cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Powiat Głogowski | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Powiat głogowski’ Category

Szczepów – pałac

Posted in Pałac, Powiat głogowski  by robertsulik on maj 22nd, 2011

Szczepów (niem. Seppau)

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1245 r. z bulli papieskiej, w której jest mowa o miejscowości należącej do biskupa wrocławskiego nazywającej się Sepovo. Wymienił on jednak tę miejscowość z Konradem, Księciem Głogowskim na Babin. W ten sposób Szczepów stał się własnością Konrada, który ofiarował ją swojemu rycerzowi Boicessi. W 1331 r. podczas podziału Księstwa głogowskiego na część książęcą i królewską Szczepów znalazł się w części królewskiej, jednakże do XV w. pozostał lennem rycerskim. W drugiej połowie tego stulecia dobra szczepowskie należały do Hansa Ebersbacha, pochodzącego z rodu znanego na ziemi głogowskiej.
Z siedemnastowiecznego dokumentu ( publikowanego w Codex Diplomaticus Silesiae) dowiadujemy się, że w Szczepowie istniały dwa folwarki: wielki i mały. Wielki należał do Glaubitzów, a mały do Schawerków. W czasach późniejszych Szczepów jeszcze wielokrotnie zmieniał właścicieli. Glaubitzowie w pierwszej ćwierci XVI w. sprzedali te dobra swojemu krewnemu Christopowi, a po bezpotomnej śmierci jednego z jego następców Albrechta (1621), dobra szczepowskie (Szczepów i Domaniowice) trafiły jako posag jego siostry w ręce Walentina Stoessel. Pod koniec XVII w. rodzina ta rozstała się ze Szczepowem na pewien czas, a ich miejsce zajęli Maltzanowie. W 1720 r. Stoesselowie odkupili dobra szczepowskie i byli ich właścicielami do 1765 r. Kolejnym właścicielem był John Joseph, ten jednak po niecałym roku sprzedał je Annie Katharinie von Schlabrendorf. Dobra szczepowskie obejmowały wówczas: Szczepów (Seppau), Domaniowice (Mangelwitz) oraz Kurów Wielki (Gross Kauer). Rodzina von Schlabrendorf pozostała w Szczepowie aż do 1945 r.
Rezydujący przez wieki właściciele Szczepowa pozostawili po sobie zespół dworski, na który składają się: pałac (pierwotnie dwór obronny otoczony fosą z XVII w.; w XVIII w. przekształcony w pałac barokowy, modernizowany w XIX w.), oficyny dworskie (XVIII i XIX w), kaplica grobowa von Schlabrendorfów, park (koniec XVIII – połowa XIX w) zaliczany do najciekawszych na tych terenach, w którym występują cenne, tropikalne okazy (np. jodła mikko, cypryśniki, kłęk kanadyjski, orzech czarny i wiele innych).

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się pałac szczepowski, najpierw prawdopodobnie istniała średniowieczna siedziba jego dawnych właścicieli. Później w tym miejscu stał dwór i właśnie na jego planie (prostokąta), jak stwierdzono na podstawie badań architektonicznych, wzniesiono w II połowie XVII wieku nowożytny pałac (dla rodziny Stoesselów). Był on, podobnie jak większość tego typu budowli w owym czasie, otoczony fosą. Z tego założenia zachował się kształt i wysokość korpusu.
W latach trzydziestych XVIII wieku pałac został przebudowany w stylu barokowym. Główne prace związane były z wymianą dachu i wnętrz. Do dziś widoczne są częściowo zachowane barokowe sklepienia kolebkowe z lunetami.
Kolejna modernizacja nastąpiła w trzeciej ćwierci XIX wieku. Pozostawiono wówczas barokowy wystrój fasady, zmieniono dach, wystrój wnętrz i przebudowano piwnice. Wszystkie te zabiegi miały na celu unowocześnienie pałacu, nadanie mu, zgodnie z ówczesną modą, wyglądu francuskiego zameczku.

(za – www.zukowice.pl)

LOKALIZACJA
51°40’29.6″N 15°52’56.1″E

wczoraj…

>

obecnie

Glinica – dwór

Posted in Dwór, Powiat głogowski  by robertsulik on maj 22nd, 2011

Glinica (niem. Gleinitz Otl Haselquell)

Od 1446 roku właścicielem wioski byli członkowie rodu von Niebelschütz. W ich posiadaniu Glinica znajdowała się aż do czasów II wojny światowej. Pierwszy obiekt pałacowy wzniesiono w Glinicy w XVI wieku. Źródła podają, że uległ on zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej. W pierwszej połowie XVIII wieku pałac został przebudowany w stylu wczesnobarokowym. Przebudowa barokowa nie zmieniła jednak renesansowego charakteru rezydencji. Wprowadziła jedynie nowe elementy architektonicznego wystroju w postaci ażurowej balustrady mostu i kamiennego zwieńczenia portalu z tablicą inskrypcyjną, flankowaną przez dwa delfiny. W wyniku renowacji przeprowadzonej w roku 1900 forma zewnętrzna budynku uległa przekształceniu wskutek zmiany kształtu dachu. Wprowadzono faliste szczyty i lukarny oraz dobudowano kryty balkon (loggia) od zachodu, a od południa szeroki taras. Wtedy też część elementów portalu (archiwolta) po przebudowie została wykorzystana do budowy kominka znajdującego się wewnątrz.
Pałac obiekt założony na rzucie prostokąta o wymiarach 20 x 30 metrów, murowany z kamienia i cegły, z zachowanym trójdzielnym układem. Piętrowy z trzecią kondygnacją w użytkowym poddaszu, dwutraktowy z sienią przelotową. Większość pomieszczeń na parterze posiada renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami, w sieni zdobione dekoracją okuciową.

(za – www.zukowice.pl)

LOKALIZACJA
51°38’56.0″N 15°58’26.4″E

wczoraj…

obecnie

Dankowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat głogowski  by robertsulik on maj 22nd, 2011

Dankowice (niem. Denkwitz)

Pałac założony na planie podkowy z niewielkim dziedzińcem w środku (6 / 8 m). Cały budynek jest murowany, dwukondygnacyjny i podpiwniczony, nakryty dachem czterospadowym. Siedmioosiową ścianę frontową urozmaica lekko wysunięty ryzalit, obejmujący trzy osie okien. Ozdobiony jest on pilastrami dźwigającymi trójkątny naczółek. Znajduje się w nim głównym portal dostępny po schodach, nad którym na całej długości ryzalitu rozciąga się listwa zdobiona ornamentem roślinnym. W skrzydle północnym znajdują się drugie drzwi z krużgankiem, przez które wychodziło się do ozdobnego ogrodu, pochodzącego z drugiej połowy XIX wieku. Znajdują się w nim między innymi 150-letnie cisy i buki. Z pozostałych stron pałacu znajdują się zabudowania folwarczne. Od wschodu do kompleksu pałacowego przylega park krajobrazowy (założony w poł. XIX w.), w którym znajdują się dwa stawy. Pałac zbudowano w końcu XVII w. Uczynił to prawdopodobnie rodzina von Kottwitzów rezydujących w Dankowicach od poł. XVII w. aż do 1791 roku, gdy dokumenty wymieniają jako właścicieli tej miejscowości – von Bessewitzów. Rozstali się oni z Dankowicami w 1802 roku na rzecz rodziny Maagerów (wymieniani jeszcze w księgach adresowych w 1930 roku). Po nich majątek przejmują Polowie – ostatni właściciele Dankowic.

(za – www.zukowice.pl)

LOKALIZACJA
51°37’11.2″N 15°58’34.1″E

wczoraj…

obecnie

Czerna – zamek

Posted in Powiat głogowski, Zamek  by robertsulik on maj 22nd, 2011

Czerna (niem. Klein – Tschirne)

Najciekawszym zabytkiem w Czernej jest dwór, którego budowę rozpoczął w 1558 roku Wolfgang von Glaubitz, wnuk Melchiora. Budowla jest dziełem znanego na Śląsku architekta Hansa Lindera. W roku 1725 będąca w posiadaniu pałacyku rodzina von Stoschów poddała go renowacji oraz wzniosła skrzydło wschodnie. Kolejnym przemianom dwór uległ w latach 30 – tych i 50 – tych ubiegłego stulecia z inicjatywy Budenbrocków. Obecnie jest to trzykondygnacyjny, murowany z cegły i kamienia, podpiwniczony budynek założony na planie prostokąta z dostawionym dwukondygnacyjnym skrzydłem od wschodu. Wejście główne do pałacyku umieszczone zostało po środku elewacji zachodniej. Zdobi je piękny, architektoniczny portal z piaskowca. Wokół niego umieszczono osiem tarcz herbowych. Obok wejścia dostawiono do murów wieżę schodową nakrytą stożkowym dachem. Ściany elewacji ożywione zostały wykuszami biegnącymi przez wszystkie kondygnacje. Wewnątrz budynku zachował się układ dwutraktowy z sienią od strony wejścia. Budynek pokryty jest dwuspadowym dachem posiadającym szczyty. Zajmuje powierzchnię 5,11 ha. Jego kubatura wynosi 12904 m3, a pomieszczeń gospodarczych z częścią mieszkalną 1332 m2. W latach 1830 – 1840 założono od południa , na terenie dworskich łąk przylegających do rezydencji, rozległy park krajobrazowy. Ukształtowano wówczas wielką centralną polanę, wzdłuż której dokonano rzędowych nasadzeń drzew. Wokół parku poprowadzono promenadę spacerową, a także założono liczne ścieżki obiegające łagodnymi łukami trawniki. Prawdopodobnie w wieku XVII usypano wał przeciwpowodziowy, ciągnący się kilka kilometrów wzdłuż brzegu Odry.

(za – www.zukowice.pl)

LOKALIZACJA
51°42’32.8″N 15°54’36.6″E

wczoraj…

 

obecnie