cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Polkowicki | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 2

Archive for the ‘Powiat polkowicki’ Category

Chocianowiec – pałac

Posted in Pałac, Powiat polkowicki  by robertsulik on Listopad 12th, 2009

Chocianowiec (niem. Groβ Kotzenau)

Pałac w Chocianowcu stanął prawdopodobnie na miejscu średniowiecznego zamku. Otoczony był fosą i wałem ziemnym. Stanowił piastowską kasztelanię i książęcy zamek myśliwski. Przebudowy dokonane w XVI, XVII i XVIII wieku zatarły średniowieczny charakter budowli. Efektem kolejnych modernizacji było połączenie zadań pałacu z cechami obronnymi. Budowla ta jest trójkondygnacyjna, zbudowana na planie zbliżonym do kwadratu. Przy jej wznoszeniu wykorzystano kamień polny, piaskowiec oraz cegłę. Pierwszym właścicielem dóbr w Chocianowcu był w 1345 roku Wacław I – książę legnicki. Po nim odziedziczył je syn Rupert I, później stanowiły własność Wacława II i Ludwika II księcia legnicko – brzeskiego. W 1436 roku notowani są właściciele zamku bracia Krzysztof i Mikołaj Dornheim a od 1507 roku Georg von Schellendorf. Od 1518 roku majątkiem włada Christoph von Schkopp a w latach 1587 – 1613 ród von Nostitz. Kolejni to: Melchior von Schellendorf, ród von Stosch, von Roedern, Wilhelm Christoph Gottlob zu Dohna – Schlodien, Hermann zu Dohna – Schlodien (1876) i ostatni przed upaństwowieniem w roku 1935 Hans von Rittberg. Od tego okresu jest on siedzibą kobiecej służby pracy – Arbeitsdient. Częściowo zniszczony w 1945 roku pałac został przeznaczony na szkołę, która mieściła się w nim do 1955 roku.

(za http://www.niederschlesien.info)

LOKALIZACJA
51°23’25.1″N 15°56’45.9″E

wczoraj…

obecnie

Gaworzyce – pałac

Posted in Pałac, Powiat polkowicki  by robertsulik on Wrzesień 16th, 2008

Gaworzyce (niem. Oberquell)

Pałac barokowy, wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w., przebudowany w XIX i XX w. Murowany, założony na czworoboku z wewnętrznym świetlikiem, dwukondygnacjowy, nakryty dachami dwuspadowymi z lukarnami. Elewacje dzielone pilastrami na niskim cokole. Północna i południowa akcentowane trzyosiowymi ryzalitami zwieńczonymi wolutowymi przyczółkami. Od północy barokowy portal ujęty pilastrami podtrzymującymi przyczółek w formie wycinka koła. W polu tympanonu rzeźbiona tarcza herbowa. Wnętrze wielotraktowe zachowało kilka sal parterowych nakrytych sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi. Obok fragment założenia parkowego z przełomu XVIII i XIX w.

(za J.Pilch „Zabytki architektury Dolnego Śląska”)

LOKALIZACJA
51°37’35.7″N 15°52’44.8″E

wczoraj…

obecnie

Chocianów – pałac

Posted in Pałac, Powiat polkowicki  by robertsulik on Wrzesień 16th, 2008

Chocianów (niem. Kotzenau)

Przyjmuje się, że budowę zamku rozpoczął Bolko I Surowy książę świdnicki w 1297 roku. Budowla w formie gotyckiej warowni przetrwała w swojej formie do 1407 roku kiedy to została przebudowana przez Ruprechta księcia legnickiego – mówi o tym pergaminowy dokument książęcy datowany na 5 grudnia 1407r. Trzonem założenia aż do tej pory jest monumentalna prostokątna wieża ( obecnie wysoka na 61 metrów), której kamienne mury zachowały się w obecnej budowli. Przebudowa na nowożytną siedzibę została dokonana ok. 1600 roku, kiedy właścicielem był Zygmunt von Nostitz. Wtedy podwyższono wieżę. W roku 1698 zamek został gruntownie wyremontowany z powodu znacznych uszkodzeń spowodowanych działaniami podczas wojny trzydziestoletniej. W 1700 roku na wieży zamkowej został założony hełm. Olbrzymia barokowa rezydencja jest wynikiem kompleksowej przebudowy w latach 1728 – 1732 według projektu Marcina Frantza dla ówczesnego właściciela Melchiora Gottlieba Rederna.

(za www.chocianow.pl/)

LOKALIZACJA
51°25’04.3″N 15°53’47.2″Ewczoraj…

obecnie