cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Sieniawka – dwór | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Sieniawka – dwór

Posted in Dwór, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2008

Sieniawka (niem. Lauterbach)

Niezwykle oryginalnym obiektem – wręcz unikatowym – pośród setek rezydencji ziemi dolnośląskiej jest wzniesiony przez jezuitów z Wrocławia szachulcowy dwór w Sieniawce. Założony został jako dwukondygnacyjne, dwutraktowe rozwiązanie, na rzucie prostokąta – dłuższą częścią na osi wschód-zachód, z murowanym przyziemiem.
Prawdopodobnie wzniesiono go na miejscu budowli wcześniejszej – ponieważ plato na którym go posadowiono, wskazuje na istnienie w tym miejscu obiektu o charakterze obronnym, być może rycerskiej wieży. Od strony południowej zachowały się także pozostałości fosy umocnionej kamieniem łamanym, a od strony północnej widoczny jest tzw. teren zalewowy – podmokły, bagnisty grunt będący w wiekach średnich, naturalną i skuteczna linią obrony.
Konstrukcja szachulcowa zastosowana przy budowie dworu wskazuje, iż wykonywali ją biegli w swym fachu cieśle, posiadający także doskonałą znajomość uwarunkowań klimatycznych. Świadczy o tym także sposób wiązania poszczególnych słupów, ryglowanie więzarów i zastrzałów a przede wszystkim rozwiązanie portalu i artykulacja krzyżulców, które stanowią swoisty ornament na fakturze ścian. Otwór wejściowy – ryglowany w górnych narożach skośnymi zastrzałami – zdaje się wskazywać, iż wzorcem tego rozwiązania mógł być portal dwuramienny (!). Na belce wycięto datę A 1678 oraz monogramy, po stronie lewej MRA, na środku OCH 20.IHS, zaś po stronie prawej IPH. Założono dwuspadowy dach, podbity gontem – ze względu na ciężar drewnianego przekrycia – o podwyższonej strzałce. Nad szczytami zachodnim i wschodnim wyciągnięto dwa tzw. kozuby, mające za zadanie chronić delikatne połączenie szczytu z kalenicą.
Dwór w Sieniawce w swej wyjątkowości nie znajduje odpowiednika w architekturze rezydencjonalnej Dolnego Śląska. Łączenie go z dworem z powiatu wrocławskiego – wzniesionym jakoby w całości w konstrukcji ryglowej – jest w pewnym sensie nieuzasadnione, ponieważ tamten obiekt tylko w trzeciej części wzniesiono jako realizację fachwerkową, w dalszej zaś został wymurowany.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°46’39.4″N 16°46’41.5″E

wczoraj…

obecnie

Comments are closed.