cheap christian louboutin , christian louboutin sale, cheap ralph lauren, ralph lauren sale, Cheap Michael Kors, Michael Kors Australia, christian louboutin ouetlet uk Wisznia Mała – pałac | SlaskieZamki.pl - Pałace, dwory i zamki Dolnego Śląska

Wisznia Mała – pałac

Posted in Pałac, Powiat trzebnicki  by robertsulik on wrzesień 8th, 2010

Wisznia Mała (niem. Wiese)

Barokowa siedziba szlachecka w Wiszni Małej istniała już w XVIII wieku. W jej miejscu po 1836 roku nowy właściciel majątku Eduard Friedrich von Löbbecke ufundował klasycystyczną rezydencję. Pałac murowany, potynkowany, założony na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym. Fasada (elewacja wschodnia) dziewięcioosiowa, z centralnym głównym wejściem ozdobionym czterokolumnowym portykiem wgłębnym. Od północy parterowa dobudówka z niewielkim balkonem. Elewacja ogrodowa (zachodnia) podobnie jak fasada dziewięcioosiowa. W centralnej części elewacji ogrodowej trzyosiowy ryzalit o podziałach pilastrowych zamknięty trójkątnym naczółkiem. Elewacje o skromnej dekoracji zachowały gzyms między kondygnacyjny i wieńczący. Nad częścią otworów okiennych prostokątne nadokienniki. Wnętrza pałacu zapewne w znacznym stopniu przekształcone po 1945 roku w wyniku adaptacji budynku na cele oświatowe. Na zachód od rezydencji rozciąga się rozległy park krajobrazowy. Od południa i wschodu do zespołu pałacowo-parkowego przylegają zabudowania mieszkalne i gospodarcze dawnego folwarku.
Rodzina Löbbecke wywodzi się z miasta Iserlon z Westfalii. Jan Melchior w poł. XVIII w. założył Dom Handlowy Gebr. Löbbecke & Co. Jego syn Karol Dytryk jedną z faktorii ulokował we Wrocławiu. Były to czasy, gdy coraz szybciej rozwijał się przemysł. Rodzina zainwestowała w koleje i huty. Przyniosło im to niemałe zyski i… w 1840 r. w uznaniu zasług dla Królestwa Prus tajny radca komercyjny Fryderyk Edward z Wrocławia uzyskał szlachectwo. Przed jego nazwiskiem pojawiło się — wówczas przez wielu upragnione — słówko „von”.
Nowo nabyte szlachectwo należało poprzeć stosowną posiadłością ziemską. Kupił majątki koło Trzebnicy w miejscowiści Wiese ( Wisznia Mała) na Dolnym Śląsku oraz Gwoździany na Górnym Śląsku. Zarządcą ustanowił zięcia Gotfryda von Lückena. Fryderyk Edward zmarł we Wrocławiu jesienią 1870 r.
W Gwoździanach po Fryderyku Edwardzie von Löbbecke zamieszkała jego najmłodsza córka Waleska, która urodziła się w Wiszni Małej (dawniej Wiese) Miała wtedy 30 lat. Od dziesięciu była żoną Gotfryda von Lückena. Jego rodzina była nieporównywalnie starszego szlachectwa aniżeli jej. Wywodzili się z Meklemburgii i ich genealogia sięga XV w. Na pocz. XIX w. małżeństwo Gotfryda i Waleski zostałoby uznane za mezalians, ale kilkadziesiąt lat później było akceptowalne. Gotfryd początkowo występował jako pełnomocnik generalny krewnych żony. Wkrótce został faktycznym właścicielem majątku. Prawdopodobnie to on zdecydował o budowie pałacu w znanej nam dziś formie.
Wśród dzieci Gotfryda i Valeski najstarszy Eberhard (zm. 1925 r.) w latach 1896-1904 sprawował funkcję starosty lublinieckiego. Młodsi służyli w armii. Rudolf Leopold (zm. 1907 r.) był rotmistrzem i dowódcą szwadronu w Regimencie Przybocznym Huzarów Nr 1, a Teodor (zm. 1925 r.) — majorem w Regimencie Huzarów Nr 3. Obydwaj zostali Kawalerami Honoru Zakonu Joannitów (protestancki odpowiednik katolickiego Zakonu Maltańskiego). Gotfryd i Valeska zmarli na przełomie kwietnia i maja 1902 r. Ona niecałe cztery tygodnie po nim.
Potomkowie Gotfryda i Waleski von Lücken w czasach nam współczesnych spowinowacili się z europejskimi dynastiami. Jutta von Lücken, córka Rudolfa Leopolda, wyszła za mąż za hrabiego Alfreda von Ortenburga. Jej córka Ilka von Ortenburg została żoną księcia Jana von Oldenburga (wnuka ostatniego panującego wielkiego księcia Oldenburga Fryderyka Augusta II). Ich z kolei córka, Elika von Oldenburg, w 1997 r. poślubiła arcyksięcia Jerzego Habsburga, młodszego syna Ottona von Habsburga, ostatniego następcy tronu Austro-Węgier. Gdyby nadal istniały Austro-Węgry, a w Wiedniu panował cesarz Austrii, to jego najbliższą bratową byłaby właśnie Elika, wnuczka panny Ilki von Lücken, której dziadkowie Gotfryd i Waleska, (która urodziła się w swoim domu rodzinnym, a obecnie budynku szkoły ) mieszkali w pałacu w Gwoździanach.

(za http://zspwiszniamala.pl)

LOKALIZACJA
51°15’22.8″N 17°02’59.0″E

wczoraj…

obecnie

Comments are closed.