cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Jałowiec – pałac | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Jałowiec – pałac

Posted in Pałac, Powiat lubański  by robertsulik on wrzesień 13th, 2008

Jałowiec (niem. Wingendorf)

Neoklasycystyczny pałac wybudowany w latach 1820 – 1828 z inicjatywy Karola Krystiana Lachmanna. Budowla powstała na planie prostokąta. Posiada dwie kondygnacje z 24 pomieszczeniami. W elewacji frontowej i ogrodowej (parkowej) występują charakterystyczne dla budowli z tej epoki trójosiowe ryzality zwieńczone trójkątnymi tympanonami z dekoracjami. Tympanon od strony parku przyozdobiony jest okazałym kartuszem herbowym.
Wieś leży wprawdzie na prawym, lecz przez większą część swych dziejów związana była z Łużycami. Jakim sposobem ta wchodząca w skład księstwa jaworskiego oraz lwóweckiego miejskiego okręgu sądowego wieś znalazła się w margrahstwie górnołużyckim? Otóż w 1420 r. Jałowiec został kupiony przez Hartunga von Klux, radcę cesarskiego i zaufanego dworzanina Zygmunta Luksemburczyka, który włączył wieś do swoich dóbr czoszańskich (poprzednim właścicielem miejscowości był Heinze von Schreibersdorf). Nieprzerwane wojny z husytami zapewne sprawiły, że Klux otrzymał od władcy list lenny dopiero 3 grudnia 1427 r. Przez następne lata wieś płaciła podatki wspólnie z pozostałymi miejscowościami łużyckimi do kasy margrabstwa. Ostateczne potwierdzenie przynależności Jałowca do Górnych Łużyc nastąpiło decyzją króla Czech i Węgier Ferdynanda I Habsburga w 1544 r.
W XVI a nawet jeszcze w XVII w. w Jałowcu widzimy tych samych właścicieli co w Czosze. W połowie XV w. po Kluxach nastali tu Nostitzowie. W 1642 r. wieś otrzymała w lenno Sabina von Nostitz, wdowa po zabitym w 1636 r. Kacprze von Nostitz z zamku Czocha. Sabina wyszła ponownie za mąż za Ottona Henryka von Gersdorf, właściciela Ostróżna pod Zawidowem. Niedługo potem powstał zatarg dziedziców z miejscowymi chłopami, których chciano zmusić do odrabiania pańszczyzny w odległym Ostróżnie. W 1667 r. wieś znalazła się w rękach rodziny von Salza z Zaręby. Mocno zadłużony w wyniku wojny siedmioletniej majątek Jałowiecki przechodzi w 1771 r. na własność majętnego kupca z Lubania, Gotfryda Steinbacha (przejął on od Salzów także część Pisarzowic). W latach 1795-1817 tutejszymi dobrami gospodarzył inny lubański kupiec, Krystian Dawid Weiner. Późniejszymi właścicielami majątku byli Lachmannowie, rodzina mieszczańska wywodząca się z Gryfowa (w 1864 r. uszlachcona). 24 sierp¬nia 1871 r. utworzony został tzw. fideikomis, zgodnie z którym majątek Jałowiecki miały odziedziczyć siostry poległego rok wcześniej we Francji Karola Roberta von Lachmanna, baronowa Maria von Zedlitz – Neukirch oraz hrabina Klara von Schweinitz. W razie wymarcia tych dwóch linii przewidziano innych spadkobierców, m.in. właścicieli zamku Czocha Uechtritzów, z którymi Lachmannowie również weszli w koligacje.

(za Waldemar Bena, „Polskie Górne Łużyce”)

LOKALIZACJA
51°05’24.1″N 15°18’36.8″E

wczoraj…

obecnie

Comments are closed.