cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Raszowa – pałac | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Raszowa – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubiński  by robertsulik on Listopad 7th, 2009

Raszowa (niem. Reichen)

Zespół pałacowo-folwarczny w obecnej formie ukształtowany został w k. XVII, XVIII i XIX w. W 1688 r. dla rodziny von Lüttihau wzniesiony został wczesnobarokowy pałac, otoczony fosą i dostępny przez przerzucone nad nią mosty. Ok. poł. XVIII w. budowla poddana została przebudowie prawdopodobnie wraz z najbliższym otoczeniem oraz mostem usytuowanym przed fasadą, któremu nadano ozdobny charakter. Przed pałacem wytyczono niewielki dziedziniec, po zach. stronie rezydencji założono ogród ozdobny. Ogród warzywny i sad ulokowano poza obrębem fosy, prawdopodobnie po jej pd. stronie. Po stronie wsch. usytuowano folwark, do którego zabudowy w 1789 r. należały dwa domy czeladzi dworskiej. Pałac kolejnej modernizacji uległ na przełomie XIX/XX w., kiedy to zapewne część wnętrz z reprezentacyjnym holem otrzymała nowy, eklektyczny wystrój. Także w 2 poł. XIX w. na terenie upraw gospodarczych założono niewielki park naturalistyczny, wzmiankowany od 1902 r. Na pocz. XX w. wzniesiono oranżerię i w pd.-zach. narożu parku kaplicę grobową, pełniącą funkcję rodowego mauzoleum zapewne dla rodziny Hensel. Zabudowa folwarczna w obecnej formie powstawała od 1 poł XIX w., zasadniczemu majdanowi folwarcznemu towarzyszył dodatkowy majdan gospodarczy w zach. części wsi, przy skrzyżowaniu dróg, na pd. od wsi. Zabudowa obu zespołów skupiona została wokół prostokątnych dziedzińców, przy czym folwark usytuowany na wsch. od dworu ulegał sukcesywnej rozbudowie.
Obecnie założenie dworskie jest w stanie katastrofalnym. Z pałacu zachował się jedynie niewielki fragment murów, całkowicie pozbawiony detalu architektonicznego i cech stylowych. Czytelna pozostaje nadal fosa z przerzuconymi nad nią mostami. Układ przestrzenny obu zespołów folwarcznych nieczytelny na skutek przeprowadzonych podziałów własnościowych i wygrodzeń. Zabudowa gospodarcza zachowana szczątkowo. Z budynków należących do zespołu wsch. zachowane jedynie oficyny mieszkalne nr 17 i 23, flankujące wjazd na majdan, a także oficyna mieszkalna nr 19 i stodoła. W pd. części założenia zachowany relikt oranżerii (prawdopodobnie kotłownia z kominem). Budynki należące do zach. zespołu folwarcznego utraciły cechy stylowe na skutek przebudowań.

za (Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda – historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska – archeologia oraz Emilia Dymarska – plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.)

LOKALIZACJA
51°19’13.5″N 16°14’01.1″E

wczoraj…

obecnie

Comments are closed.