wojskowego Downa). Sponeckowie spokrewnieni byli z arystokracją rosyjską, przez co w tutejszym pałacu znaleźli schronienie biali emigranci – hrabiostwo Cronjhelm. Po zakończeniu wojny obiekt ogołocili szabrownicy. Wiadomo, że przed 1945 r. pałac był pełen cennych zbiorów porcelany, szkła i malarstwa (wisiał tu m.in. obraz holenderskiego malarza Filipa Wouwermana.
Obecnie pałac i park są pieczołowicie odbudowywane przez prywatnego właściciela.

(za Waldemar Bena, „Polskie Górne Łużyce”)

LOKALIZACJA
51°05’10.6″N 15°08’55.1″E

wczoraj…

obecnie

Szyszkowa Górna – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Szyszkowa Górna (niem. Örtmannsdorf)

Neoklasycystyczny pałac w Szyszkowej Górnej powstał w XVIII w. (lub II poł. XVII w.) w miejscu starszego dworu spalonego w 1648 r. Rezydencja była restaurowana w połowie XIX w. i rozbudowana w 1926 r. W tympanonie elewacji parkowej znajduje się herb hrabiów von Rex – ostatnich przedwojennych właścicieli majątku.
Obecnie pałac znajduje się w zasobach AWRSP i mieści prywatne mieszkania.

LOKALIZACJA
51°03’04.6″N 15°15’58.1″E

wczoraj…

obecnie

Świecie – zamek

Posted in Powiat lubański, Zamek  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Świecie (niem. Schwertburg)

Początki zamku giną w pomroce dziejów, wiadomo jedynie, że wzniesiony został na początku XIV wieku przez księcia Bernarda, w czasach fortyfikowania granic księstwa świdnicko-jaworskiego. Pierwsze zapiski na temat zamku pojawiły się w 1329 roku, gdzie wspomniany został pod nazwą Swete. Należał on do zamków obronnych zgrupowanych w tzw. Okręgu Kwisy i strzegł drogi z Łużyc do Lubania i Jeleniej Góry.
Poniżej zamku przebiegała lokalna odnoga szlaku handlowego łączącego Śląsk z Łużycami, do którego ochrony załoga zamku była zobowiązana. Zamek Świecie stracił na znaczeniu w momencie włączenia regionu do Czech. Nie był już ważną warownią graniczną, a i kupcy coraz częściej obierali inne, bezpieczniejsze szlaki dla swych załadowanych towarami wozów. Zamek stał się prywatną własnością rodu von Uechtritz, którzy posiadali go niemal do końca wojny 30-letniej.
W 1527 r. wielki pożar zniszczył warownię, a z nią spłonęło niemal całe wyposażenie zamkowych komnat. Właściciele szybko odbudowali swoją siedzibę, przy okazji dostosowując ją do ówczesnych trendów architektonicznych i tworząc tym samym budowlę renesansową. Kilka późniejszych przebudów i remontów stworzyło z zamku Świecie nowoczesną siedzibę magnacką, w której zamieszkiwano do 1760 roku. Wtedy to jej przydatność do wytwornego życia dworskiego okazała się niewystarczająca, a niewygody mieszkania w ciasnym, surowym zamku okazały się nie do zniesienia i mieszkańcy przenieśli się do położonego niżej pałacu. Pozostawiony na łasce losu zamek powoli niszczał, a jego dewastację przyspieszył w 1820 r. piorun, od którego zapaliły się resztki starej warowni.
Zamek miał jeszcze swoje „pięć minut” w okresie międzywojennym, gdy we wschodniej jego części zbudowano niewielką gospodę. Właścicielem zamku i leżącej pod nim wsi był wówczas bogaty przemysłowiec drezdeński Ernst F. Gütschow, który posiadał też ogromny zamek Czocha (z jego polecenia przebudowany za astronomiczną kwotę 4 mln marek), ale mimo planów, nie zainwestował większych pieniędzy w Świecie.

(za http://dolnyslask.poland.com/zabytki/zamki_warownie_i_fortece/zamek_swiecie/)

LOKALIZACJA
50°59’49.4″N 15°17’04.2″Ewczoraj…

obecnie

Rajsko – zamek

Posted in Powiat lubański, Zamek  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Rajsko (niem. Strassenhäuser)

Początki warowni sięgają XIII wieku, gdy książę jaworski Bolko I umacniał swoje granice budując na rubieżach kolejne swoje zamki i gródki. Niestety bardzo mało informacji zachowało się o dziejach zamku w tamtym okresie. Wiadomo jedynie, że w czasie wojen husyckich został zniszczony i już nie podniósł się z ruiny. Niektóre źródła podają, że na krótki okres czasu stał się jeszcze siedzibą rycerzy-rozbójników, którzy zaadoptowali go na swoją kryjówkę i łupili okoliczne wioski i przejeżdżających tędy kupców, ale nie jest to informacja pewna.
Taki stan rzeczy trwał aż do roku 1863, kiedy to właściciel niedalekich Biedrzychowic baron Aleksander von Minutoli zakupił ruiny i postanowił stworzyć w nich miejsce dla swej niezwykle bogatej kolekcji dzieł sztuki, wśród których znajdowały się obrazy takich mistrzów jak Durer, Rembrant, czy też Holbein. Kolekcję obrazów uzupełniał zbiór szkła weneckiego i śląskiego, militaria, meble i starożytna ceramika. Piękna całości dodawały oryginalne gotyckie fragmenty architektoniczne ze smakiem wykorzystane podczas odbudowy zamku.
I wojna światowa dała się mocno we znaki zbiorom barona Minutoliego, których duża część po prostu zaginęła. Pozostałe zbiory zostały na powrót przeniesione do biedrzychowickiego pałacu. Od tego czasu zaczyna się kolejna chlubna karta zamku Rajsko, który stał się na okres blisko 20 lat schroniskiem młodzieżowym. Adaptacja budowli do nowych celów wymagała przebudowy, która poskutkowała z czasem nadaniem schronisku miana jednego z najpiękniejszych w Niemczech. Po II wojnie światowej pozostawiony sam sobie popadł w ruinę. Obecnie pieczołowicie odbudowany, pełni funkcje hotelowo-rekreacyjne.
(za www.naszesudety.pl)

LOKALIZACJA
51°02’01.9″N 15°19’56.1″Ewczoraj…

obecnie

Radostów Średni – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Radostów Średni (niem. Mittel Thiemendorf)

Ruiny renesansowego pałacu rodziny von Nostitz. Zbudowany w końcu XVI wieku.

LOKALIZACJA
51°07’11.3″N 15°21’43.5″E

wczoraj…

obecnie

Radostów Dolny – dwór

Posted in Dwór, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Radostów Dolny (niem. Nieder Thiemendorf)

LOKALIZACJA
51°08’03.1″N 15°21’45.4″E

Pobiedna – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Pobiedna (niem. Wigandstahl)

Pałac wzniesiony z polecenia Adolfa Traugotta von Gersdorfa, w miejscu starszego pochodzącego z 1660 r. Wiosną 1767 r. Adolf Traugott kazał zburzyć stary dwór i już 22 czerwca tego samego roku wmurowano kamień węgielny pod nową rezydencję. Okazała, trzykondygnacyjna budowla została postawiona w ciągu 14 miesięcy, ale prace wykończeniowe trwały jeszcze w latach 70. XVIII w. Założenie pałacowe zrealizowano według projektu Konrada Gotthelfa Rothe, nadwornego budowniczego z Drezna. Budowla ma kształt podkowy i jest kryta wysokim dachem. W części środkowej znajduje się ryzalit zwieńczony szczytem. W czasach Adolfa T. von Gersdorfa pałac w Pobiednej przypominał bardziej muzeum, bibliotekę i laboratorium razem wzięte, aniżeli typową arystokratyczną posiadłość. Na pierwszym piętrze Gersdorf polecił urządzić swą olbrzymią bibliotekę. Jeden z pokoi służył jako gabinet do eksperymentów fizycznych. Zbiory mineralogiczne i florystyczne zajmowały aż kilka pomieszczeń. W drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. pałac tętnił życiem, gdyż jego właściciel zapraszał do siebie artystów i uczonych takich jak Krzysztof Nathe, Jan Gotfryd Schultz, Karol Andrzej von Meyer – Knonow, czy profesor lipski Gotfryd Nataniel Leske, który był zachwycony osobą gospodarza, a samą Pobiedną nazywał „Elizjum Górnych Lużyc”. Pałac otacza park (pierwotnie w stylu angielskim) założony także z inicjatywy „uczonego pana z Unięcic”. Na skraju parku, przy murze stoją ruiny „zielonego letniego domku” wybudowanego w 1799 r. Domek slużyl Gersdorfowi do obserwacji nieba i pobliskich wzgórz. Uczony przeprowadzał tu także badania nad elektrycznością i wyładowaniami atmosferycznymi. Jeden z eksperymentów mógł dla niego zakończyć się tragicznie. Otóż 27 sierpnia 1800 r. Gersdorf ściągnął tam piorun, którego uderzenie potem dokładnie opisał.

(za Waldemar Bena, „Polskie Górne Łużyce”)

LOKALIZACJA
50°56’15.3″N 15°17’56.1″E

wczoraj…

obecnie

Pisarzowice – dwór

Posted in Dwór, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Pisarzowice (niem. Schreibersdorf)

Dwór z przełomu XIX i XX wieku znajduj się w zachodnim krańcu wsi. Wnętrza nie są udostępnione do zwiedzania.

LOKALIZACJA
51°08’51.9″N 15°12’16.1″E

wczoraj…

obecnie