cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Dzierżoniowski | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Powiat dzierżoniowski’ Category

Podlesie – dwór

Posted in Dwór, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on maj 15th, 2016

Podlesie (niem. Kunsdorf)

Dwór wraz z folwarkiem, położone są na końcu wsi, po prawej stronie drogi z Przerzeczyna Zdroju w kierunku Ciepłowodów. Obiekt jest zamieszkały przez osoby prywatne. Dostępny z zewnątrz.

LOKALIZACJA
50°41’14.4″N 16°51’21.2″E

wczoraj…

obecnie

Oleszna – dwór

Posted in Dwór, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on maj 15th, 2016

Oleszna (niem. Langenöls)

Dwór w centrum wsi. Zamieszkały przez osoby prywatne. Dostępny tylko z zewnątrz.

LOKALIZACJA
50°48’50.5″N 16°48’19.1″E

wczoraj…

obecnie

Łagiewniki – pałac

Posted in Pałac, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on maj 15th, 2016

Łagiewniki (niem. Heidersdorf)

Pałac znajduje się w centrum miejscowości, przy drodze krajowej nr 8.
Jest niedostępny do zwiedzania.

LOKALIZACJA
50°47’21.2″N 16°50’42.0″E

wczoraj…

obecnie

Młynica – pałac

Posted in Pałac, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on lipiec 26th, 2015

Młynica (niem. Mellendorf)

Z całego założenia pozostały zabudowania gospodarcze, zarośnięty i zaniedbany park oraz resztki gruzu po samym pałacu.

LOKALIZACJA
50°49’04.5″N 16°45’41.1″E

wczoraj…

obecnie

Stasin – pałac

Posted in Dwór, Powiat dzierżoniowski  by admin on wrzesień 27th, 2008

Stasin (niem. Pangel Altstadt)

LOKALIZACJA
50°43’04.2″N 16°50’44.3″E

wczoraj…

obecnie

Wilków Wielki – dwór

Posted in Dwór, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on wrzesień 8th, 2008

Wilków Wielki (niem. Gross Willkau)

Dwór w Wilkowie Wielkim został wzniesiony ok. 1580 roku dla Krzysztofa von Nimitza w miejscu dawnej wieży rycerskiej, którą wykorzystano w części obecnego założenia. Budowle rozplanowano na rzucie prostokąta z dwoma ryzalitami bocznymi od strony fasady. Dwór w podziałach poziomych jest założeniem trójkondygnacyjnym, kryty dwuspadowymi dachami, z dwukondygnacyjnymi profilowanymi wolutowo szczytami. Na osi dachu, wyciągnięto strzelistą sygnaturkę z przezroczem zamkniętą baniastym hełmem. Elewacje założenia zostały rozrysowane wertykalnymi podziałami pilastrów w wielkim porządku, ujęte w narożach boniami, zrównoważone poziomymi podziałami gzymsów. W części okien zachowały się kamienne ościeża, na których odkuto ornament okuciowy. Od strony elewacji południowej widoczny jest ostrołukowy zaślepiony portal, będący reliktem średniowiecznej wieży, a także wyeksponowana odkrywka renesansowego, boniowanego sgrafitta.
Rozplanowanie pomieszczeń założone zostało na dwutrakcie z dużą, obszerną sienią zasklepioną kolebą z lunetami, która komunikuje całość założenia, przylegającą do niej w północno – wschodnim narożu klatką schodową. Także i tu znajdują się obramienia z czasów renesansowej rozbudowy dekorowane ornamentem okuciowym. Pozostałe wnętrza pierwszej kondygnacji przesklepiono kolebkami, sklepieniami krzyżowymi oraz kolebami na mocnych, wydatnych gurtach. W części pomieszczeń na sufitach barokowe sztukaterie – datowane na początek XVIII wieku – przedstawiające sceny o tematyce mitologicznej. Pośród postaci wyróżnić można Dianę, Wenus i Jowisza. Kondygnacja druga – z zachowanym wystrojem o późnobarokowej i regencyjnej proweniencji przedstawia się jako dużo skromniejsza. Na uwagę zasługują dekoracyjne wici roślinne, różane kratki, a także marmurowy kominek z końca XIX wieku.
Na przykładzie dworu w Wilkowie Wielkim – którego obecny stan możemy określić jako dość dobry – prześledzić możemy pewien rozwój siedziby pańskiej, od samodzielnego średniowiecznego stołpu do, ukierunkowanego na dużą reprezentacyjność, renesansowego założenia dworskiego.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°44’58.5″N 16°50’46.8″E

wczoraj…

obecnie

Tuszyn – pałac

Posted in Pałac, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on wrzesień 8th, 2008

Tuszyn (niem. Hennersdorf)

Pałac zbudowany został w 1609 r, a następnie powiększony o boczne skrzydła w 1715 roku. Modernizowany i restaurowany w 1935. Budynek murowany na planie podkowy otwartej w stronę ogrodu, w części środkowej trzytraktowy, nakryty dwuspadowymi dachami łamanymi. Elewacje dzielą lizeny a wejście główne akcentuje portal ujęty kolumnami podtrzymującymi trójkątny przyczółek.
Obecnie w pałacu mieści się szkoła podstawowa. Obiekt jest dostępny z zewnątrz.

LOKALIZACJA
50°47’53.8″N 16°38’47.6″E

wczoraj…

obecnie

Stoszów – dwór

Posted in Dwór, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on wrzesień 8th, 2008

Stoszów (niem. Stoschendorf)

Renesansowy dwór w Stoszowie wzniósł w początkach XVII wieku Melhior von Gellhorn, prawdopodobnie na zrębie XIV-wiecznej wieży mieszkalnej Stossa von Stossowitza. Wskazywać by na to mogło miejsce w którym stoi dwór obecny, skalne plato otoczone z trzech stron wodami stawu, a od południa wyschniętą fosą ze śladami kamiennych umocnień.
Asymetryczna, trzyskrzydłowa bryła całego założenia jest dość znacznie rozczłonkowana, co sugeruje na wykorzystanie części złożenia wcześniejszego. Trójtraktowe podziały poziome sprowadzono we wszystkich skrzydłach do dwóch, wysoko podpiwniczonych kondygnacji. Całość przekryto dachami dwuspadowymi. Wszystkie elewacje charakteryzują się dość dużym zróżnicowaniem, asymetrią którą przełamuje rytmika osi okiennych. Owa niezborność substancji architektonicznej, rozedrganie fasady wprowadza swobodę i dynamikę do dość skromnej artykulacji. Wyróżnikiem jest kamienny portal o boniowanych węgarach z impostami i kamiennymi kulami,co w połączeniu z występującym także ornamentem okuciowym, wskazuje jednoznacznie na niderlandzką proweniencję wykonującego go artysty. Na wysokości belkowania, fryz inskrypcyjny na którym wypisano majuskułą następującą sentencję:
SIT PAX INTRA MUROS TUOS ET PROSPERITAS IN PALATIS TUIS. PSALM 122.
W trójkątnym naczółku dwa herby rodów: von Gellhorn i von Schoff.
Pośród wielu wnętrz, niezwykle interesująca jest tzw. Sala Rycerska zwana też Wielką, znajdująca się na drugiej kondygnacji skrzydła wschodniego, łącząca się ze wschodnią wieżą. W sali tej wzdłuż ściany południowej i wschodniej, wypracowano fryz arkadowy o łuku odcinkowym wspierający się na kamiennych konsolach. Owe kroksztyny dekorowane są na bokach wolutami, lica zaś ozdobiono motywem połączonych esownic, które przypominają ornament okuciowy. Zbliżony w formie fryz, założono także w skrzydle południowym – na ścianie północnej co wskazywałoby na istnienie kilku reprezentacyjnych pomieszczeń. We wnętrzach, a także na zewnątrz zachowały się kamienne ościeża fasciowe i ościeża portalowe.
Dwór w Stoszowie zasługuje na szersze zainteresowanie, ponieważ istniejące i dostępne do oglądu artefakty wskazują, iż posiada on niezwykle bogata historię a także ścisłe związki z szeregiem dworów Dolnego Śląska.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°46’58.2″N 16°43’29.1″E

wczoraj…

obecnie

Sokolniki – pałac

Posted in Pałac, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on wrzesień 8th, 2008

Sokolniki (niem. Wätrisch)

Majątek niezwykle często zmieniał właściciela, a byli wśród nich m.in.: rodzina von Lűttwitz (1662-1695), Johann Ernst baron von Pein und Wechmar (1695-1705), jego syn Ludolf Josef baron von Pein (1715-1724), Johann Adolph Anton Seidler (1822-1857), major Friedrich Schröter (1861-1888) następnie wdowa po nim Bertha Marie Ottilie de domo Schubert, a po niej Ida con Scheliha de domo von Quoos ( od 31 VII 1891 r.). Podczas I wojny światowej majątek objął jej syn, starosta w Słupsku. W 1996 roku obiekt od AWRSP kupiła osoba prywatna. Pałac w Sokolnikach został zbudowany przez barona von Pein und Wechmar około 1700 w stylu barokowym. W 1906 roku Ida von Scheliha dokonała remontu pałacu. Jednocześnie od strony ogrodowej dobudowano piękną werandę z balkonem, wyłożoną piaskowcem. Umieszczono na niej herb z datą 1906, umieszczoną poniżej. Z werandy prowadzi zejście schodami a dalej przez most nad fosą, do parku.
Pałac jest obiektem murowanym, trójkondygnacyjnym, z czterospadowym dachem mansandrowym, krytym dachówką. W jego górnej części są umieszczone wole oczy, a w najniższej- niewielkie lukarny. Na środku dachu znajduje się niewielkie sygnaturka z prześwitem, zwieńczona cebulastym hełmem i chorągiewką już zrekonstruowaną, ponieważ była zupełnie zniszczona. W sygnaturce znajdował się zegar z białą tarczą zegarową. Mechanizm zachował się we fragmentach i być może zostanie odtworzony.. Elewacja frontowa pałacu jest dziewięcioosiowa, dzielona pilastrami w wielkim porządku, zdwojonymi w narożach. Na osi umieszczono balkonowy portal, którego balustradę tworzą kamienne tralki. Bezpośrednio nad wejściem znajdował się wielki, kamienny sokół, teraz zdjęty, który czeka na zakończenie remontu, by powrócić na swoje dawne miejsce. Otwory okienne są prostokątne, przed wojną znajdowały się w nich metalowe lambrekiny.

(za Romuald Mariusz Łuczyński,” Zamki i Pałace Dolnego Śląska”)

LOKALIZACJA
50°49’14.8″N 16°49’55.1″E


wczoraj…

obecnie

Sieniawka – dwór

Posted in Dwór, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on wrzesień 8th, 2008

Sieniawka (niem. Lauterbach)

Niezwykle oryginalnym obiektem – wręcz unikatowym – pośród setek rezydencji ziemi dolnośląskiej jest wzniesiony przez jezuitów z Wrocławia szachulcowy dwór w Sieniawce. Założony został jako dwukondygnacyjne, dwutraktowe rozwiązanie, na rzucie prostokąta – dłuższą częścią na osi wschód-zachód, z murowanym przyziemiem.
Prawdopodobnie wzniesiono go na miejscu budowli wcześniejszej – ponieważ plato na którym go posadowiono, wskazuje na istnienie w tym miejscu obiektu o charakterze obronnym, być może rycerskiej wieży. Od strony południowej zachowały się także pozostałości fosy umocnionej kamieniem łamanym, a od strony północnej widoczny jest tzw. teren zalewowy – podmokły, bagnisty grunt będący w wiekach średnich, naturalną i skuteczna linią obrony.
Konstrukcja szachulcowa zastosowana przy budowie dworu wskazuje, iż wykonywali ją biegli w swym fachu cieśle, posiadający także doskonałą znajomość uwarunkowań klimatycznych. Świadczy o tym także sposób wiązania poszczególnych słupów, ryglowanie więzarów i zastrzałów a przede wszystkim rozwiązanie portalu i artykulacja krzyżulców, które stanowią swoisty ornament na fakturze ścian. Otwór wejściowy – ryglowany w górnych narożach skośnymi zastrzałami – zdaje się wskazywać, iż wzorcem tego rozwiązania mógł być portal dwuramienny (!). Na belce wycięto datę A 1678 oraz monogramy, po stronie lewej MRA, na środku OCH 20.IHS, zaś po stronie prawej IPH. Założono dwuspadowy dach, podbity gontem – ze względu na ciężar drewnianego przekrycia – o podwyższonej strzałce. Nad szczytami zachodnim i wschodnim wyciągnięto dwa tzw. kozuby, mające za zadanie chronić delikatne połączenie szczytu z kalenicą.
Dwór w Sieniawce w swej wyjątkowości nie znajduje odpowiednika w architekturze rezydencjonalnej Dolnego Śląska. Łączenie go z dworem z powiatu wrocławskiego – wzniesionym jakoby w całości w konstrukcji ryglowej – jest w pewnym sensie nieuzasadnione, ponieważ tamten obiekt tylko w trzeciej części wzniesiono jako realizację fachwerkową, w dalszej zaś został wymurowany.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°46’39.4″N 16°46’41.5″E

wczoraj…

obecnie