cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Sulisławice – pałac | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Sulisławice – pałac

Posted in Pałac, Powiat świdnicki  by admin on wrzesień 26th, 2008

Sulisławice (niem. Zülzendorf)

Założenie pałacowe położone jest w południowo-zachodniej części wsi – obejmuje pałac z zabudowaniami gospodarczymi, staw i dawny park.
Pałac wzniesiony został na obmurowanej skarpie ziemnej, otoczony fosą – obecnie zniszczoną, czytelną obecnie jeszcze na odcinku zachodnim, natomiast od południa ograniczony wodami stawu. Zachowany budynek pałacowy wzniesiony został w miejscu wcześniejszej siedziby rycerskiej. Budowla pierwotna pochodząca najprawdopodobniej z wieku XVI, na co wskazywałoby m.in. umocnienie skarpy, została przebudowana w roku 1778 roku. Szczyt mógł pochodzić z późniejszej przebudowy. Obecnie budowla zachowana w ruinie, od lat 50. naszego stulecia pozbawiona jest użytkownika. Jeszcze w końcu lat 70. XX wieku zachowany był szczyt elewacji frontowej – północnej, jak również częściowo barokowy hełm wieńczący wieżę. Od strony południowej pałacu, za stawem rozciąga się park, przedzielony potokiem na dwie części, różniące się zarówno wiekiem (bliższa pałacu – starsza, drzewa – dęby i wiązy sięgają wiekiem 300-350 lat), jak i stylistycznie (bliższa pałacu – podmokła, regularna dalsza – położona wyżej, ma charakter naturalistyczny, jest powiązana z otoczeniem). Dawniej zabudowania otoczone były kamiennym murem, od strony wschodniej zachowany jest szpaler dębów, stanowiący niegdyś naturalną granicę założenia. Na platformie ziemnej za pałacem od strony stawu znajdował się klomb i nasadzenia ozdobnych krzewów.
(za http://www.gmina.swidnica.pl/)

LOKALIZACJA
50°52’41.6″N 16°29’28.3″E

wczoraj…

obecnie

Comments are closed.