cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Podgórze (Niemstów) – pałac | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Podgórze (Niemstów) – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubiński  by robertsulik on Listopad 7th, 2009

Podgórze – Niemstów (niem. Oberhof)

Zespół folwarczny o charakterze śródpolnym należał do dóbr ziemskich Zwierzyniec (Dittersbach), trudno jednak ustalić jednoznacznie czas jego założenia. Przypuszczać należy, że był jednym z dwóch folwarków, o których wspomina w 1789 r. Zimmerman, pisząc o majątku zwierzynieckim. Znany pierwotnie pod nazwą Hintervorwerk, wymienianą w 1824, 1830, 1845 i 1891 r. Od 1894 r. wzmiankowany w źródłach jako Vorwerk Oberhof. Przed 1898 r. wszedł w skład utworzonej przez Richarda von Decker majętności ziemskiej Zwierzyniec (Herrschaft Dittersbach), obok majątków Niemstów Górny (Ober Herzogswaldau), Pieszków Dolny (Nieder Petschkendorf) oraz folwarku w Miłosnej (Ischerei). Po zakończeniu postępowania spadkowego po śmierci Richarda von Decker, został wyłączony z tych dóbr i w 1926 r. jako odrębna własność znalazł się w posiadaniu Francisa Pfotenhauer i jego żony Saschy z domu von Decker. Ona to do 1937 r. pozostawała właścicielką folwarku oraz majątku w Pieszkowie Dolnym (od 1930 r.). W 1930 r. posiadłość w Podgórzu dzierżawiona była przez Adolfa Haarhausa, właściciela dóbr w Niemstowie Dolnym.Siedlisko przysiółka położone na pd.-zach. od wsi Niemstów, z której prowadzi do niego droga lokalna obsadzona aleją lipową. Historyczna zabudowa osady ograniczała się najpierw do folwarku polnego, który w 1824 r. składał się z sześciu budynków skupionych wokół prostokątnego majdanu. Obecnie istniejące budynki folwarczne wraz z pałacem wzniesiono ok. poł. XIX w., a następnie przebudowano na pocz. XX w. Układ przestrzenny zespołu w pełni zachowany wraz z niewielkim zadrzewieniem parkowym. Pałac usytuowany centralnie względem zabudowy gospodarczej, założonej na rzucie litery „U”. Jej skrzydło pn. tworzą obora i oficyna mieszkalna, której poddasze pełniło rolę spichlerza; skrzydło zach. ujeżdżalnia z dobudowanymi po bokach stodołami, a skrzydło pd. stodoła oraz wozownia adaptowana następnie do celów mieszkalnych. Na pn.-wsch. od zespołu wytyczona została na grobli aleja lipowo-dębowo-platanowa, która prowadzi do drogi Gogołowice-Osiek.

za (Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda – historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska – archeologia oraz Emilia Dymarska – plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.)

LOKALIZACJA
51°20’40.0″N 16°16’17.6″E

wczoraj…

obecnie

Comments are closed.