cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Pałac | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Archive for the ‘Pałac’ Category

Psary – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on maj 30th, 2017

Psary (niem. Hünern)

LOKALIZACJA
51°10’55.0″N 17°02’19.9″E

wczoraj…

obecnie

Czachowo – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on maj 30th, 2017

Czachowo (niem. Tschachawe)

Pałac zbudowany w końcu XIX wieku przez rodzinę von Dazur. W połowie lat 20-tych ubiegłego stulecia był przez kilka lat własnością rodziny von Richthofen aby w latach 30-tych stać się własnością rodziny von Kissling – znanych wrocławskich browarników. Obecnie jest własnością prywatną.

LOKALIZACJA
51°17’46.4″N 17°07’44.5″E

wczoraj…

obecnie

Dankowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat strzeliński  by robertsulik on październik 6th, 2016

Dankowice (niem. Danchwitz)

LOKALIZACJA
50°43’16.7″N 17°00’44.7″E

wczoraj

obecnie

Piotrowice – pałac

Posted in Pałac, Powiat strzeliński  by robertsulik on październik 5th, 2016

Piotrowice (niem. Peterwitz)

LOKALIZACJA
50°47’26.6″N 17°00’12.6″E

wczoraj…

obecnie

Strużyna – pałac

Posted in Pałac, Powiat strzeliński  by robertsulik on październik 5th, 2016

Strużyna (niem. Schönbrunn)

Dwór zbudowano w XVI w. i przebudowano na przełomie XVI i XVII w. Na uwagę zasługuje kamienny portal główny pochodzący z 1673 r. oraz marmurowa, XVIII-wieczna płyta znajdująca się nad środkowym oknem na piętrze, przedstawiająca herby rodów Brauchitsch oraz Nimptsch. We wnętrzu, w sieni, zachowały się oryginalne sklepienia oraz marmurowa posadzka. Dwór stoi w otoczeniu pozostałości parku krajobrazowego. Po wojnie jego wnętrza przekształcono w mieszkania. Obecnie popada w ruinę.

(za http://wrotaregionu.pl)

LOKALIZACJA
50°42’20.4″N 17°11’04.9″E

wczoraj…

obecnie

Szklary Górne – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubiński  by robertsulik on lipiec 26th, 2016

Szklary Górne (niem. Ober Gläsersdorf)

Pałac barokowy, wzniesiony na miejscu wcześniejszej budowli, dla Johanna Heinricha d’Hautoy de Bronne przypuszczalnie według projektu Jana Błażeja Peintnera w latach 1715-25. Rezydencję wybudowano na tradycyjnym rzucie wydłużonego prostokąta i nakryto dachem łamanym. Fasada z trzema płaskimi ryzalitami, elewacja ogrodowa natomiast z trójosiowym ryzalitem na osi. Główny wjazd do pałacu prowadził od strony wschodniej, przez bramę i kamienny most przerzucony nad fosą. Przy zachowaniu tradycyjnego sposobu kompozycji bryły, założenie rezydencji rozwiązano na sposób francuski „entre cour et jardin”, z rozbudowanym dziedzińcem paradnym, otoczonym zabudowaniami podkreślającymi reprezentacyjny charakter budowli pałacowej. Budowla powstała w wyniku przebudowy wcześniejszego założenia (prawdopodobnie w miejscu dworu renesansowego otoczonego fosą), na co wskazywała (zlikwidowana w trakcie gruntownej przebudowy w 1900 r.) fosa otaczająca pierwotnie pałac. W 1900 r. rozbudowano założenie, dodając dwa boczne skrzydła i zmieniając układ wnętrz; w 1914 r. usunięto dwa domki kawalerskie przy wjeździe, obmurowanie rampy podjazdu i pylony wjazdu. Przygotowany przez architekta Karla Grossera z Wrocławia projekt dalszej rozbudowy pałacu, ze względu na powojenne trudności nie został zrealizowany. Ogród ozdobny przy pałacu założony został w 1 ćw. XVIII w., powiększony o park naturalistyczny w południowej części założenia (w miejscu wcześniejszej zabudowy wiejskiej) w 2 poł. XIX w. oraz przekształcony w 1900 r. W początkach XVIII w. po zachodniej stronie pałacu założony został ogród ozdobny w formie zbliżonego do kwadratu parteru z umieszczoną centralnie fontanną o treflowym kształcie. W 3 ćw. XIX w. założono park naturalistyczny, wykorzystując rozłożone po południowej stronie pałacu łęgi porośnięte dębami. W północnowschodniej części parku, być może na terenie dawnego ogrodu gospodarczego ukształtowano rozległą polanę. W zachodniej części założenia parkowego założony został również ozdobny staw. Przez środek założenia poprowadzono drogę spacerową, wokół obrzeżną promenadę, natomiast pozostałe ścieżki pozostawiono w układzie nieregularnym. Po 1900 r., równolegle z przebudową pałacu, przekształcono założenie parkowe. Fosa została zasypana, w miejscu wschodniego mostu utworzono podjazd z kamiennymi balustradami. Ogród ozdobny powiększono o taras powstały w miejscu zasypanego odcinka fosy; na osi ogrodu wzniesiono pawilon kryty kopułą, po jego bokach ustawiono rzeźby ogrodowe, przedstawiające cztery pory roku, dzieło profesora Limburga z Wrocławia. Wówczas dawną oranżerię przekształcono na cele mieszkalne. Część zachodnią założenia zajmuje obszerny folwark. Założony jest na planie nieregularnym, oddzielony od parku i pałacu drogą lokalną i zachowanym fragmentarycznie murem ceglanym. Zabudowania
folwarku tworzą oficyny mieszkalne i budynki gospodarcze, wśród których wyróżnia się wystrojem elewacji pochodząca z pocz. XX w. ujeżdżalnia. Budynki folwarku są niejednolite stylistycznie; fragmenty najstarszych budynków pochodzą z XVIII w., większość zabudowań wzniesionych została w XIX w. oraz równolegle do czasu przebudowy pałacu, czyli w pierwszych dziesięcioleciach XX w. W południowej części parku znajdują się budyki gospodarcze oraz oficyna mieszkalna związana z majątkiem, określane jako owczarnia „Schäferei”.

za (Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda – historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska – archeologia oraz Emilia Dymarska – plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.)

LOKALIZACJA
51°26’27.4″N 16°05’33.3″E

wczoraj

obecnie

Jędrzychów – pałac

Posted in Pałac, Powiat polkowicki  by robertsulik on lipiec 26th, 2016

Jędrzychów (niem. Groß Heinzendorf)

Pałac z wysoką charakterystyczną wieżą, którego ostatnim właścicielem był baron von Müffling. Tuż przed nadejściem frontu w 1945 roku wyjechał on z całą rodziną na zachód. Autorem przebudowy w 1903 roku był Dietrich von der Recke – Volmerstein. Dziś pałac zamieszkany jest przez kilka rodzin. W jego otoczeniu rozległe użytkowane zabudowania gospodarcze między innymi funkcjonująca gorzelnia. Przed fasadą frontową, po obu bokach rozległego dziedzińca usytuowane są ciekawe dwa barokowe pawilony. Murowane, założone na rzutach kwadratu, nakryte czterospadowymi dachami, przechodzącymi w kopuły zwieńczone latarniami.

(za http://www.niederschlesien.info)

LOKALIZACJA
51°27’23.1″N 16°01’01.2″E

wczoraj

obecnie

Parchów – pałac

Posted in Pałac, Powiat polkowicki  by robertsulik on lipiec 26th, 2016

Parchów (niem. Parchau)

Ruina barokowego pałacu wzniesionego na początku XVIII w. (około 1702 r.). Stanowi on wybitne dzieło architektury wpisane do rejestru zabytków. Autorem projektu był Martin Frantz. Obiekt był bardzo okazały, znajdowało się tu niegdyś 25 sal. Pałac był restaurowany w XIX wieku, częściowo uszkodzony w 1945 roku, zabezpieczony w 1958 roku. Budynek założony był na rzucie prostokąta, trzytraktowy, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem łamanym z lukarnami. W wejściu głównym znajdował się kamienny portal balkonowy. Ostatnim właścicielem pałacu, do 1945 roku był podpułkownik z I wojny światowej von Recke.

(za http://www.chocianow.pl)

LOKALIZACJA
51°28’32.3″N 15°56’55.6″E

wczoraj

obecnie

Żabice – pałac

Posted in Pałac, Powiat polkowicki  by robertsulik on lipiec 26th, 2016

Żabice (niem. Sabitz)

W 1727 roku (o czym informuje data na portalu) wzniesiona w Żabicach pałac, zapewne na miejscu poprzedniego, który w 1854 roku przebudowano w stylu późnego klasycyzmu dla rodziny von Czettritz und Neuhaus (majątek w posiadaniu rodziny od 1717 roku). Po ślubie z Charlotte geb. von Czettritz und Neuhaus, który odbył się 15.10.1903 majątek przejmuje Karl Georg Wilhelm von der Recke zmarły 5.03.1930 w Żabicach. Urodzony 2.09.1905 roku z tego związku Karl Franz Hermann Gotthard von der Recke był ostatnim właścicielem pałacu i majątku w Żabicach. Dwukrotnie żonaty m.in. z Ursulą Gräfin Harrach z Krzeczyna Małego zmarł 30.6.1962 w Volmerdingsen w Niemczech. Po kartuszu herbowym ulokowanym nad drzwiami wejściowymi, widocznym na archiwalnych fotografiach nie zachował się żaden ślad.

(za http://www.glogow.pl)

LOKALIZACJA
51°21’57.8″N 16°01’23.2″E

wczoraj

obecnie

Węglewo – pałac

Posted in Pałac, Powiat polkowicki  by robertsulik on lipiec 26th, 2016

Węglewo (niem. Wengeln)

LOKALIZACJA
51°28’08.2″N 15°52’38.7″E

wczoraj

obecnie