cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Ząbkowicki | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Powiat ząbkowicki’ Category

Tomice – dwór

Posted in Dwór, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Tomice (niem. Tomnitz)

Dwór zbudowany w 1 poł. XVIII w., przebudowany na przełomie XIX i XX w. Murowany, czworoboczny, dwu- i trzytraktowy, z sienią na osi, piętrowy, nakryty czterospadowym dachem mansardowym. Elewacje o skromnym podziale ramowym dzieli gzyms kordonowy.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°39’22.4″N 16°50’24.2″E

wczoraj…

obecnie

Stoszowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Stoszowice (niem. Peterwitz)

Renesansowy dwór w Stoszowicach został wzniesiony w początkach XVII wieku przez Fabiana von Reichenbacha, który prawdopodobnie przebudował istniejący w tym miejscu zamek, wzmiankowany w 1378 roku. Założenie było modernizowane w XVIII wieku, a także kilkakrotnie w wieku XIX. Obecna bryła jest dość czytelną, trójskrzydłową formą, od zachodu ograniczoną ścianą kurtynową, wykreślającą zamknięty, wewnętrzny dziedziniec. Komunikacja odbywa się poprzez zachodnią bramę, prutą w murze. Charakterystycznymi wyróżnikami, które tworzą wyraźne dominanty w Obniżeniu Stoszowickim są trzy cylindryczne wieże w narożach dworu. Baszty pozbawiona jest jedynie strona południowo-zachodnia. Dwukondygnacyjny, trzyskrzydłowy korpus przekryty został dwuspadowymi dachami, które od strony zachodniej dekorują manierystyczne szczyty z charakterystycznymi piramidalnymi obeliskami. Narożne baszty wieńczą ostrosłupowe, strzeliste hełmy. Portale kamienne osadzono w początkach XVII i drugiej połowie XVIII wieku, także z tego okresu pochodzą fasciowe ościeża okien. Wszystkie wnętrza rozplanowano jako jednotraktowe, z krużgankami od strony północnej i wschodniej dziedzińca. Przyziemie – w części – zostało zasklepione krzyżowo, kolebkowo i gwiaździście. W północno-wschodnim narożniku znajduje się reprezentacyjna sala przekryta sklepieniem zwierciadlanym z lunetami. Pierwsza i druga kondygnacja dekorowana jest malarstwem ściennym, a także wyprawą sztukatorską. Stiuki wypracowano około 1720 roku, konserwowano w początku wieku XIX i w czasie remontu po roku 2004. W holu – wtórnie wmurowany w ścianę – fryz z tarczami herbowymi i kamienna głowa z pełnoplastycznego przedstawienia, będące być może częścią dawnej dekoracji portalowej. Na zewnętrznej ścianie muru kurtynowego, grupa herbów dawnych właścicieli. Zespół dworski do XIX wieku otoczony był fosą, która została wykorzystana w czasach nowożytnych do niezwykle romantycznego rozplanowania terenu. Nieregularny park, wraz ze stawami – które są rozdzielone groblą – stanowi jednorodną, zwartą enklawę, która wyodrębnia się wyraźnie ze struktury wsi. Całość otacza kamienny mur – wzniesiony w XVIII i rekonstruowany częściowo już w XIX wieku. Charakterystyczne blanki i basteje nadają całości charakteru obronnego, co jest bezpośrednim odwołaniem się do średniowiecznego rodowodu. Obecnie dwór jest remontowany. Do stanu dawnej świetności doprowadzono sale na pierwszej oraz drugiej kondygnacji. Także zadbany park świadczy o sanacji całego założenia.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°36’10.9″N 16°45’11.7″E

wczoraj…

obecnie

Stolec – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Stolec (niem. Stolz)

Pierwotny pałac barokowy, wzniesiony w latach 1773-1779, przebudowywany w formach eklektycznych w latach 70 XIX w. i na pocz. XX w., został opuszczony i zrujnowany po 1945. Murowany, na planie prostokąta, z zewnętrznymi płytkimi ryzalitami wieżowymi i głębszym ryzalitem środkowym, dwu- i trzytraktowy, piętrowy, z podwyższonymi wieżami, był niegdyś nakryty dachami łamanymi. Ryzalit wejściowy jest opięty pilastrami i zwieńczony trójkątnym przyczółkiem, narożniki pozostałych elewacji akcentują boniowane lizeny. We wnętrzu, z obszerną sienią, zachował się mimo przebudów szereg barokowych portali i obramień okiennych.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°35’25.2″N 16°53’05.2″E

wczoraj…

obecnie

Starczówek – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Starczówek (niem. Neu Altmannsdorf)

LOKALIZACJA
50°32’58.8″N 17°03’12.4″E

Służejów – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Służejów (niem. Schlause)

Pierwotnie renesansowy z wieżą, zapewne obronny, wzniesiony około 1600. Remontowany w XVIII w., restaurowany w 1801, został powiększony o nowe skrzydło w 1935. Murowany, założony na planie wydłużonego prostokąta, z wysuniętą kwadratową wieżą od frontu, dwu- i trzytraktowy, piętrowy, nakryty czterospadowym dachem łamanym. Wejście przez wieżę prowadzi do obszernej przesklepionej sieni z pierwotną dwubiegową klatką schodową i do pomieszczeń w drugim trakcie, przekrytych kolebką z lunetami.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°34’51.8″N 16°58’58.3″E

wczoraj…

obecnie

Sieroszów – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Sieroszów (niem. Seitendorf)

Barokowy pałac, wzniesiony w latach 1703-1710, był częściowo przebudowany i restaurowany w 2 poł. XIX w., opuszczony po 1945. Murowany, na planie prostokąta, dwu- i trzytraktowy, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym z powiekami. Elewacje są dzielone pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Wejście poprzedza filarowy ganek z tarasem na piętrze.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°36’54.6″N 16°53’37.5″E

Rudnica – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Rudnica (niem. Raudnitz)

Dawny pałac w Rudnicy powstał zapewne w wyniku rozbudowy starszego założenia obronnego, którego relikty odnaleźć można w części wschodniej. Wzniesiony w pierwszej połowie XVI wieku przez rodzinę Sterz, początkowo był budowlą dwuskrzydłową z gankiem komunikacyjnym wspartym na arkadach od strony wewnętrznej. Pod koniec tego samego stulecia kolejnej rozbudowy – wznosząc trzecie skrzydło – dokonał Fabian von Reichenbach, zatrudniając także włoskich artystów do wykonania sgraffitowej dekoracji. Niezwykle bogate zdobienia wskazują, iż wejście główne prowadziło przez podkowiasty dziedziniec. Renesansowy dwór otoczony był najprawdopodobniej także murem oraz fosą, która zasilana była z pobliskiego stawu. W 1715 roku Christian Moritz von Haugwitz dobudowuje kolejne skrzydło – tworząc tym samym wewnętrzny dziedziniec. XIX wiek to także czas prac budowlanych prowadzonych przy pałacu. Kolejny właściciel majątku Hans von Sternberg – kolekcjoner dzieł sztuki, militariów i chińskiej porcelany – wznosi od strony południowo-zachodniej okazały portyk.
Bryła jest dwukondygnacyjnym, czteroskrzydłowym założeniem, o pierwotnym jedno i dwutraktowym rozplanowaniu. W południowym narożniku wyciągnięta została – na owalnym rzucie – cylindryczna wieża zwieńczona krenelażem. W płaszczu wieży przepruto kluczowe, regularnie rozmieszczone strzelnice. Na fasadzie – założony na osi – pobudowany był czterokolumnowy, wyciągnięty przez obie kondygnacje portyk, z dość szerokim podjazdem. Na elewacji skrzydła wschodniego i północnego zachowały się liczne sgraffitowe dekoracje o tematyce floralnej i antropomorficznej. Wyróżnić jeszcze można sylwetki gryfonów, harpii i smoków budowane antytetycznie na pasowych aplikacjach pomiędzy markowanymi boniami. Także wewnątrz – wzdłuż skrzydeł XVI wiecznych – na obramieniach wokół otworów drzwiowych liczne kandelabrowe sgraffitowe ornamenty. Zachowana kamieniarka dość jednorodna, ościeża drzwiowe i okienne fasetowe.
Pałac w Rudnicy – prawnie umocowany jako trwała ruina -w wyniku postępującej destrukcji od wielu lat odsłania kolejne etapy budowli, stanowiąc tym samym niezwykłą lekcję i doskonałą sposobność do naocznej analizy wielowiekowych nawarstwień tej paraobronnej formacji.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°36’40.9″N 16°40’27.3″E

wczoraj…

obecnie

Przedborowa – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Przedborowa (niem. Schönheide)

Wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w., był przebudowany w pocz. XX w., remontowany w 60 latach XX w. Murowany, na planie zbliżonym do kwadratu, z sienią na osi, z zabiegową klatką schodową u szczytu, dwutraktowy, piętrowy, osłonięty czterospadowym dachem łamanym. Wejście poprzedza parterowy przedsionek z dwubiegowymi schodami.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°38’34.4″N 16°43’37.4″E

wczoraj…

obecnie

Pomianów Dolny – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Pomianów Dolny (niem. Nieder Pomsdorf)

Pałac barokowy, wzniesiony w 2 ćw. XVIII w., został przebudowany na eklektyczny i podwyższony ok. 1870, po 1945 opuszczony. Murowany, założony na planie płytkiej podkowy, otwartej od frontu, z płaskim ryzalitem od strony ogrodu, trzytraktowy, piętrowy, z użytkowym poddaszem, nakryty wysokimi dachami trzyspadowymi z lukarnami. Elewacje, dzielone pilastrami stojącymi na boniowanym cokole parteru, zdobią bogato rozczłonkowane szczyty lukarn dachowych pochodzące z XIX-wiecznej przebudowy.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°28’59.4″N 17°02’57.3″E

wczoraj…

obecnie

Koźmice – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on wrzesień 27th, 2008

Koźmice (niem. Kosernitz)

LOKALIZACJA
50°40’00.2″N 16°50’17.5″E