cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Lubiński | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 2

Archive for the ‘Powiat lubiński’ Category

Osiek – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubiński  by robertsulik on Listopad 7th, 2009

Osiek (niem. Ossig)

Obecnie istniejący zespół pałacowo-folwarczny wzniesiony został w 2 poł. XIX w. i rozbudowany l. 30 XX w. Gospodarstwo nastawione było na hodowlę bydła i merynosów oraz uprawę buraków cukrowych. Od 1912 r. wzmiankowano park o powierzchni 11 ha, którego obszar powiększony został między 1930, a 1937 r. do 18 ha. Układ przestrzenny zespołu pałacowo-folwarcznego, ukształtowanego w 2 poł. XIX w. zachowany w całości. Wokół głównego majdanu gospodarczego skupione zostały pałac oraz obora z częścią mieszkalną w skrzydle pn.; spichlerz i dwa budynki warsztatów (przebudowane) w
skrzydle wsch.; obora z dwiema oficynami mieszkalnymi oraz wolnostojąca oficyna mieszkalna w skrzydle pd., a także stodoła w skrzydle zach. Na pn. od budynku obory z częścią mieszkalną usytuowano dodatkowy, mniejszy majdan, przy którym w l. 30 XX w. wzniesiono budynki obory i stodoły. Nakryty dachem naczółkowym, założony na rzucie prostokąta, II-kondygnacyjny pałac z pseudoryzalitem w fasadzie posadowiono centralnie względem pozostałych budynków folwarcznych, oraz poprzedzono podjazdem i okrągłym gazonem, obecnie obsadzonym drzewami. Pałac wzniesiono w 2 poł. XIX w. prawdopodobnie w miejscu, lub z wykorzystaniem reliktów wcześniejszej rezydencji, wzmiankowanej od 1789 r., a następnie przebudowano na przełomie XIX/XX w. w formach neobarokowych.

za (Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda – historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska – archeologia oraz Emilia Dymarska – plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.)

LOKALIZACJA
51°22’03.7″N 16°13’49.8″E

wczoraj…

obecnie

Lipiny – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubiński  by robertsulik on Listopad 7th, 2009

Lipiny (niem. Krummlinde)

LOKALIZACJA
51°18’40.8″N 16°12’19.5″E

Dziewin – dwór

Posted in Dwór, Powiat lubiński  by robertsulik on październik 18th, 2009

Dziewin (niem. Dieban)

W 1287 roku włodarzem Dziewina został Otton von Zedlitz, który kupił wieś od księcia głogowskiego Henryka III. W rękach rodu Zedlitzów pozostawała ona przez prawie 200 lat. W 1479 roku właścicielem majątku był Krzysztof von Talkenstein, zaś w pierwszych latach XVI wieku miejscowe dobra objęli w posiadanie Albrecht i Karol Podiebradowie, którzy już w 1508 roku przekazali je, w wyniku zamiany na majątek w Domaszkowie (obecnie w powiecie wołowskim), rodzinie von Kanitz. Prawdopodobnie wieś aż do tego właśnie roku zachowała lokację na prawie polskim. W miejscu wcześniejszego dworu, w latach 1558-1566 trzej bracia: Lassei, Sigmund i Wolf von Kanitz, ówcześni właściciele Dziewina, wybudowali okazały pałac renesansowy. Był on przebudowany w końcu XVII wieku przez następnego włodarza dziewińskich włości, Hansa Friedricha von Mutschelnitz. Z tego okresu (1700) pochodzi dobudowane barokowe skrzydło wschodnie oraz nieistniejący już ogród ozdobny, z którego pozostała jedynie okrągła fontanna. W 1722 roku Hans Friedrich przekazał cały majątek bratankowi swojej żony, Hansowi von Schweinitz und Krain. Gdy w 1798 roku Dziewin został siedzibą ordynacji, rozpoczęto zmieniać i urozmaicać oprawę rezydencji. Ozdobny ogród przekształcono w park, który swój krajobrazowy charakter z centralnie położoną polaną uzyskał ostatecznie w drugiej połowie XIX wieku. Z tego też okresu pochodzi większość zabudowań folwarcznych, które wzniesiono około 1868 roku. Rodzina von Schweinitz była w posiadaniu majątku w Dziewinie aż do początku 1945 roku. Ostatnim właścicielem dóbr (od 1930 r.) był Erich von Schweinitz und Krain. W trakcie działań wojennych pałac, zespół folwarczny i przypałacowy park krajobrazowy zostały znacznie zniszczone. Pałac w stanie obecnym to założenie dwukondygnacyjne, trzytraktowe, wzniesione na planie prostokąta, z niewielkim dziedzińcem i dobudowaną oficyną. Cały obiekt jest nakryty, dziś już znacznie zniszczonymi, dachami ceramicznymi ograniczonymi wolutowymi szczytami z ozdobnymi sterczynami. Niestety, budynek znajduje się w stanie daleko posuniętej ruiny. W niegdyś bogato dekorowanych polichromią i sztukateriami pomieszczeniach zachowały się jedynie fragmenty oryginalnego belkowania i stropy kolebkowo-krzyżowe. Ciekawie prezentują się renesansowe, kamienne obramienia okien oraz renesansowe i barokowe portale wejściowe.

(za Henryk Rusewicz „Historia i zabytki powiatu lubińskiego”)

LOKALIZACJA
51°22’20.6″N 16°27’33.6″E

wczoraj…

obecnie

Dłużyce – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubiński  by robertsulik on październik 18th, 2009

Dłużyce (niem. Groβendorff)

Pałac wzniesiono ok. połowy XVII wieku dla rodziny von Kanitz na wzór renesansowych, północnowłoskich willi z okolic Veneto. Jest to budynek założony na rzucie prostokąta, dwutraktowy, dwukondygnacyjny, z mocno wysuniętym ryzalitem wejściowym. Od strony północnej elewacja wzbogacona była podwójną loggią z widokiem na istniejący wówczas ozdobny ogród. Całość została przykryta dachami ceramicznymi, mocno już dziś zniszczonymi. Pierwotnie rezydencja otoczona była fosą z której pozostał już tylko niewielki fragment. Gruntownej renowacji i przebudowy założenia dokonał w połowie XVIII wieku następny właściciel dłużyckiego majątku, minister do spraw Śląska w rządzie pruskim, von Münchow. Przed rokiem 1787 kolejnym właścicielem posiadłości został Hans Caspar von Schweinitz und Krain. Rozbudował on znacznie istniejący ogród, podnosząc rangę rezydencji do najbardziej okazałych siedzib ziemi ścinawskiej. Wzbogacono wówczas ogród o liczne rzeźby, fontannę i oranżerię. W tej formie rezydencja przetrwała do czasów II wojny światowej. Obecnie całe założenie jest zupełnie opuszczone i zdewastowane, a okazały niegdyś drzewostan w większości wycięto.

(za Henryk Rusewicz „Historia i zabytki powiatu lubińskiego”)

LOKALIZACJA
51°22’29.2″N 16°26’21.8″E

wczoraj…

obecnie

Krzeczyn Wielki – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubiński  by robertsulik on wrzesień 16th, 2008

Krzeczyn Wielki (niem. Groβ Krichen)

Późnobarokowy pałac z drugiej połowy XVIII wieku powstał z inicjatywy rodziny von Schweinitz. W połowie XIX wieku dobrami władała rodzina Nickisch von Roseneck. Z ich inicjatywy wybodowano budynki gospodarcze, które przetrwały do czasów współczesnych. Od 1872 roku właścicielem majątku został Eduar Mitscher. Wówczas pałac został przebudowany i rozbudowany. Wokół pałacu założono park krajobrazowy. Ostatnim właścicielem dóbr przed 1945 rokiem był Erich von Moltrecht

LOKALIZACJA
51°22’36.2″N 16°09’13.5″E

wczoraj…

obecnie

Chróstnik – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubiński  by robertsulik on wrzesień 16th, 2008

Chróstnik (niem. Brauchitschdorf)

Obecny pałac powstał na bazie wcześniejszego założenia dworskiego. Już w XIII wieku istniała w tym miejscu budowla obronna, w miejsce której zbudowany został renesansowy dwór, gruntownie przebudowany w latach 1723 – 1728 przez generała Georga Karla von Frantza. W wieku XIX oraz następnie w latach 1908-1909 pałac został rozbudowany. Dodano wówczas skrzydło północne oraz tarasy.

LOKALIZACJA
51°21’22.7″N 16°09’23.4″E

wczoraj…

obecnie