cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Lubański | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 2

Archive for the ‘Powiat lubański’ Category

Pisarzowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Pisarzowice (niem. Schreibersdorf)

Wielkość pałacu, uważanego za jeden z najokazalszych w regionie, świadczy o bogactwie jego właścicieli. Zbudowany został w początkach XIX wieku jako klasycystyczna budowla na rzucie prostokąta. Mimo, że posiada tylko dwie kondygnacje, sprawia wrażenie budowli monumentalnej, a to dzięki czterem wysokim kolumnom we frontowej elewacji. Pałac w dobrym stanie przetrwał do końca ostatniej wojny, po czym przejął go miejscowy PGR. Rządy rolników źle odbiły się na jego stanie i w dużej części został zdewastowany. Dzisiaj jest własnością prywatną, a wewnątrz zachowały się jedynie pojedyncze piece i resztki starej boazerii.
Przy pałacu znajduje się mały park oraz zabudowania gospodarcze z XVIII i XIX wieku. W parku rośnie okazały jesion, pomnik przyrody o obwodzie pnia ponad 540 cm.

(za http://dolnyslask.poland.com/zabytki/palace_i_dwory/palac_w_pisarzowicach/)

LOKALIZACJA
51°08’21.6″N 15°14’31.6″E

wczoraj…

obecnie

Pisarzowice – ruina pałacu

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Pisarzowice (niem. Schreibersdorf)

W Pisarzowicach Średnich znajdują się ruiny późnorenesansowego, czworobocznego pałacu. Najstarszy dwór postawili Salzowie w 1452 r. nieopodal kościoła. Obecny powstał w 1604 r. z inicjatywy Hansa Jerzego von Warnsdorfa, jednakże wybudowano go w pewnym oddaleniu od dworu Salzów. W 1765 r. Gotfryd Steinbach, bogaty kupiec lubański i równocześnie właściciel Pisarzowic Średnich, kazał wznieść okazałą wieżę. W drugiej połowie lat 50. XIX w. miała miejsce przebudowa wnętrz pałacowych. W 1945 r. pałac uległ zniszczeniu i odtąd pozostaje w ruinie.

(za Waldemar Bena, „Polskie Górne Łużyce”)

LOKALIZACJA
51°08’34.0″N 15°14’17.8″E

wczoraj…

obecnie

Olszyna Lubańska Dolna – pałac Rittergut

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Olszyna Lubańska Dolna (niem. Niederlangenöls)

Pałac z około 1830-45 wzniesiony na reliktach budowli wcześniejszej z XVII wieku (zachowane sklepienia piwnic), przebudowany w latach 80-tych XIX wieku. Usytuowany przy drodze krajowej Lubań – Jelenia Góra w miejscowości Olszyna Dolna. Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, podpiwniczony o bryłach zwartych regularnych i symetrycznych zwieńczonych neorenenansowymi szczytami. Trzyskrzydłowa bryła pałacu tworzy regularny układ w kształcie podkowy, z niewielkim prostokątnym dziedzińcem pomiędzy skrzydłami, dziedziniec częściowo zakryty od pn. niewysoką ścianką kurtynową wsparta na dwóch filarach. Element dominujący stanowi masywna 4 boczna wieża nakryta dachem namiotowym łamanym, czterokondygnacyjna w zachodniej części korpusu głównego. Pałac otacza piękny park. W 1959 r. zniszczony przez pożar. Po odbudowie przeprowadzonej w latach 1967-68 mieściła się w nim szkoła. Potem w rękach prywatnych, niszczał, obecnie w remoncie. Obok pałacu słabo rozpoznawalne resztki parku krajobrazowego.

(za http://www.olszyna.pl)

LOKALIZACJA
51°05’01.8″N 15°19’50.5″E

wczoraj…

obecnie

Olszyna Lubańska Średnia – pałac Mittelgut

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Olszyna Lubańska Średnia (Mittellangenöls)

Zespół parkowo – pałacowy, tzw. Mittelgut, powstał w 1860 roku w miejscu barokowego dworu z XVII wieku. Była to szlachecka rezydencja myśliwska. W obiekcie zachowała się oryginalna stolarka, a układ pomieszczeń nie został zmieniony. Wokół dobrze zachowanego budynku roztacza się rozległy i w równie dobrym stanie park krajobrazowy.

LOKALIZACJA
51°04’24.0″N 15°21’18.0″E

wczoraj…

obecnie

Olszyna Lubańska Średnia – dwór

Posted in Dwór, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Olszyna Lubańska Średnia (niem. Mittellangenöls)

Dwór znajduje się przy ul. Chopina 38, obok pałacu. Zbudowany w 1798r. został znacznie przebudowany w drugiej połowie XIX w. Założony na rzucie prostokąta posiada narożną wieżę nakrytą hełmem. Użytkowany po wojnie przez PGR nadal jest częściowo zamieszkały.

LOKALIZACJA
51°04’18.7″N 15°21’25.6″E

wczoraj…

obecnie

Nawojów Łużycki – dwór

Posted in Dwór, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Nawojów Łużycki (niem. Sächsisch Haugsdorf)

Historia pałacu rozpoczyna się w 1570 r. kiedy to właściciel Nawojowa Łużyckiego Krzysztof von Tschirnhaus postanowił zbudować tutaj swoją rezydencję. Podczas swych podróży i czasu studiów we Włoszech interesował się tamtejszą architekturą i nowinkami budowlanymi, co zaowocowało postawieniem renesansowego pałacu. Tschirnhaus sam zaprojektował budowlę i osobiście doglądał postępujących prac. Powstał jedyny na Łużycach przykład typowego renesansu włoskiego, tutaj charakteryzującego się krużgankami (na dwóch kondygnacjach!) okalającymi częściowo dziedziniec oraz pięknymi zdobieniami zewnętrznych ścian. Nie miał niestety pałac szczęścia w czasie ostatniej wojny i został dość poważnie uszkodzony. W latach 1966-68 przebudowano jego część, adaptując ją na kościół Chrystusa Króla. Pozostała część budynku stoi w ruinie, ale jest to miejsce szczególnie warte odwiedzenia ze względu na unikalny charakter i ogólne piękno.
Najcenniejszym fragmentem są krużganki wsparte na kolumnach jońskich i toskańskich, ozdobione na balustradach herbami właściciela, jego żony i przodków. Przy pałacu stoją też dawne zabudowania gospodarcze z XIX wieku. Z dawnych rycin można odczytać, że były one pokryte dekoracją sgraffitową, dzisiaj już niewidoczną.
(za www.naszesudety.pl)

LOKALIZACJA
51°10’19.1″N 15°20’00.5″Ewczoraj..

obecnie

Leśna (Baworowo) – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Leśna (Baworowo) (niem. Marklissa)

Dobra ziemskie wsi Baworowo stanowiły od roku 1806 /lub 1821/ własność rodziny von WIFFING, z której Adolf von Wiffing wzmiankowany jest w 1876 roku. Majątek po Adolfie odziedziczyła w dniu 4 maja 1880 roku jego córka Maria Haugwitz. Po śmierci Marii dobra przeszły na własność jej syna Wilhelma von Haugwitz i pozostawały w jego rękach do czasów II wojny światowej. Pałac położony przy ul. Baworowo 20 w Leśnej jest trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem, założonym na planie prostokąta. Trzynastoosiowa fasada i przeciwległa do niej, także 13-osiowa fasada ogrodowa posiadają pośrodku trzykondygnacyjne ryzality, zwieńczone trójkątnymi naczółkami. Okna mają proste obramienia, jedynie w drugiej kondygnacji ryzalitów zostały zwieńczone arkadą. Elewacje boczne są 5-osiowe. Narożniki budowli wzmocniono kanelowanymi lizenami. Wewnątrz pałacu układ pomieszczeń jest korytarzowy z obszerną sienią pośrodku, wspartą na toskańskich kolumnach.Na podstawie występujących elementów architektonicznych można określić, że pałac zbudowany został około roku 1800, przy czym w II połowie XIX wieku oraz w wieku XX poddano go przebudowie. Pałac elewacją frontową zwrócony został na północ w stronę obszernego dziedzińca folwarcznego, wokół którego zgrupowano budynki gospodarcze. Od południa do elewacji tylnej pałacu, wzbogaconej po tej stronie o ryzalit, przylega formowana prostokątna platforma, schodząca niewielką skarpą w stronę płaskiego, bezdrzewnego terenu o planie zbliżonym do prostokąta. Na terenie tym istniał niewątpliwie ogród ozdobny, założony równocześnie z budową rezydencji. Ogród ten składał się z dwóch wspomnianych tarasów, przy czym pierwszy z nich, mniejszy i położony bliżej pałacu miał kształt leżącego prostokąta, drugi zaś znacznie większy posiadał formę prostokąta, wydłużonego w kierunku południowym. Zachowała się granica zachodnia ogrodu, wyraźnie zaznaczona rzędem drzew. Najstarsze z nich liczą obecnie około 200 lat. Prawdopodobnie również wschodnia granica ogrodu zaakcentowana była rzędem drzew, z których do naszych czasów zachowały się jedynie formowany jesion i lipa.

(za http://www.palac-baworowo.pl)

LOKALIZACJA
51°01’58.9″N 15°15’46.2″E

wczoraj…

obecnie

Kościelniki Górne – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Kościelniki Górne (niem. Ober Steinkirch)

Na terenie Kościelnika Górnego, w pobliżu głównej drogi z Leśnej do Lubania, zwraca uwagę pałac z lat 1866-67. Powstał w wyniku gruntownej przebudowy starszego dworu. Pałac w Koscielnikach Górnych stanowi przykład budowli eklektycznej, w której znalazły się elementy zdobnicze charakterystyczne dla różnych stylów. Pałac posiada nieregularny rzut a ilość jego kamiennych i metalowych galeryjek, ażurowych wieżyczek, płaskorzeźb oraz ornamentów może naprawdę zdumiewać.

(za W. Bena, A. Paczos, „Dolina rzeki Kwisy”)

LOKALIZACJA
51°02’59.5″N 15°16’38.2″E

wczoraj…

obecnie

Kościelniki Średnie – dwór

Posted in Dwór, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Kościelniki Średnie (niem. Mittel Steinkirch)

Kościelniki są starą, śląską wsią w dolinie Kwisy, leżącą na prawym brzegu rzeki. W 1335 r. wymienia ją rejestr dziesięcin nuncjusza papieskiego Galhardusa de Carceribusa. W XTV w. proboszczem w miejscowej parafii był Konrad von Queinfurt (zm. 1382 r.), autor znanych pieśni religijnych.
Co najmniej od 1387 r. wieś należała do rodu von Uchtritz, co poświadcza dokument wydany w kancelarii księżnej świdnicko-jaworskiej Agnieszki, wdowy po Bolku II Małym. W 1431 r. Bernard von Uchtritz, właściciel Kościelnik, kierował obroną Lubania podczas najazdu husyckiego. Jego ostatnim bastionem była stojąca do dziś Baszta Bracka. Po wielogodzinnym oblężeniu Rycerz Bernard poddał się i został wzięty do czeskiej niewoli. Jednak zanim to nastąpiło, zdołał on swym wrogom napsuć wiele krwi. Husyci w odwecie splądrowali Uchtritzom kościelnickie dobra.
W pierwszej połowie XVI w. Uchtritzowie podzielili wieś na trzy, istniejące do tej pory, części : Kościelniki Górne, Kościelniki Dolne i Kościelniki Średnie. Dwie z nich leżą obecnie w gminie Leśna, natomiast Kościelniki Dolne – w gminie Lubań.

(za W. Bena, A. Paczos, „Dolina rzeki Kwisy”)

LOKALIZACJA
51°03’58.5″N 15°17’23.8″E

Jałowiec – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Jałowiec (niem. Wingendorf)

Neoklasycystyczny pałac wybudowany w latach 1820 – 1828 z inicjatywy Karola Krystiana Lachmanna. Budowla powstała na planie prostokąta. Posiada dwie kondygnacje z 24 pomieszczeniami. W elewacji frontowej i ogrodowej (parkowej) występują charakterystyczne dla budowli z tej epoki trójosiowe ryzality zwieńczone trójkątnymi tympanonami z dekoracjami. Tympanon od strony parku przyozdobiony jest okazałym kartuszem herbowym.
Wieś leży wprawdzie na prawym, lecz przez większą część swych dziejów związana była z Łużycami. Jakim sposobem ta wchodząca w skład księstwa jaworskiego oraz lwóweckiego miejskiego okręgu sądowego wieś znalazła się w margrahstwie górnołużyckim? Otóż w 1420 r. Jałowiec został kupiony przez Hartunga von Klux, radcę cesarskiego i zaufanego dworzanina Zygmunta Luksemburczyka, który włączył wieś do swoich dóbr czoszańskich (poprzednim właścicielem miejscowości był Heinze von Schreibersdorf). Nieprzerwane wojny z husytami zapewne sprawiły, że Klux otrzymał od władcy list lenny dopiero 3 grudnia 1427 r. Przez następne lata wieś płaciła podatki wspólnie z pozostałymi miejscowościami łużyckimi do kasy margrabstwa. Ostateczne potwierdzenie przynależności Jałowca do Górnych Łużyc nastąpiło decyzją króla Czech i Węgier Ferdynanda I Habsburga w 1544 r.
W XVI a nawet jeszcze w XVII w. w Jałowcu widzimy tych samych właścicieli co w Czosze. W połowie XV w. po Kluxach nastali tu Nostitzowie. W 1642 r. wieś otrzymała w lenno Sabina von Nostitz, wdowa po zabitym w 1636 r. Kacprze von Nostitz z zamku Czocha. Sabina wyszła ponownie za mąż za Ottona Henryka von Gersdorf, właściciela Ostróżna pod Zawidowem. Niedługo potem powstał zatarg dziedziców z miejscowymi chłopami, których chciano zmusić do odrabiania pańszczyzny w odległym Ostróżnie. W 1667 r. wieś znalazła się w rękach rodziny von Salza z Zaręby. Mocno zadłużony w wyniku wojny siedmioletniej majątek Jałowiecki przechodzi w 1771 r. na własność majętnego kupca z Lubania, Gotfryda Steinbacha (przejął on od Salzów także część Pisarzowic). W latach 1795-1817 tutejszymi dobrami gospodarzył inny lubański kupiec, Krystian Dawid Weiner. Późniejszymi właścicielami majątku byli Lachmannowie, rodzina mieszczańska wywodząca się z Gryfowa (w 1864 r. uszlachcona). 24 sierp¬nia 1871 r. utworzony został tzw. fideikomis, zgodnie z którym majątek Jałowiecki miały odziedziczyć siostry poległego rok wcześniej we Francji Karola Roberta von Lachmanna, baronowa Maria von Zedlitz – Neukirch oraz hrabina Klara von Schweinitz. W razie wymarcia tych dwóch linii przewidziano innych spadkobierców, m.in. właścicieli zamku Czocha Uechtritzów, z którymi Lachmannowie również weszli w koligacje.

(za Waldemar Bena, „Polskie Górne Łużyce”)

LOKALIZACJA
51°05’24.1″N 15°18’36.8″E

wczoraj…

obecnie