cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Trzebnicki | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 2

Archive for the ‘Powiat trzebnicki’ Category

Pęgów – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2010

Pęgów (niem. Henningsdorf)

Pałac w stylu neogotyckim, zbudowany w 1907 przez mistrza budowlanego Vatera z Prusic dla ówczesnego właściciela majątku Caesara Sachsa. Jest to budowla murowana, założona na planie prostokąta z wewnętrznym świetlikiem i wieżą w narożniku południowo – zachodnim. Wieża posiada machikuły i taras widokowy. Pałac nakryty jest dachami dwuspadowymi z lukarnami i połaciami ograniczonymi schodkowymi szczytami ze sterczynami. We wnętrzach zachowała się część bogatego wystroju. Przed fasadą znajduje się dziedziniec, otoczony zabudowaniami folwarcznymi. Do pałacu przylega park krajobrazowy.

(za http://www.oborniki-slaskie.pl)

LOKALIZACJA
51°14’51.1″N 16°55’56.3″E

wczoraj…

obecnie

Ozorowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2010

Ozorowice (niem. Sponsberg)

Klasycystyczny, wzniesiony w końcu XVIII w., przebudowany w początkach XX w., opuszczony i dewastowany po 1945 roku. Murowany, założony na planie prostokąta, z wieloboczną werandą od zachodu, dwutraktatowy, piętrowy, nakryty dwuspadowymi dachami łamanymi. Elewację frontową ograniczają płytkie ryzality, a wejście zaakcentowane portykiem wgłębnym z kolumnami jońskimi, zwieńczone trójkątnym tympanonem.

(za Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
51°14’19.4″N 16°58’48.3″E

wczoraj…

obecnie

Machnice – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2010

Machnice (niem. Machnitz)

Wioska położona po wschodniej stronie drogi krajowej nr 5 w dolinie niewielkiego potoku, na którym utworzono trzy stawy. Wieś, pod względem przestrzennym, jest zdominowana przez kompleks pałacowo-parkowy z folwarkiem. Wydłużony prostokątny majdan usytuowany jest na stoku północnego wzgórza i obudowany dwoma ciągami zabudowy folwarcznej. Od północy zamyka go pałac i park. Zabudowa wsi jest niejednorodna, w większości usytuowana wzdłuż wiejskiej drogi.
Nazwa niemiecka Machnitz jest zniekształconym zapisem nazwy pierwotnej. Badacze wywodzą nazwę od wyrazu „mączyć” (mechlicht), „mącznica” (mehlloch), zatem wieś określana była jako miejscowość pańszczyźnianych piekarzy klasztornych. Nazwa folwarku też ma źródłosłów polski.

(za http://archiwum.wiszniamala.pl)

LOKALIZACJA
51°16’26.2″N 17°03’29.5″E

wczoraj…


obecnie

Cerekwica – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Maj 16th, 2009

Cerekwica (niem. Zirkwitz)

Tutejsze zadłużone dobra rycerskie (489ha) razem z pałacem kupił (5.10.1900 r.) za 1 milon Marek, od Maksymiliana von Debschitz, magnat przesyłkowy Pławniowic hrabia Franciszek II. Nabył je dla swego syna hrabiego Jana Baptysty (1866-1929) żonatego z baronówną Emą von Saurma von zu der Jeltsch (1869-1946). Hrabia Jan Babtysta był honorowym rycerzem Zakonu Maltańskiego, kapitanem armii pruskiej IV Pułku Grenadierów Królowej Augusty. W roku 1905 dokupił majątek ziemski w sąsiednich Sędzicach (307 ha). Jego imieniem był nazwany jeden z głównych szybów wydobywczych kopalni węgla kamiennego „Branderburg” w Rudzie Śląskiej. W 1901 roku urodził im się syn Franciszek-Georg, który w roku 1925 poślubił baronównę Juliannę von Saurma-Jeltsch z rocznika 1904 urodzoną w Laskowicach Oławskich. Zamieszkali w sąsiednich Siędzicach. W 1933 roku we Wrocławiu urodziło się drugie dziecko Jana Babtysty i Emy, córka Maria-Elżbieta. Następnie w 1935 urodziła się w Sędzicach druga córka Rosemarie. Dzieci z matka Emą uciekały w styczniu 1945 roku na zachód przed Armią Czerwoną.

(za http://cerekwica.blogspot.com)

LOKALIZACJA
51°18’47.6″N 17°07’27.8″E

wczoraj…

obecnie

Wielka Lipa – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Maj 12th, 2009

Wielka Lipa (niem. Groβ Leipe)

Pałac Wielka Lipa – przy drodze do Obornik romantyczny zespół parkowo-pałacowy neogotycki z XIX w. Pałac był zwany pierwotnie Elsenburg – „zamek Elizy” na cześć żony fundatora. Ich herby w centrum elewacji nad portalem wejściowym. Pod herbami na banderoli wypisane są pierwsze słowa pieśni religijnej autorstwa Marcina Lutra (Ein Veste Burg ist unser Gott – Warownym zamkiem jest nasz Bóg), co stanowiło deklarację wyznaniową mieszkańców zamku – ewangelików. Pałac otoczony rozległym parkiem krajobrazowym. W pobliżu budynki gospodarcze folwarku nawiązujące stylem do pałacu.

(za www.dolnyslask.poland.com)

LOKALIZACJA
51°19’18.3″N 16°51’23.9″E

wczoraj…

obecnie

Uraz – zamek

Posted in Powiat trzebnicki, Zamek  by robertsulik on Maj 12th, 2009

Uraz (niem. Auras a/Oder)

Pierwotnie z XIII w. Uraz był siedzibą kasztelanii. Pobliska osada otrzymała prawa miejskie zapewne w 1301 r., jednakże nie posiadając odpowiednich warunków gospodarczych, nigdy właściwie nie rozwinęła się poza ramy lokacji. Niszczone pożarami w latach 1555 i 1711, później działaniami wojennymi w 1945 r. miasto powróciło obecnie do roli niewielkiej osady.
Ruiny zamku założonego na niewielkim wzniesieniu nad Odrą i otoczonego wałem i fosą. Zapewne powstał on na miejscu grodu książęcego po 1319 r., gdy miejscowość była własnością rycerza Andrzeja Radaka. Obecnie trudno odczytać jest plan całego założenia. Trudny do ustalenia jest też czas powstania budynku, założonego na planie zbliżonym do trójkąta, dwukondygnacjowego, z salą o krzyżowym sklepieniu wspartym na jednym filarze. W 1630 r. dobudowano do północy prostokątny budynek z ośmioboczną basztą. W XIX w. zamek gruntownie przebudowano, zacierając ślady dawnego założenia. Zniszczony w 1945 r., po zabezpieczeniu w 1956 r. pozostaje trwałą ruiną.

(za J. Pilch „Zabytki architektury Dolnego Śląska”)

LOKALIZACJA
51°14’34.4″N 16°51’10.9″E

wczoraj…

obecnie

Sucha Wielka – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Maj 12th, 2009

Sucha Wielka (niem. Groβ Zauche)

Barokowo-klasycystyczny pałac został zbudowany w XVII w. i dwukrotnie był przebudowywany: najpierw ok. 1870 r., potem na początku XX w.
Pałac ma ponad 5000 m kw. powierzchni. Wewnątrz budowli parter zajmuje wielki hall oraz klatka schodowa prowadząca na dwa piętra. Powstał w formie czworoboku, kryty jest czterospadowym, łamanym dachem z lukarnami (pionowe okienka na dachu doświetlające poddasze). Wejście na dach możliwe jest dzięki wieżyczce (schody właśnie zostały odbudowane). Z góry rozciąga się piękny widok na dawny folwark oraz wieś i okolice.
Pałac otoczony jest parkiem ze stawem i zabudową: stajnią, magazynem (częściowo zawalone) oraz ptaszarnią: – Ma ciekawy kształt, odkryłem, że została zbudowana w formie ośmiokąta nieforemnego – dodaje Maciej Borecki. Dawniej właścicielami barokowej posiadłości były m.in. dwa rody: von Strachwitz i von Diebitsch. Ci pierwsi odegrali ważną rolę w dziejach tych ziem. Watro wspomnieć, że od ich imienia nazwę ma jedna z dzielnic Wrocławia – Strachowice. Strachwitzowie byli uważani za jeden z ważniejszych rodów na Dolnym Śląsku, gdzie mieli rozsiane posiadłości, których łączną powierzchnię szacuje się na ponad 5600 ha.

(za http://nowagazeta.pl)

LOKALIZACJA
51°19’20.2″N 17°09’47.4″E

wczoraj…

obecnie

Rzędziszowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Maj 12th, 2009

Rzędziszowice (niem. Paulwitz)

LOKALIZACJA
51°16’57.1″N 17°14’01.9″E

wczoraj…

obecnie

Rościsławice – dwór

Posted in Dwór, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Maj 12th, 2009

Rościsławice (niem. Riemberg)

LOKALIZACJA
51°18’05.5″N 16°49’39.7″E

wczoraj…

obecnie

Bagno – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on Maj 12th, 2009

Bagno (niem. Heinzendorf)

Rezydencja śląskich rodów szlacheckich w Bagnie koło Obornik Śląskich powstała na początku XVIII stulecia – jak podają przekazy – na korzeniu XIII-wiecznej warowni księcia Konrada II, słynącej z niemoralnego prowadzenia się jej mieszkańców i zniszczonej podczas wojny trzydziestoletniej. Najstarsza, barokowa część obecnego pałacu zbudowana została przez hr. Henryka Leopolda von Seher-Thos i jego żonę Joannę Fryderykę von Wentzky. Owa posiadłość w ciągu pierwszych dwóch wieków istnienia co najmniej 9-krotnie zmieniała właścicieli, aż do roku 1905, kiedy za kwotę ok. 1,5 miliona marek kupił ją wrocławski przemysłowiec i browarnik Georg Kissling. Siedem lat później Kissling wraz z rodziną przeniósł się z Wrocławia do Bagna, co poprzedzone było odrestaurowaniem wnętrz starego gmachu i budową drugiego, neobarokowego skrzydła pałacowego, zwanego dzisiaj „Nowym Zamkiem”. Po śmierci dziedzica w kwietniu 1922 lokalnymi dobrami zarządzał syn Conrad Kissling, który pięć lat później z powodów ekonomicznych sprzedał Bagno wraz z pałacem, zatrzymując jedynie wzgórze Kaltenhausen, gdzie wystawił rodzinne mauzoleum. Majątek Kisslingów przeszedł na stan Śląskiego Towarzystwa Kredytowo-Ziemskiego z siedzibą we Wrocławiu, by za jego pośrednictwem w 1930 roku trafić w ręce Zgromadzenia Salwatorian szukających odpowiedniego zaplecza w celu utworzenia domu formacyjnego. Do 1940 zakonnicy zdążyli urządzić w pałacu studium filozoficzno-teologiczne, a następnie nowicjat, na czas wojny zmuszeni byli jednak opuścić budynek klasztorny, w którym władze zorganizowały tzw. Umsiedlungslager, czyli obóz dla wysiedleńców oraz volksdeutschów z Jugosławii, Łodzi i Warszawy. W roku 1945 obiekt przejęli Salwatorianie prowincji polskiej i użytkują go do dziś.

(za www.turystyczny.org)

LOKALIZACJA
51°20’16.4″N 16°49’05.2″E

wczoraj…

obecnie