cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Średzki | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 2

Archive for the ‘Powiat średzki’ Category

Mrozów – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Maj 16th, 2009

Mrozów (niem. Nippern)

Pierwotny pałac powstał w XVIII wieku, ale około 1860 roku został przebudowany w stylu neogotyku angielskiego. Budynek znajduje się po wschodniej stronie drogi prowadzącej do Wojnowic i otoczony jest pięknym parkiem, w którym zachowało się średniowieczne grodzisko – być może dawna siedziba ówczesnych właścicieli miejscowości.
Dwukondygnacyjny pałac wzniesiono na planie prostokąta, na wysokim cokole. Monumentalności budowli dodaje wysoka, pięciokondygnacyjna wieża w narożniku południowo-wschodnim, postawiona na planie kwadratu. Niezmiernie ciekawym rozwiązaniem architektonicznym jest wtopienie w narożnik między wieżą, a główną bryłą pałacu baszty na planie koła, która przewyższa samą wieżę. Wszystkie te elementy zwieńczone są blankami, które nawiązują do architektury obronnej. Podobne rozwiązanie widać chociażby na budowlach bloku śródrynkowego w Środzie Śląskiej.
Główne wejście do pałacu znajduje się po stronie południowej. Nad wejściem widnieje tarcza herbowa. Natomiast w południowej ścianie wieży wybudowano niszę, w której umieszczono rzeźbę rycerza z mieczem i tarczą. Z kolei od strony północnej (parkowej) zorganizowano drugie wejście, bardzo ciekawie obudowane pod względem architektonicznym. Obudowę tę stanowi loggia, przed którą znajduje się niewielki taras, na który wiodą schody wejściowe.

(za http://sroda.express-miejski.pl)

LOKALIZACJA
51°11’13.2″N 16°47’23.5″E

wczoraj…

obecnie

Miękinia – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Maj 16th, 2009

Miękinia (niem. Nimkau)

Wieś Miękinia wymieniona jest w źródłach pisanych już w 1305 roku pod nazwą Nemkyna. Jak wynika z dokumentów, mieszkało tutaj wtedy 65 osób. Najprawdopodobniej w tym samym czasie zbudowano kościół pw. Narodzenia NMP, choć pierwsza wzmianka pisana o nim pojawia się dwadzieścia lat później.
W 1345 roku wieś lokowano na prawie niemieckim. Być może już wtedy, w miejscu zespołu pałacowo-folwarcznego znajdowała się siedziba jakiegoś możnowładcy. Z pewnością dwór został tutaj zbudowany przed połową XVIII wieku. W XIX wieku przebudowano go w stylu neoklasycystycznym, ale późniejsze przeróbki pozbawiły go typowych cech stylistycznych.
Pałac, który obecnie można obserwować (choć trzeba mieć zgodę jego właściciela, a do środka nie można wejść ze względów bezpieczeństwa) to budowla postawiona na planie prostokąta. Ma piwnice i dwie nadziemne kondygnacje oraz wysoki mansardowy dach. W tym ostatnim określeniu kryje się to, że w kondygnacji strychowej znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Termin „mansarda” pochodzi od XVII-wiecznego francuskiego architekta François Mansart, który upowszechnił ten typ dachu.
Najbardziej reprezentacyjna jest południowa fasada pałacu. Ma ona dziewięć osi, a trzy środkowe ujęte są w tak zwany pseudoryzalit, czyli niewielki występ w elewacji. Co ciekawe, wejście do pałacu nie znajduje się w środkowej osi, ale w skrajnej osi pseudoryzalitu. Elewacja północna jest niesymetryczna, a boczne – trójosiowe. W narożach pałac wzmocniony jest potężnymi skarpami.
Trudno powiedzieć, kto zbudował pierwotny pałac. Miękinia przez wiele stuleci była własnością jezuitów, a po kasacie zakonu przeszła w ręce dzierżawców prywatnych. Być może przebudowę pałacu w stylu neoklasycystycznym i budowę pierwszych zabudowań gospodarczych wykonał jeden z nich pod koniec XIX wieku – baron von Lütwitz. Kolejni dzierżawcy wznieśli następne zabudowania gospodarcze. Oprócz pałacu i towarzyszących mu zabudowań podziwiać można piękny park, którego początki sięgają okresu baroku.

(za http://sroda.express-miejski.pl)

LOKALIZACJA
51°11’46.7″N 16°44’18.0″E

wczoraj…

obecnie

Kadłub – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Maj 16th, 2009

Kadłub (niem. Kadlau)

Wieś Kadłub wzmiankowana jest po raz pierwszy w źródłach pisanych w pierwszej połowie XIV wieku, a więc ponad sto lat po założeniu Środy Śląskiej i mniej więcej w czasie budowy jej murów obronnych, których pozostałości możemy podziwiać do dzisiaj.
Miejscowość przechodziła różne zmiany własnościowe. W połowie XVIII wieku była własnością rodziny von Borwitz. Być może to właśnie jej przedstawiciele wybudowali pierwszy pałac, przebudowywany w następnych stuleciach. W 1786 roku we wsi zarejestrowano dwa folwarki i młyn. Pod koniec XVIII wieku należała ona do generała Georga Osvalda von Czettritz. Około połowy XIX wieku stanowiła własność rodziny von Roch. Z kolei w pierwszej połowie XX wieku Kadłub był własnością fabrykantów z Wrocławia – rodziny Chutsch.
Obecna bryła pałacu, którą można obserwować, to wynik przeróbek z XIX i XX wieku. Pałac wzniesiono na planie prostokąta. Jest podpiwniczony i ma dwie kondygnacje. Fasady południowa i północna są siedmioosiowe, a elewacje boczne (wschodnia i zachodnia) – czteroosiowe. W fasadzie południowej znajduje się główne wejście obudowane gankiem z pilastrami w styku korynckim – nawiązanie do sztuki starożytnej Grecji.
Niezwykle ciekawe jest rozwiązanie wschodniej części fasady południowej. Znajduje się tam dwuosiowy, boczny pseudoryzalit. Jest to występ w monolitycznej ścianie. Być może w tej części pałacu znajdowały się najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia.

(za http://sroda.express-miejski.pl)

LOKALIZACJA
51°10’24.3″N 16°41’50.3″E

wczoraj…

obecnie

Kadłub – dwór

Posted in Dwór, Powiat średzki  by robertsulik on Maj 16th, 2009

Kadłub (niem. Kadlau)

Po zachodniej stronie drogi relacji Środa Śląska-Wrocław, w 1903 roku zbudowano willę, nazywaną potocznie małym dworem. Ma ona jedną kondygnację, wzniesiono ją na wysokim cokole i zaopatrzono w mieszkalne poddasze. Budynek ten jest obecnie niedostępny do zwiedzania – stanowi własność prywatną.

(za http://sroda.express-miejski.pl)

LOKALIZACJA
51°10’21.3″N 16°41’40.4″E

Wojczyce – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Wrzesień 17th, 2008

Wojczyce (niem. Polkendorf)

LOKALIZACJA
51°08’21.5″N 16°41’07.4″E

wczoraj…

obecnie

Pielaszkowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Wrzesień 17th, 2008

Pielaszkowice (niem. Pläswitz)

W pn. części wsi znajduje się założenie pałacowo-parkowe, obecnie w stanie znacznego zniszczenia. W jego pn. części wznoszą się ruiny renesansowego pałacu. Około 1930 r., w czasie odnawiania zabytkowej wieży zamkowej, stwierdzono, że dwór obronny został wzniesiony w XVI w. przez hr. Mulheima. Była to budowla trójskrzydłowa, z główną 6-kondygnacyjną wieżą zwieńczoną hełmem. Obiekt był otoczony fosą z wodą. Z inicjatywy gen. Johanna Wilhelma von Buddenbrocka w 3 ćw. XVIII w. przeprowadzono rozbudowę rezydencji. Gruntowną przebudowę przeszła ona w 2 poł. XIX w. W 1945 r. została uszkodzona wieża. Obecnie zachowany, mocno zdewastowany obiekt założony jest na planie podkowy, dwupiętrowy, zachowujący w skrzydle pn. narożną, renesansową basteję z kluczowymi strzelnicami. Fosa, otaczająca pierwotnie całe założenie dokoła, została częściowo zasypana w XIX w. Park otaczający obecnie zamek był pierwotnie barokowym ogrodem ozdobnym, który został założony w 3 ćw. XVIII w. z inicjatywy J. W. von Buddenbrocka. W 2 poł. XIX w. został on przekształcony w niewielki park naturalistyczny. Z tego okresu pochodzą też obsadzenia położonego przed fasadą dworu kolistego gazonu oraz pojedyncze lipy i dęby rosnące wzdłuż dróg dojazdowych. Park został powiązany z zielonym otoczeniem rezydencji oraz z zachowaną częścią fosy, okolonej z dwóch stron alejami grabowymi, wiodącymi po groblach. Na pocz. XX w. drzewostan parkowy wzbogacono, dosadzając m.in. sosny wejmutki, świerki i miłorząb dwuklapowy. Na skraju parku, przed wjazdem na teren założenia, ustawiony jest pamiątkowy kamień granitowy o wys. ok. 3 m, upamiętniający pobyt Napoleona I w Pielaszkowicach i związanych z tym wydarzeń; widoczne są na nim ślady po pamiątkowych tablicach.

(za http://www.naszlaku.pttk.pl/arch/2007/NS_e-12(209)_2007.pdf)

LOKALIZACJA
51°02’49.5″N 16°30’52.9″E

wczoraj…

obecnie

Karczyce – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Wrzesień 17th, 2008

Karczyce (niem. Kertchütz)

LOKALIZACJA
51°06’08.1″N 16°44’33.2″E

wczoraj…

obecnie

Juszczyn – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Wrzesień 17th, 2008

Juszczyn (niem. Lampersdorf)

LOKALIZACJA
51°09’25.7″N 16°40’45.2″E

wczoraj…

obecnie

Jarząbkowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Wrzesień 17th, 2008

Jarząbkowice (niem. Schriegwitz)

LOKALIZACJA
51°06’14.6″N 16°46’03.7″E

wczoraj…

obecnie

Gałów – pałac

Posted in Pałac, Powiat średzki  by robertsulik on Wrzesień 17th, 2008

Gałów (niem. Groβ Gohlau)

Eklektyczny pałac z końca XIX wieku na założeniu sięgającym XVI wieku (rodzina von Seidlitz). W czasie wojny 30-letniej zamek został zniszczony. Najstarszym przekazem ikonograficznym pałacu jest rycina z około 1780 roku, na której widzimy obiekt założony na planie zbliżonym do podkowy z jednym krótszym ramieniem, z wieżą w północno-wschodnim narożu, z otwartym dziedzińcem wewnętrznym. Na rysunku można odczytać biegnące dookoła pałacu niskie obwałowanie, obsadzone drzewami. Być może jest to relikt pierwszego, renesansowego obiektu. Prawdopodobnie w XIX wieku dobudowano skrzydło od strony zachodniej, likwidując wewnętrzny dziedziniec. Wzbogacono bryłę o narożne ganki, przybudówki, zmodernizowano wnętrze. Elewacje pałacu w wyniku przebudów zawierają cechy stylowe gotyku, renesansu i klasycyzmu. Przed wejściem dość długi most nad suchą fosą. Obok dwie oficyny i park przechodzący w lasy nadrzeczne. Opuszczony, tuż obok od frontu hałaśliwy zakład rolniczy. Częściowo remontowany (wymiana pokrycia dachowego). W 1998 roku podpalony spłonął przed planowanym remontem…

(za http://free.of.pl/p/palace/)

LOKALIZACJA
51°06’36.6″N 16°49’05.6″E

wczoraj…

obecnie