cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Ząbkowicki | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 3

Archive for the ‘Powiat ząbkowicki’ Category

Brodziszów – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Brodziszów (niem. Dittmannsdorf)

Pałac z pierwszej połowy XIX wieku znajduje się w tzw. „folwarku dolnym” w końcu wsi.
Ślady osadnictwa w Biernacicach siegąją już epoki brązu lecz obecna jego forma pochodzi z końca XIII wieku. Wieś bardzo wcześnie podzielona była na dwa oddzielne majątki – dolny i górny. Majątek dolny w początku XV wieku należał do rodziny Hering aby następnie przejść w 1503 roku we władanie klasztoru w Kamieńcu Ząbkowickim, który szybko bo już w 1514 roku sprzedał go von Domanzowi. Majątek górny w tym czasie należał do rodó von Glubos i von Haugwitz. W latach następnych Brodziszów często zmieniał swoich właścicieli : Von Tille, Von Zeidlitz und Neukirsch, von Pfeil, von Bischofsheim, von Nimptsch i inni. W XVIII wieku majątki Brodziszowa zostały scalone w ręku hrabiego von Pfeil z Kluczowej. W początkach XIX wieku właścicielką Brodziszowa zostaje radczyni von Strachwitz, a następnie radca Rust.

LOKALIZACJA
50°38’08.0″N 16°47’22.4″E

wczoraj…

obecnie

Bobolice – pałac

Posted in Pałac, Powiat ząbkowicki  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Bobolice (niem. Schräbsdorf)

Pałac wzniesiony około 1615 roku dla Hansa von Metticha w miejscu wcześniejszego założenia. Przebudowany w stylu barokowym w latach 1696-97 i następnie w 1888 roku. Czteroskrzydłowy z wewnętrznym dziedzińcem, dwukondygnacyjny, kryty dachami dwuspadowymi z sygnaturką nad skrzydłem zachodnim. Wokół dziedzińca znajdują się krużganki, obecnie zamurowane. Przyziemie jest częściowo sklepione. Pałac posiada dwa przejazdy – w skrzydle zachodnim oraz w skrzydle północnym. Portal w skrzydle zachodnim posiada kartusz z herbem rodu Strachwitz natomiast portal północny zawiera herby rodów von Vogt oraz von Saurma.

LOKALIZACJA
50°37’05.7″N 16°50’55.8″E

wczoraj…

obecnie

Biernacice – dwór

Posted in Dwór, Powiat ząbkowicki  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Biernacice (niem. Bernsdorf)

Pałac neorenesansowy, był wzniesiony w 1890. Murowany, na planie nieregularnego czworoboku, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym z niewielką wieżą nad ryzalitem północnym. Elewcje zdobią boniowany parter, od zachodu schodkowy szczyt, nad oknami pierwszego piętra trójkątne nadproża.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
50°33’40.7″N 16°59’31.3″E

wczoraj…

obecnie

Witostowice – zamek

Posted in Powiat ząbkowicki, Zamek  by robertsulik on Wrzesień 17th, 2008

Witostowice (niem. Schönjohnsdorf)

We wsi znajduje się zamek nawodny – atrakcja krajoznawcza dużej rangi, jeden z najciekawszych obiektów tego typu na Śląsku. Jego lokalizacja w trudno dostępnym, bagnistym terenie, nad stawem i ciekiem wodnym, pozwala wnioskować, że w miejscu tym już od niepamiętnych czasów istniała jakaś kryjówka, przekształcona później w budowlę obronną. Pierwszym jej, historycznie udokumentowanym, posiadaczem był rycerz Jan, syn Żerucha, wym. wl. 1250 i 1268. Z 1328r. pochodzi wiadomość o Wicku, a z 1333 r. o Jeszku, względnie Jaśku – jako o panach na Witostowicach. W 1351 r. siedział tu Piotr z Domanic, a w 1374 r. rycerz imieniem Wacław. W latach 1463-1497 zamek był w posiadaniu rodziny Stoszów. Jeszcze w 1516 r. rezydował tu rycerz o słowiańskim imieniu Przybysław. W 1578 r. przeszły Witostowice jako lenno na własność cesarza, który przekazał je w ręce rodu von Burghaus. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek służył jako miejsce schronienia okolicznej ludności przed rabunkiem i grabieżą ze strony żołdactwa różnego autoramentu. Później często zmieniał właścicieli, aż do 1739 r., kiedy to opat Gerhard nabył go dla klasztoru w Henrykowie. Po kasacie zakonów w królestwie pruskim, w 1811 r. zamek przeszedł na własność królowej Holandii, a następnie rodu Sachsen-Weimar. Od poł. XIX w., wskutek braku należytej opieki i konserwacji, zaczął popadać w stan kompletnego zaniedbania.
Centralna i najstarsza część zamku składa się z kompleksu kilku, połączonych ze sobą, budynków, tworzących dość regularny czworobok, otwarty od strony zachodniej, z dziedzińcem pośrodku. Jest ona otoczona podwójnym pierścieniem fos, co stanowi wielką osobliwość na terenie Śląska, powstałą na wzór francuskich i niderlandzkich zamków nawodnych. Fosa wewnętrzna, do której prostopadle opadają mury zamku, jest już od dawna wyschnięta. Fosa zewnętrzna, o dł. boków ok. 50 m i szer. ok. 10 m, do dziś wypełniona wodą ze strumienia płynącego z pobliskich wzgórz, jest oddzielona od wewnętrznej wałem ziemnym. To obwałowanie ziemne, założone na planie kwadratu w XVI w. i flankowane czterema cylindrycznymi, narożnymi bastejami i jedną półcylindryczną od strony południowej, zostało wzmocnione murem obronnym. Mur ten, częściowo zachowany do dzisiaj, został zaopatrzony w otwory strzelnicze. Stare, rozłożyste drzewa i krzewy, rosnące na obwałowaniach i odbijające się w wodzie, dodają szczególnie dużo uroku temu miejscu. Kolejnym etapem rozbudowy w k. XVI lub w pocz. XVII w. było powiększenie systemu obronnego, o około 70 ówczesnych mórg, poprzez otoczenie terenu wokół zamku kamiennym murem. Mur ten założono na planie zbliżonym do prostokąta o wym. 200 x 300 m. Wys. był na ok. 2 m i zaopatrzony w otwory strzelnicze i basteje. Ta trzecia z kolei linia obrony, bez fosy na przedpolu, podobna do murów obronnych kościołów wiejskich, w znacznej części zachowała się do dziś. Dojście do zamku prowadzi poprzez dwa murowane mosty, przerzucone nad fosami. Przed wejściem na nie, po obu bokach znajdują się kamienne figury Św. Floriana i Św. Jana Nepomucena, z herbami Henrykowa i Zirc na cokołach. Pomiędzy mostami, prostopadle do ich osi, z miejsca, w którym znajdowała się niegdyś wieża bramna, biegną ku narożnym bastejom kazamaty. Prowadziły z nich podziemne przejścia na koronę murów, wzmacniających obwałowania między fosami. Wejście na dziedziniec prowadzi przez boniowany portal bramy wjazdowej. Nad dziedzińcem dominuje wysoka wieża o przekroju kwadratowym. W pomieszczeniach zamku zachowały się jeszcze niektóre średniowieczne komnaty, nisze okienne, sklepienia krzyżowe i kolebkowe.
(za Jerzy Maciejewski, „Rowerem z Wrocławia”)

LOKALIZACJA
50°40’56.6″N 17°02’37.2″E

wczoraj…

obecnie

Jakubów – dwór

Posted in Dwór, Powiat ząbkowicki  by robertsulik on Wrzesień 17th, 2008

Jakubów (niem. Jakobsdorf)

LOKALIZACJA
50°41’52.6″N 16°55’44.5″E