cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Wilków Wielki – dwór | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Wilków Wielki – dwór

Posted in Dwór, Powiat dzierżoniowski  by robertsulik on Wrzesień 8th, 2008

Wilków Wielki (niem. Gross Willkau)

Dwór w Wilkowie Wielkim został wzniesiony ok. 1580 roku dla Krzysztofa von Nimitza w miejscu dawnej wieży rycerskiej, którą wykorzystano w części obecnego założenia. Budowle rozplanowano na rzucie prostokąta z dwoma ryzalitami bocznymi od strony fasady. Dwór w podziałach poziomych jest założeniem trójkondygnacyjnym, kryty dwuspadowymi dachami, z dwukondygnacyjnymi profilowanymi wolutowo szczytami. Na osi dachu, wyciągnięto strzelistą sygnaturkę z przezroczem zamkniętą baniastym hełmem. Elewacje założenia zostały rozrysowane wertykalnymi podziałami pilastrów w wielkim porządku, ujęte w narożach boniami, zrównoważone poziomymi podziałami gzymsów. W części okien zachowały się kamienne ościeża, na których odkuto ornament okuciowy. Od strony elewacji południowej widoczny jest ostrołukowy zaślepiony portal, będący reliktem średniowiecznej wieży, a także wyeksponowana odkrywka renesansowego, boniowanego sgrafitta.
Rozplanowanie pomieszczeń założone zostało na dwutrakcie z dużą, obszerną sienią zasklepioną kolebą z lunetami, która komunikuje całość założenia, przylegającą do niej w północno – wschodnim narożu klatką schodową. Także i tu znajdują się obramienia z czasów renesansowej rozbudowy dekorowane ornamentem okuciowym. Pozostałe wnętrza pierwszej kondygnacji przesklepiono kolebkami, sklepieniami krzyżowymi oraz kolebami na mocnych, wydatnych gurtach. W części pomieszczeń na sufitach barokowe sztukaterie – datowane na początek XVIII wieku – przedstawiające sceny o tematyce mitologicznej. Pośród postaci wyróżnić można Dianę, Wenus i Jowisza. Kondygnacja druga – z zachowanym wystrojem o późnobarokowej i regencyjnej proweniencji przedstawia się jako dużo skromniejsza. Na uwagę zasługują dekoracyjne wici roślinne, różane kratki, a także marmurowy kominek z końca XIX wieku.
Na przykładzie dworu w Wilkowie Wielkim – którego obecny stan możemy określić jako dość dobry – prześledzić możemy pewien rozwój siedziby pańskiej, od samodzielnego średniowiecznego stołpu do, ukierunkowanego na dużą reprezentacyjność, renesansowego założenia dworskiego.

(za Marek Stadnicki, „Piękne, malownicze, urzekające…”)

LOKALIZACJA
50°44’58.5″N 16°50’46.8″E

wczoraj…

obecnie

Comments are closed.