cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Średzki | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Powiat średzki’ Category

Ciechów – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on lipiec 26th, 2015

Ciechów (niem. Dietzdorf)

Ciechów należy do miejscowości najwcześniej powstałych wokół Środy Śląskiej. Wzmiankowany jest już w 1218 roku jako villa Tyslini. Jest to najprawdopodobniej zlatynizowana nazwa pierwszego właściciela pochodzenia niemieckiego o imieniu Titzel. Kilkaset lat później, po różnych zmianach własnościowych, w 1881 roku wieś stała się własnością znanej już w powiecie średzkim rodziny von Kramsta (najsławniejszy to Georg von Kramsta – potomek rodziny pochodzącej z północno-zachodnich Czech – właściciel pałacu w pobliskim Chwalimierzu).
Sam pałac powstał najprawdopodobniej w trzeciej ćwierci XIX wieku, więc wybudowali go z pewnością poprzednicy von Kramstów – rodzina von Kalkreuth lub Heinrich Baum. Jak wspomniano, pałac wzniesiono w stylu neoklasycystycznym. Budowla powstała na planie prostokąta; jest podpiwniczona i ma dwie naziemne kondygnacje oraz użytkowe poddasze. Fasada pałacu jest siedmioosiowa, a trzy środkowe osie ujęte są w ryzalit – występ zawierający centralnie położone wejście. Nad wejściem poprzedzonym wspaniałymi schodami zlokalizowana jest piękna arkadowa wnęka.
Budynek wewnątrz jest dwutraktowy, co oznacza, że ma kilka pomieszczeń na dwóch osiach równoległych do jego osi podłużnej. Układ tych pomieszczeń jest obecnie znacznie zmodyfikowany. Z kolei na zewnątrz, na poszczególnych elewacjach, dobrze widoczne są gzymsy oddzielające poszczególne kondygnacje.
Pałac jest centralną częścią większej rezydencji. Otoczony był on pierwotnie częściowo parkiem oraz zabudowaniami gospodarczymi: stajnie, obory, stodoły i spichlerz. Choć całość z pewnością nie przypomina splendoru z czasów największego rozkwitu, zaznaczyć trzeba, że widać efekty zadbania o nią przez osobę prywatną. Sukcesywnie prowadzony jest remont niemałego w końcu założenia, które dodatkowo utrzymywane jest w czystości i schludności.

(za http://sroda.express-miejski.pl)

LOKALIZACJA
51°08’05.8″N 16°33’55.0″E

wczoraj…

obecnie

Wrocisławice – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on luty 21st, 2010

Wrocisławice (niem. Obsendorf)

LOKALIZACJA
51°07’47.8″N 16°29’19.5″E

wczoraj…

obecnie

Proszków – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on luty 21st, 2010

Proszków (niem. Schöneiche)

LOKALIZACJA
51°09’48.6″N 16°32’13.1″E

wczoraj…

obecnie

Ogrodnica – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on luty 21st, 2010

Ogrodnica (niem. Schönau)

LOKALIZACJA
51°08’55.9″N 16°33’12.9″E

wczoraj…

obecnie

Ligotka – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on luty 21st, 2010

Ligotka (niem. Ellguth)

Dwór obecną postać zawdzięcza przebudowie z 1888 r., o czym informuje data na chorągiewce znajdującej się na hełmie wieńczącym wieżę. Zbudowano go planie prostokąta. Ma użytkowe poddasze i jest częściowo podpiwniczony. Towarzyszy mu wieża wzniesiona na planie kwadratu, a na wyższych kondygnacjach ośmioboczna. Budynki gospodarcze pochodzą z końca XIX wieku i razem z dworem otaczają prostokątny dziedziniec. Całość zajmowała centralne miejsce pierwotnej osady. Na wschód od niej znajduje się nieużytkowany cmentarz założony przed 1895 rokiem.

(za http://sroda.express-miejski.pl)

LOKALIZACJA
51°08’42.4″N 16°31’14.1″E

Kwietno – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on luty 21st, 2010

Kwietno (niem. Blumenrode)

Wieś Kwietno powstała w XIV wieku. Po raz pierwszy wymieniona jest w 1335 roku pod nazwą Blumrode. Można by ją przetłumaczyć jako Kwietna Ruda, a chodzi generalnie o miejsce wykarczowane pod nowe osadnictwo. Mniej więcej sto lat później wybudowano kościół, zniszczony później przez wojska napoleońskie, a pod koniec XIX wieku odbudowany z inicjatywy Carla Scheiblera. To on właśnie jest także twórcą miejscowego pałacu – obecnie perełki ziemi średzkiej.
Carl Scheibler to syn jednego z największych przemysłowców XIX wieku o tym samym imieniu – właściciela zakładów włókienniczych w Łodzi. Jego rodzina pochodziła z Nadrenii. Po wypracowaniu fortuny młodszy Carl udał się za swoją siostrą Emmą, osiadłą wcześniej w Chwalimierzu, i w pobliskim Kwietnie wzniósł wspaniały pałac.
Wybudował go w latach 1891-1892 w tak zwanym stylu neorenesansu niderlandzkiego (chodzi o jeden z ważniejszych kierunków architektury XIX wieku, nawiązujący do sztuki renesansu). W Polsce jednym z najznamienitszych przykładów tego typu budowli jest Hotel Europejski w Warszawie, zbudowany na początku 2. połowy XIX wieku.

(za http://sroda.express-miejski.pl)

LOKALIZACJA
51°10’20.8″N 16°28’02.3″E

wczoraj…

obecnie

Dębice – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on luty 21st, 2010

Dębice (niem. Dambritsch)

Pałac został wzniesiony w 1795 roku przez właściciela majątku hrabiego von Pertkenau. Obecnie stanowi własność prywatną i nie jest udostępniony do zwiedzania

LOKALIZACJA
51°09’06.6″N 16°28’42.2″E

wczoraj…

obecnie

Chełm – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on luty 21st, 2010

Chełm (niem. Hulm)

Pierwotny dwór wzniesiony w 1591 roku. Znacznie powiększony i gruntownie przebudowany w 1822 oraz w XX wieku z zatraceniem m.in. pierwotnego układu wnętrz.

LOKALIZACJA
51°07’43.0″N 16°27’42.7″E

wczoraj…

obecnie

Bukówek – dwór

Posted in Dwór, Powiat średzki  by robertsulik on luty 21st, 2010

Bukówek (niem. Buchwald)

LOKALIZACJA
51°07’33.6″N 16°31’20.8″E

Wojnowice – zamek

Posted in Powiat średzki, Zamek  by robertsulik on maj 16th, 2009

Wojnowice (niem. Wohnwitz)

Gotycko-renesansowy nawodny Zamek Wojnowice oddalony ok.25 km od centrum Wrocławia, posadowiony jest w najniższym punkcie okolicy, wśród mokradeł i lasów. Otoczony fosą (pierwotnie podwójną) – pełnił kiedyś funkcje obronne, obecnie wraz z otaczającym go parkiem jest atrakcją turystyczną. Założenie architektoniczne budowli to powstały na bazie małego zamku obronnego czworobok z wewnętrznym dziedzińcem. Na jego środku znajduje się renesansowa studnia z czworoboczną monolityczną cembrowiną piaskowcową. Skrzydło północne jest trójkondygnacyjne, pozostałe –dwukondygnacyjne. Pierwotny zamek (XIV- XV w.) był budowlą jednotraktową (obecne skrzydło wschodnie) – z murem obronnym wyposażonym w ganki strzelnicze i krenelaże, otaczającym większy niż obecnie dziedziniec. Założenie to było typowe dla małych rycerskich zamków obronnych na terenie środkowej i wschodniej Europy. Elementem unikatowym jest posadowienie założenia na wodzie, na konstrukcji z pali dębowych, wypełnionej głazami i gliną. Dojście nad fosą wodną umożliwiał most z częścią zwodzoną. Do dzisiaj z walorów obronnych zamku przetrwała tylko fosa przyzamkowa oraz północny fragment drugiej fosy. Pozostałe elementy warowne rozebrano przy rozbudowie zamku a część murów obronnych wykorzystano w ścianach zewnętrznych obecnej budowli. Najwięcej reliktów z pierwotnego założenia (opis istnieje w zapisie kronikarskim z XIV w.) zachowało się w części mieszkalnej wschodniego skrzydła zamku.
W latach 1513-1570 dawny rycerski zameczek obronny przekształcono w renesansową siedzibę mieszkalną. Jego nowi właściciele – prawdziwi ludzie Odrodzenia, wykształceni, zorientowani w ówczesnych kierunkach sztuki europejskiej – wywodzili się ze znamienitych rodów wrocławskiego patrycjatu. Pierwszego etapu przebudowy dokonał Mikołaj Schebitz (1513-1537), po nim dzieło kontynuowali Lukrecja Boner (spokrewniona z Bonerami krakowskimi) i jej mąż Andrzej Hartwig, którzy nadali obiektowi obecny wyraz. W tym czasie dobudowano też wieżę. Proces zmian zakończyli kolejni właściciele – Huberowie. Tablice inskrypcyjne oraz tarcze herbowe znajdujące się w fasadzie nad portalem wejściowym udzielają pełnej informacji o tych, którzy wnieśli największy wkład w dzieło rozbudowy.
Koncepcja architektoniczna, zapożyczona z kręgów architektury zwanej książęcą (wpływ włoskich architektów sprowadzonych na Śląsk), wzorowana jest m.in. na rozwiązaniach zamku w Brzegu i Chojnowie. Dotyczy np. krużganka otwartego na dziedziniec. Z tego też kręgu pochodzą malowidła ścienne na pierwszym piętrze, z dekoracyjnymi motywami roślinnymi, których fragmenty odsłonięto podczas ostatniego remontu w latach 1964-1986. Piaskowcowe obramienia okienne wyraźnie określają dwie fazy rozbudowy a tablica z datą 1545-46 zawęża chronologię powstania kamieniarki skrzydeł: południowego i zachodniego. Ok.1560 r. powstaje wspomniany krużganek wsparty na dwóch jońskich kolumnach, który zamyka strefę dziedzińca i usuwa pierwotną surowość rozwiązań budowlanych.
Następne stulecia nie zmieniły już architektonicznego charakteru obiektu, a kolejni właściciele akceptowali zastany stan rzeczy. Drobne ingerencje budowlane nie przynosiły zasadniczych zmian. I tak : w 1650 r. powstaje nowe obramienie portalu wejściowego, sto lat później dobudowano na jego osi lukarnę dachową a w l.60-tych XIX w. zmieniono most drewniany na ceglany, wsparty na trzech arkadach, oraz zwieńczono wieżę krenelażem.
W XIX w. powstały też w sąsiedztwie zamku pokaźne zabudowania folwarczne, których pozostałości są widoczne i użytkowane. W l.40-tych XX wieku wzmocniono konstrukcję fundamentów zamku i dokonano ankrowania niektórych ścian.

(za www.zamekwojnowice.ig.pl)

LOKALIZACJA
51°11’52.3″N 16°47’43.5″E

wczoraj…

obecnie