cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Lubański | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 3

Archive for the ‘Powiat lubański’ Category

Grabiszyce Średnie – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Grabiszyce Średnie (niem. Mittel Gerlachsheim)

Pałac powstał w roku 1760. Zbudowany w stylu baroku i klasycyzmu z eklektycznymi elementami. Zbudowali go von Üchritz’owie do których należała ta część Grabiszyc. W drugiej połowie XIX wieku majątek należał już do Paula Rüdigera lecz właściciel w nim rzadko przebywał. Na miejscu mieszkał jego pełnomocnik Hoffmann. W tym czasie pałac został dwukrotnie przebudowany do jego obecnej formy.

LOKALIZACJA
51°01’01.2″N 15°12’04.1″E

wczoraj…

obecnie

Grabiszyce Górne – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Grabiszyce Górne (niem. Ober Gerlachsheim)

Pałac z pierwszej połowy XIX wieku, najstarszy z trzech tego typu obiektów w Grabiszycach.
W roku 1426 r. Hans i Henryk von Rothenburg notowani byli jako właściciele Grabiszyc Górnych. Ten fragment miejscowości jeszcze przed końcem XV w. stał się własnością śląskiej linii Uechtritzów z Kościelnik.
Od połowy XVI w. dzieje miejscowości pod względem własnościowym znacznie się komplikują. W 1582 r. Grabiszyce Górne wykupuje od Jerzego von Uechtritza Hans von Raussendorf. W 1606 r. pojawia się tu nowy właściciel – Jakub von Knobloch. Pod koniec wojny trzydziestoletniej Grabiszyce Górne przechodzą w posiadanie rodziny von Bischofsheim i zostają przy niej do 1665 r. W późniejszym okresie najdłużej dziedzicami byli tutaj Gersdorfowie i Loebenowie. Na krótko w latach 1724-1727 właścicielką wsi była Joanna Wiktoria von Runckel, z domu von Loeben. Jej pierwszym mężem był znany marszałek francuski, hrabia Maurycy Saski (1696-1750), naturalny syn Augusta Mocnego.
W czasie wojen śląskich w Grabiszycach Górnych kwaterował dowódca wojsk cesarzowej austriackiej Marii Teresy, feldmarszałek Leopold von Daun.

(za Waldemar Bena, „Polskie Górne Łużyce”)

LOKALIZACJA
51°00’12.0″N 15°11’49.8″E

wczoraj…

obecnie

Grabiszyce Dolne – dwór

Posted in Dwór, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Grabiszyce Dolne (niem. Nieder Gerlachsheim)

Dwór z XIX wieku.
Bardzo długa wieś łańcuchowa ciągnąca się wzdłuż Grabiszówki, która wpada do Kwisy poniżej Leśnej. W dokumencie granicznym z 1241 roku pojawia się wzmianka o „Nakuthi pozkaki”. Część historyków uznała, że miejsce to znajdowało się na terenie obecnych Grabiszyc Dolnych.
Pod koniec XIV wieku ta część Grabiszyc znalazła się w posiadaniu rodu von Gersdorf. Grabiszyce Dolne w 1588 r. od Gersdorfów wykupili Tschirnhausowie. Po nich w 1608 r. nastał tu Zygmunt von Schwanitz, który parał się zbójeckim procederem. Ten potomek prastarej szlachty milczańskiej, razem ze swym kompanem z pobliskiej Baworowej o przezwisku Niedźwiedź, grasował głównie na drodze pomiędzy Leśną a Zawidowem. Ale zapuszczał się również pod Żytawę. Kiedyś pewien mieszczanin żytawski odmówił mu piwa. Schwanitz ze złości podpalił jedną z dzielnic miasta. Dziedzic Grabiszyc Dolnych był postrachem okolicy przez blisko 16 lat. Przebrał miarę podpalając swego sąsiada Jakuba von Knoblocha z Grabiszyc Górnych. A ten już się postarał, aby rabusia dopadła ręka sprawiedliwości. Schwanitza ujęto w 1623 r. Rok później, dokładnie 26 sierpnia, grabiszycki raubritter zakończył żywot po długiej i wymyślnej egzekucji na rynku budziszyńskim (Schwanitza przykuto łańcuchami do pniaka i tak długo przypiekano dopóki nie wyzionął ducha). Późniejszymi właścicielami tej części Grabiszyc były rodziny: von Knobloch, von Bischofsheim, znowu von Gersdorf, von Penzig, von Warnsdorf, von Tempski i von Uechtritz.

(za Waldemar Bena, „Polskie Górne Łużyce”)

LOKALIZACJA
51°02’01.1″N 15°13’45.5″E

wczoraj…

obecnie

Czocha – zamek

Posted in Powiat lubański, Zamek  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Czocha (niem. Tschocha)

Leży na Pogórzu Izerskim, nad rzeką Kwisą po jej łużyckiej stronie. Początki warowni sięgają pierwszej połowy XIVw. kiedy to książę jaworski Henryk I nakazał wybudowanie w tym miejscu zamku granicznego dla swego księstwa. Niektóre źródła podają, iż fundatorem obiektu był król czeski Wacław II, nakazujący budowę Czochy w l. 1241 – 1247. Nie zmienia to faktu, iż zamek wówczas pełnił funkcje strażnicy granicznej. Korzystne położenie zamku, z dala od skupisk ludzkich lecz blisko szlaków handlowych, spowodowało, iż szybko w zamku zaczęli rezydować rycerze rozbójnicy – raubritterzy. Znane i potężne śląskie oraz łużyckie rody włądały warownią – von Dohna, von Nostitz, von Üchritz. W XVI w. zamek jest przebudowywany i nabiera charakteru reprezentacyjnej siedziby. W 1909r. dobra wraz zamkiem kupuje drezdeński fabrykant tytoniu – Ernest von Gütschow. Pozostaje w nim do 1945r. W latach 1910-14 zlecił przebudowę zamku i adaptację dla celów nowczesnej rezydencji. Dzieła podjął się wybitny architekt – Bodo Ebhardt. Obecny stan zamku, bez jakichkolwiek przeróbek pochodzi z okresu przebudowy. Zamek oczywiście ma swoje tajemnice o skarbach….. Jest też i Biała Dama.

LOKALIZACJA
51°01’48.4″N 15°18’12.5″E

wczoraj…

obecnie

Biedrzychowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Biedrzychowice (niem. Friedersdorf)

Historia pałacu w obecnym kształcie sięga 1702r, w którym, na miejscu starego dworu, ówczesny właściciel dóbr biedrzychowickich Moritz Christian von Schweinitz wzniósł nową rezydencję. Niektóre źródła podają, iż pałac był rezydencją króla saskiego i polskiego Augusta II Mocnego. Niestety, dowodów na to brak. Nie zmienia to jednak faktu, iż sam pałac jest do dziś rezydencją w królewskim stylu. Kolejni właściciele często się zmieniali : 1825 hr. Bresler, 1840 ppłk von Rapsky, 1846 radca Blumenthal aż nastał rok 1863 i pałac wraz z dobrami objął baron Alexander von Minutoli. Był on kolekcjonerem dzieł sztuki. Dla potrzeb wystawienniczych wybudował w parku pałacowym tzw. Wieżę Woldecka (dziś w ruinie). W pałacu i wieży znajdowała się wspaniała ekspozycja malarstwa, broni, kolekcja mumii egipskich i zbiory numizmatyczne. W rękach rodziny Minutoli oraz von Pfeil-Minutoli pałac pozostawał do 1945r. Dziś w pałacu mieści się zespół szkół zawodowych i średnich.

LOKALIZACJA
51°02’45.7″N 15°22’29.6″E

wczoraj…

obecnie