cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Oleśnicki | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Powiat oleśnicki’ Category

Wyszogród – dwór

Posted in Dwór, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Wyszogród (niem. Wiesegrade)

Pierwsza informacja o miejscowości pochodzi z 1617 r. Obecnie to niewielka wieś położona przy drodze z Oleśnicy do Wabienic. Układ miejscowości ulicowy z drobnymi gospodarstwami, położonymi wzdłuż lokalnej drogi wiejskiej. W miejscowości znajduje się neobarokowy pałac, relikty folwarku oraz park ze stawem i pojedynczymi drzewami o charakterze pomnikowym.

(za http://www.olesnica.wroc.pl/)

LOKALIZACJA
51°11’47.5″N 17°28’26.9″E

Wszechświęte – pałac

Posted in Pałac, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Wszechświęte (niem. Allerheiligen)

Klasycystyczny pałac zbudowany około 1860 r. z parkiem i folwarkiem zajmuje południowo-wschodni kraniec wsi. Powstał w miejscu wcześniejszego założenia. Murowany z cegły na planie prostokąta nakryty czterospadowym dachem.

LOKALIZACJA
51°11’28.7″N 17°29’15.2″E

wczoraj…


obecnie

Twardogóra – pałac

Posted in Pałac, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Twardogóra  (niem. Festenberg)

Barokowy pałac z zabytkowym parkiem w Twardogórze znajduje się w rozwidleniu potoku Skorynia. Był siedzibą właścicieli dóbr twardogórskich i goszczańskich. Powstał na fundamentach budowli obronnej z XV w. , którą wzniesiono w czasach husyckich. Zaliczany jest do zabytków II klasy. Murowany z cegły, otynkowany, podpiwniczony, piętrowy. Dach nad korpusem czterospadowy mansardowy, z lukarnami, facjaty kryte dwuspadowo; skrzydła kryte płaskimi dachami. Wokół pałacu znajduje się park. W zespole pałacowym znajdują się również resztki fosy i obwarowań ziemnych od strony wschodniej i północnej. Do dziś zachowała się zabytkowa barokowa brama wjazdowa, murowana z cegły, z przejazdem w formie arkady flankowanej przez pilastry toskańskie, z naczółkiem trójkątnym, przerywanym z monogramem Eleonory Charlotte, księżnej oleśnicko-witemberskiej; poniżej kartusz herbowy dawnych właścicieli.

(za http://pl.twardogora.pl/)

LOKALIZACJA
51°22’07.8″N 17°27’51.0″E

wczoraj…


obecnie

Szczodrów – pałac

Posted in Pałac, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Szczodrów (niem. Schollendorf)

W miejscu spalonego w 1848 roku starego dworu, w drugiej połowie XIX wieku wzniesiono nowy. Jest klasycyzujący dwór, murowany z cegły na rzucie prostokąta z czterospadowym dachem z powiekami. Dwór był przed 1945 rokiem zancznie przebudowany, lecz nie jest jasne kto i kiedy tego dokonał.

LOKALIZACJA
51°17’27.5″N 17°34’02.8″E

wczoraj…


obecnie

Stronia – pałac

Posted in Pałac, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Stronia (niem. Stronn)

LOKALIZACJA
51°11’53.4″N 17°32’41.7″E

wczoraj…


obecnie

Smółczyce – pałac

Posted in Pałac, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Smółczyce (niem. Schmoltschütz)

LOKALIZACJA
51°11’29.2″N 17°30’29.5″E

wczoraj…


obecnie

Radzowice – dwór

Posted in Dwór, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Radzowice (niem. Reesewitz)

Na północno – zachodnim krańcu zlokalizowany jest folwark: kwadratowy majdan ma obudowane trzy boki; przy czwartym, południowym usytuowana jest siedziba szlachecka. Majątek jest w znacznym stopniu zdegradowany. Z dworu użytkowane jest jedynie skrzydło południowe, pozostałe ulegają degradacji (w części środkowej zapadł się już dach). Z terenu zielonego zachowało się jedynie ogrodzenie przy drodze do Dziadów Mostu; nieczytelny jest układ, brak starodrzewu.

LOKALIZACJA
51°12’46.9″N 17°40’25.2″E

wczoraj…


obecnie

Posadowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Posadowice (niem. Postelwitz)

Dwór zbudowany w końcu XVI w. Przebudowany i powiększony w 1702 roku, w stylu barokowym, dla Hanusa Kaspra von Kusenbahr und Skorkau. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, trzytraktowy, dwukondygnacjowy, z dachem mansardowym.

LOKALIZACJA
51°04’22.9″N 17°28’45.6″E

wczoraj…


obecnie

Ostrowina – pałac

Posted in Pałac, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Ostrowina (niem. Ostrowine)

Ostrowina w piętnastym stuleciu była własnością książąt oleśnickich. W wiosce prawdopodobnie już w tym czasie istniał dwór. Brak materiałów źródłowych uniemożliwia dokładne prześledzenie losów miejscowości. Nie wiadomo, kiedy Ostrowina stała się własnością rycerską. Nastąpiło to najpóźniej w pierwszej połowie XVII w. W latach 1641-1664 majątek w Ostrowinie należał do Baltazara von Jaloffka. W 1673r. dobra w Ostrowinie koło Oleśnicy i w Pęciszowie koło Trzebnicy, posiadał Chrystian von Aichelberg, członek rady książąt oleśnickich. W 1694r. kupił on Boguszyce koło Oleśnicy. Transakcja ta mogła wiązać się ze sprzedażą Ostrowiny, bowiem rok później, jako jej właściciel wzmiankowany był Jan Albrecht von Kaltenbrunn ze Stachowa, członek rady księcia oleśnickiego Sylwiusza Fryderyka von Würtemberg. W 1718r. Ostrowinę posiadała Krystyna Sydonia von Lamprecht z domu von Ehrenberg. Następnie miejscowość przeszła na własność rodziny von Wallenberg. Majątek w Ostrowinie należał między innymi do Ernesta Gottlieba von Wallenberg (ur.1701r., zm.1787r.), drugiego męża Eleonory (ur.1697r.), jedynej córki Jerzego Ernesta von Wiltendorf (Miltenberg) z Urazu. W rękach Wallenbergów dobra pozostały, co najmniej do połowy XIX w. W 1845r., jako ich właściciel wzmiankowany był Karl Gideon von Wallenberg. Następnie przed 1886r. majątek o powierzchni 929ha przeszedł na własność mieszkającego w Brukseli (in Brüssel) hrabiego Oscar d`Outremond. W tym czasie posiadłość dzierżawił von Stockmanns. Kilka lat później, w 1894r., dobra liczące 1028,25ha należały do hrabiego Octave d`Outremond de Duras. Przed 1902r. posiadłość o powierzchni powiększonej do 1149ha nabył baron Ferdinand von Twickel. Nowy właściciel rozbudował istniejący w Ostrowinie dwór, przekształcając go w neorenesansowy pałac. Baron Ferdynand von Twickel został wymieniony, jako właściciel majątku w Ostrowinie (1224ha) jeszcze w księdze adresowej z 1921r. Niedługo później, w 1927r. folwark został wykupiony przez Berliner Siedlungsgesellschaft w celu parcelacji. W 1930r. część dóbr, być może obejmującą pałac, dzierżawił od Bereinigte Holzinbustrie A.G. in Breslau hrabia Nikolaus (Mikołaj) von Ballestrem z Pławniowic. Po zakończeniu drugiej wojny światowej resztka majątku została znacjonalizowana. Pałac w Ostrowinie to budynek murowany z cegły, potynkowany, o rozczłonkowanej bryle, zbudowany na nieregularnym rzucie, podpiwniczony, trzykondygnacyjny, z mieszkalnym poddaszem, nakryty dachem czterospadowym z lukarnami. Fasada rozczłonkowana, z centralnym trzyosiowym ryzalitem mieszczącym główne wejście, po bokach, którego dwie wieże: wyższa, czterokondygnacyjna, wieloboczna częściowo wtopiona w korpus, niższa dwukondygnacyjna, okrągła. Elewacje o skromnej dekoracji, dzielone są przepaskowymi gzymsami między kondygnacjami, ozdobione opaskami okiennymi, neorenesansowymi szczytami, boniowanymi narożami, krenelażem oraz kartuszami herbowymi fundatorów. Brama wjazdowa, oraz część ogrodzenia pochodzi z początku XX w. Do pałacu przylega spichlerz z około 1850r., przebudowany w drugiej połowie XX wieku.

(za http://www.pdps-ostrowina.pl/ostrowina/palac-w-ostrowinie)

LOKALIZACJA
51°17’20.4″N 17°31’54.6″E

wczoraj…


obecnie

Nowoszyce – pałac

Posted in Pałac, Powiat oleśnicki  by robertsulik on marzec 29th, 2013

Nowoszyce (niem. Neuhof b. Wiesegrade)

W roku 1616 właścicielami posiadłości w Nowoszycach była rodzina von Liebe. 1845 – jako właściciel majątku we wsi wzmiankowany jest Kollewe. Oprócz folwarku pańskiego działał młyn, wyszynk, założono hodowlę owiec, 1875 we wsi istniał podział własność i oprócz majątku szlacheckiego, część stanowiła własność gminy wiejskiej, należącej do pobliskiego Wyszogrodu. 1880 – budowa nowego folwarku, a ok. 1912 przy folwarku wzniesiono neobarokowy pałac.

(za http://www.olesnica.wroc.pl/)

LOKALIZACJA
51°11’09.1″N 17°27’55.3″E