cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Złotoryjski | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska - Part 2

Archive for the ‘Powiat złotoryjski’ Category

Sokołowiec – pałac górny

Posted in Pałac, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Sokołowiec (niem. Ober Falkenhain)

Pałac górny zbudowany pod koniec XIX w. , stylizowany na zamek warowny. Posiada trzy kondygnacje wraz mieszkalnym poddaszem. Fronton jest flankowany wielobocznymi basztami, portal wejściowy ostrołukowy. Przy pałacu znajdują się już mało czytelne pozostałości parku krajobrazowego.

(za Słownik geografii turystycznej Sudetów)

LOKALIZACJA
51°01’35.9″N 15°48’57.2″E

wczoraj…

obecnie

Sokołowiec – pałac środkowy

Posted in Pałac, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Sokołowiec (niem. Mittel Falkenhain)

Zespół dworski datowany na końcówkę XVIII w. został odbudowany po pożarze w 1848 r. Był to okazały dwukondygnacyjny murowany dwór z użytkowym poddaszem przykryty 4-spadowym dachem z powiekami. Niegdyś we wnętrzu były sklepienia kolebkowe i drewniane stropy, jednak obecnie zachowały się tylko mury. Przed dworem zobaczyć można wielki majdan, przy którym stoją budynki gospodarcze. Obok pozostałości niewielkiego parku z XVII/XVIII w.

(za http://www.centrumswierzawa.pl/sokolowiec)

LOKALIZACJA
51°02’07.4″N 15°49’39.6″E

wczoraj…

obecnie

Sokołowiec – pałac dolny

Posted in Pałac, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Sokołowiec (niem. Nieder Falkenhain)

Pałac zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Wielokrotnie przebudowywany – ostatnio ok 1830r. Wzniesiony jako barokowy dwór, z dwiema kondygnacjami, posiada trzykondygnacyjny ryzalit wejściowy oraz dobudowany taras jako skrzydło boczne.W przyziemiu sklepienia kolebkowe oraz krzyżowo – kolebkowe na wyższej kondygnacji strop belkowy. Pokryty dachem mansardowym. Wokół pałacu rozległy park krajobrazowy. Pod skarpą na której stoi pałac znajduje się zaniedbany staw. Obok pałacu, wokół dużego majdanu stoją okazałe budynki gospodarcze folwarku. Pałac w chwili obecnej jest zrujnowany i rozszabrowany.

(za Słownik geografii turystycznej Sudetów)

LOKALIZACJA
51°03’14.6″N 15°49’58.6″E

wczoraj…

obecnie

Sędziszowa – dwór i wieża rycerska

Posted in Dwór, Powiat złotoryjski, Zamek  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Sędziszowa (niem. Röversdorf)

Sędziszowa sięga swą historią prawdopodobnie aż XII wieku, ale skąpość źródeł historycznych nie pozwala na dokładne datowanie. Wiadomo natomiast, że człowiek pojawiał się w jej okolicach już w okresie neolitu, co zostało dowiedzione przez archeologów. Wczesne osadnictwo poskutkowało szeregiem ciekawych zabytków we wsi, w tym romańskiego kościoła, z którego niestety pozostały już tylko nikłe ruiny na wzniesieniu ponad wsią.
Równie cennym zabytkiem jest zespół dworski, a szczególnie wchodząca w jego skład wieża mieszkalna, zbudowana w XIV wieku. Takich wież było w średniowieczu bardzo wiele na Dolnym Śląsku, a ich liczebność wynikała z zakazów rządzących książąt, którzy zabraniali swoim rycerzom budowania zamków obronnych, bojąc się wzrostu siły swoich poddanych. Rycerze obchodzili ten zakaz budując wieże mieszkalne, oficjalnie jako zwykłe siedziby mieszkalne, tak naprawdę jednak budowle obronne. Podobnie rzecz miała się w Sędziszowej.
Potężne mury dawały schronienie w razie zagrożenia, a na co dzień pozwalały całkiem wygodnie, jak na owe czasy, mieszkać. Z czasem, gdy wymagania co do standardów mieszkań zaczęły rosnąć, wybudowano przy wieży dwór, co miało miejsce w roku 1603. Całość otoczona była fosą. We dworze zachowało się do dnia dzisiejszego kilka ciekawych sklepień na dolnej kondygnacji, a także piękny kartusz herbowy nad portalem. Z kolei w samej wieży widoczne są na górnych kondygnacjach pozostałości polichromii średniowiecznych, odkrytych spod tynku w latach 60-tych XX wieku.

(za http://dolnyslask.poland.com/zabytki/palace_i_dwory/wieza_rycerska_w_sedziszowej/)

LOKALIZACJA
51°01’07.1″N 15°53’01.2″E

Rzymówka – pałac

Posted in Pałac, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Rzymówka (niem. Riemberg)

Wzniesiony pierwotnie jako renesansowa rezydencja w pocz. XVII w. Był przebudowywany ok. poł. XVIII w., następnie modernizowany w 2 poł. XIX w został częściowo opuszczony. Murowany, czworoboczny, z sienią przelotową na osi, z częściowo użytkowym poddaszem. Jest nakryty czterospadowym dachem łamanym z lukarnami. Elewację frontową wieńczy wysoki trójkątny szczyt. Wejście do pałacu prowadzi przez portal z przyczółkiem przerwanym. Wnętrza przekrywają stropy z fasetami o zniszczonej dekoracji sztukatorskiej.

(za J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska)

LOKALIZACJA
51°08’22.2″N 16°01’23.3″E

wczoraj…

obecnie

Rzeszówek – pałac

Posted in Pałac, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Rzeszówek (niem. Reichwaldau)

Ruiny zespołu pałacowego wzniesionego ok. 1700 r. są najcenniejszym obiektem wsi. Bardzo możliwe, że pałac stanął na miejscu jakiejś wcześniejszej budowli. Ok. 1770 r. został znacznie przebudowany, a w 1988 rozpoczęto jego remont, który jednak został przerwany. Pałac usytuowano w bocznej dolinie prostopadłej do wsi, co odbiło się w jego nietypowym układzie przestrzennym. W skład tego niegdyś bardzo okazałego dworu wchodziły: dwukondygnacyjna część reprezentacyjna, zwieńczona na osi trójkątnym szczytem z facjatą, oficyna mieszkalna z 4 ćw. XIX w. ze sklepieniem kolebkowym i drewnianymi stropami, a także spichlerz, dawna kuźnia, stodoła i ruina wozowni. Przed pałacem zachowały się pozostałości ogrodu i reprezentacyjnego podjazdu z murami oporowymi, a także resztki parku krajobrazowego założonego w XVIII w. i zmienionego w XIX w ze śladami pierwotnego rozplanowania i nielicznymi okazami drzew.

(za http://www.swierzawa.pl)

LOKALIZACJA
51°01’25.0″N 15°56’26.9″E

wczoraj…

ten widok też już jest „wczorajszy”

Rząśnik – pałac

Posted in Pałac, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Rząśnik (niem. Schönwaldau)

Pałac wzniesiony w 1734 r., po którym do dziś pozostały tylko ruiny, był niegdyś jedną z najcenniejszych i najokazalszych rezydencji na obszarze Gór Kaczawskich. Była to budowla trzykondygnacyjna założona na prostokącie o 15 osiach okiennych z niewielkimi skrzydłami bocznymi, przykryta mansardowych dachem reprezentująca dojrzały barok z wpływami wiedeńskimi.
Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym założonym na początku XIX w. Niegdyś znajdował się w nim staw i budowle ogrodowe. W bliskiej odległości od pałacu zobaczyć można pochodzące w XIX w. rozległe zabudowania folwarczne zgrupowane wokół wydłużonego, nieregularnego dziedzińca. Zespół tworzą: mur, parterowa oficyna, oficyna mieszkalna i murowany, 1-2-kondygnacyjny magazyn

(za http://www.swierzawa.pl)

LOKALIZACJA
51°00’58.3″N 15°46’44.5″E

wczoraj…

obecnie

Proboszczów – pałac

Posted in Pałac, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Proboszczów (niem. Probsthain)

LOKALIZACJA
51°03’50.1″N 15°47’42.9″E

wczoraj…

obecnie

Podolany – dwór

Posted in Dwór, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Podolany (niem. Schönfeld)

LOKALIZACJA
51°11’40.7″N 15°58’23.3″E

wczoraj…

obecnie

Podgórki – pałac

Posted in Pałac, Powiat złotoryjski  by admin on Wrzesień 27th, 2008

Podgórki (niem. Tiefhartmannsdorf)

Zespół pałacowy powstały w 1728 r. gruntownie przebudowany w 1874 r. i 1915 r. Jest to największa i najlepiej zachowana rezydencja w Górach Kaczawskich.

(za http://www.swierzawa.pl)

LOKALIZACJA
50°57’42.8″N 15°52’09.4″E

wczoraj…

obecnie